Novi pravilnici

Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda

(„Sl. glasnik RS“, br. 88/2016) Član 1. Ovim pravilnikom bliže se propisuje dokumentacija koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde o tome da je sertifikovani organski proizvod koji se uvozi proizveden u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja i propisima donetim na osnovu tog zakona (u daljem tekstu: potvrda), kao i… Detaljnije →

Nove stručne knjige

Proizvodnja i korišćenje silaže i senaže

Praktikum Proizvodnja i korišćenje silaže i senaže ima za cilj da na jednostavan i praktičan način njegovim korisnicima približi problematiku proizvodnje i korišćenja silaže i senaže. Za razliku od sličnih publikacija na ovu tematiku, u ovom Praktikumu, pored praktičnih uputstava u domenu proizvodnje silaže i senaže, naglasak je dat novijim saznanjima, preporukama i uputstvima koje… Detaljnije →

Priručnik za gajenje organske soje

Soja [Glycine max (L.) Merr.] spada u familiju mahunarki i ubraja se u najstarije gajene biljne vrste na svetu. U toku proteklih decenija soja je dobila sve veći značaj u ljudskoj ishrani i predstavlja najznačajniji izvor proteina u stočarskoj proizvodnji zahvaljujući visokom sadržaju proteina sa oko 40 % u zrnu i oko 20% sadržaja ulja…. Detaljnije →

Organska poljoprivreda u Srbiji 2017.

Branislav Nedimović Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Svesni smo da organski proizvodi poslednjih godina postaju sve interesantniji za potrošače, ali i izazov za naše proizvođače da se uključe u ovaj sektor poljoprivredne proizvodnje. Ovaj vid proizvodnje predstavlja šansu za povećanje izvoza poljoprivrednih proizvoda budući da inostrana tržišta organskih proizvoda i pored značajne sopstvene proizvodnje… Detaljnije →

Mikotoksini u lancu hrane – hemijski, biološki i zdravstveni aspekt

Јеdаn оd nајvаžniјih rаzlоgа zbоg kоgа оvа publikаciја zаslužuје dužnu pаžnju nаciоnаlnе nаučnе i stručnе јаvnоsti јеstе vеоmа skrоmаn opus nаučnih rаdоvа iz Srbiје kојi tеmаtici mikоtоksinа pristupајu sа аnаlizom rizikа. Iаkо оvа disciplinа nаlаzi svоје mеstо u svеtu vеć dužе vrеmе, u Srbiјi је pristup bеzbеdnоsti hrаnе krоz аnаlizu rizikа јоš uvеk u zаčеtku…. Detaljnije →

Mogućnost korišćenja glјiva i lekovitog bilјa u proizvodnji jakih alkoholnih pića

SADRŽAJ 1. Uvod 2. Glјive u proizvodnji jakih alkoholnih pića 2.1. Rod Ganoderma spp. 2.2. Ganoderma lucidum 2.2.1 Hemijski sastav glјive G. lucidum 2.2.1.1. Triterpeni 2.2.1.2. Polisaharidi 2.2.1.3. Ostali konstituenti 2.2.2. Terapeutska primena glјive G. lucidum 2.2.2.1. Antikancerogeno dejstvo 2.2.2.2. Imunomodulatorsko dejstvo 2.2.2.3. Antioksidativno dejstvo 2.3. Trametes versicolor 2.4. Lentinus edodes (Shiitake) 2.5. Cordyceps sinensis… Detaljnije →

Novi naučni časopisi

Meso 2017/02

Sadržaj broja Prehrambena vrijednost konjskog mesa i proizvoda na slovenskom tržištu Mateja Lušnic Polak, Uroš Mervič, Lea Demšar U radu smo fizikalno-kemijskom, instrumentalnom i senzorskom analizom utvrdili prehrambenu vrijednost mesa (mišići longissimus lumborum, biceps femoris i triceps brahii) šest konja pasmine posavac i dva proizvoda od konjskog mesa. Osnovni kemijski sastav (udio vode, masti, bjelančevina… Detaljnije →

Mljekarstvo 2017/02

Bijeli sirevi u salamuri kao potencijalni izvor bioaktivnih peptida Miroljub Barać, Mirjana Pešić, Tanja Vučić, Milena Vasić, Milenko Smiljanić Sirevi kao i drugi fermentirani proizvodi na bazi mlijeka, osim izražene nutritivne vrijednosti, predstavljaju i dobar izvor biološki aktivnih proteina i peptida. Bioaktivni peptidi sira najvećim dijelom nastaju prilikom proizvodnje sira, a posebno tijekom zrenja, kao… Detaljnije →

Meso 2014/12

Sadržaj broja Kazalo Količina aflatoksina B1 i okratoksina A u hrvatskim i slovenskim tradicionalnim mesnim proizvodima Jelka Pleadin, Lea Demšar, Tomaž Polak, Dragan Kovačević Mikotoksini aflatoksin B1 (AFB1) i okratoksin A (OTA) predstavljaju česti izvor kontaminacije mesnih proizvoda. U ovom istraživanju analizirane su po tri vrste hrvatskih i slovenskih tradicionalnih mesnih proizvoda (n = 18),… Detaljnije →

Meso 2016/12

Sadržja broja Kazalo Sigurnost hrane u ovisnosti o uvjetima transporta i pohrane Lidija Kozačinski, Andrea Gross Bošković, Brigita Hengl, Bela Njari Transport i pohrana postupci su koji utječu na sigurnost hrane. Tijekom uskladištenja i transporta moraju se zadržati temperaturni uvjeti koji onemogućavaju rast eventualno prisutnih patogenih i bakterija kvarenja. Ishod hlađenja mesa usko je povezan… Detaljnije →

Seminari

Seminar: Deklarisanje prehrambenih proizvoda

Prehrambeni proizvodi moraju biti označeni, deklarisani, oglašeni i izloženi u skladu sa Zakonu o bezbednosti hrane. Naše zakonodavstvo usaglašava se sa zakonodavstvom Evropske unije u sklopu čega su usklađeni i pravilnici koji se odnose na deklarisanje proizvoda. Kome je seminar namenjen Obuka je razvijena za potrebe firmi prehrambene industrije. Namenjena je rukovodiocima kvaliteta i osoblju… Detaljnije →

Seminar IPARD fond – konkurisanje za bespovratna sredstva za poljoprivredu

Evropska komisija usvojila je u januaru 2016. IPARD, Program za ruralni razvoj u Srbiji. Programom su za srpske poljoprivrednike predviđena bespovratna sredstva u visini od 175 miliona evra. Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa procedurama konkurisanja za sredstva fondova i dobijanje bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivredi. Sredstva su namenjena unapređenju konkurentnosti poljoprivrednih i prerađivačkih… Detaljnije →

XI Kongresu mikrobiologa Srbije “Mikromed 2017”

Poštovane koleginice i kolege, Zadovoljstvo nam je da Vam u ime Naučnog i Organizacionog odbora Kongresa pošaljemo 2. obaveštenje o Kongresu i da Vas pozovemo na učešće na predstojećem XI KONGRESU MIKROBIOLOGA SRBIJE “MIKROMED 2017” sa međunarodnim učešćem Kongres će biti održan od 11. do 13. maja 2017. godine u Hotelu M u Beogradu u… Detaljnije →

Konkursi

Konkurs za bespovratna sredstava za uređenje kanalske mreže u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta u 2017. godini. Cilј konkursa jeste održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta na viši nivo. Predmet konkursa je uređenje otvorene kanalske mreže u funkciji… Detaljnije →

Otvoren vi konkurs za proizvodnju zdravih ideja

NLB Organic konkurs ima za cilj da podrži i pomogne razvoj organske proizvodnje i prerade hrane u Srbiji. Takođe, tim konkursom NLB Banka želi da doprinese promociji te vrste proizvodnje, kao i da time podstakne nove i postojeće poljoprivredne proizvođače i prerađivače da prošire svoju proizvodnju i preradu organske hrane. Da bi učestvovali u konkursu,… Detaljnije →

Podnošenje zahteva za podsticaje u poljoprivredi opštine Čajetina – Javni poziv

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Čajetina za 2017. godinu, usvojenog na Sednici skupštine opštine Čajetina 29. decembra 2016., a na osnovu saglasnosti Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije ( broj 320-00-00310/2017-09 od 03.02.2017.) Privredno društvo za razvoj polјoprivrede opštine Čajetina, Zlatiborski Eko Agrar DOO,… Detaljnije →

Konkurs za dodelu do 50% bespovratnih sredstava za opremanje farmi u 2017. godini

Cilј konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za… Detaljnije →

Konkurs za dodelu do 50% bespovratnih sredstava za investicije u pčelarstvo u 2017. godini

Cilј konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini, jeste unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo. Bespovratna sredstva koja se dodelјuju po ovom konkursu iznose do 15.000.000,00… Detaljnije →

Konkurs za bespovratna sredstava za hladnjače, sušare,preradu ulјarica u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je bespovratnih sredstava za hladnjače, sušare,preradu ulјarica i pripremu proizvoda za tržište u 2017. godini. Cilј i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremlјenosti polјoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele bespovratnih sredstava za: opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za sakuplјanje i skladištenje voća i povrća , nabavku mašina za… Detaljnije →

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove polјoprivredne mehanizacije (pogonske, priklјučne) u polјoprivredi u 2017. godini

Na osnovu člana 6. i 15. Statuta Pokrajinskog fonda za razvoj polјoprivrede i Programa rada i finansijskog plana Fonda za 2017. godinu, Savet Fonda raspisuje KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove polјoprivredne mehanizacije (pogonske, priklјučne) u polјoprivredi u 2017. godini Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede objavlјuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove polјoprivredne mehanizacije… Detaljnije →

Konkurs za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2017. godini

Na osnovu člana 6. i 15. Statuta Pokrajinskog fonda za razvoj polјoprivrede i Programa rada i finansijskog plana Fonda za 2017. godinu, Savet Fonda raspisuje KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2017. godini Sredstva će se dodelјivati polјoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar… Detaljnije →

Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2017. godini

Na osnovu člana 6. i 15. Statuta Pokrajinskog fonda za razvoj polјoprivrede i Programa rada i finansijskog plana Fonda za 2017. godinu, Savet Fonda Raspisuje KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2017. godini Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede objavlјuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu pčelinjih rojeva, novih… Detaljnije →

Štampa

Organska proizvodnja – razvojna šansa za devastirana područja

Organska proizvodnja u Srbiji sve je veća iz godine u godinu, ali i dalje mnogo manja od proseka zemalja EU. Postoji velika potražnja za organskim proizvodima na globalnom tržištu, a velike su mogućnosti da se osnaži ova privredna grana i svrsta među vodeće u Srbiji, uz podršku proizvođačima da postanu kooperanti i obezbede kontinuitet, kvalitet… Detaljnije →

Promet robe na produktnoj berzi od 20. do 24. marta 2017.godine

Najvažnije iz protekle nedelje: • pad cena Protekla nedelja je donela rast berzanskog prometa u odnosu na prethodnu nedelju. Ukupno je prometovano 2.373,75 tona robe, što je rast od 37,61%. Finansijska vrednost prometa je iznosila 48.483.000,00 dinara, što predstavlja rast za 42,40%. Što se tiče cenovnih kretanja, i ove nedelje je nastavljen negativan cenovni trend…. Detaljnije →

Razvijati organsku proizvodnju

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je izjavio danas da organska proizvodnja ima veliki potencijal u našoj zemlji i će ministarstvo inistirati na njenom razvoju u narednom periodu. Nedimović je na otvaranju dvodnevne međunarodne konferencije „Organska proizvodnja u Srbiji – na putu ka organskom“ u Privrednoj komori Srbije rekao da je poljoprivredno zemljište u Srbiji usitnjeno,ali da… Detaljnije →

Stvara se “hemijski džin” od 130 milijardi

Evropska komisija je danas dala dozvolu za spajanje američkih hemijskih kompanija Dau (Dow) i Dipon (DuPont), čime će se stvoriti džin vredan 130 milijardi dolara na berzi. Dozvola je uslovljena smanjenjem velikog dela aktivnosti Dipona u oblasti pesticida i njegovog odeljenja za istraživanje i razvoj, navodi se u saopštenju regulatornog tela za zaštitu konkurencije EU…. Detaljnije →

Izbegnite najčešće greške pri sadnji voća

Tokom sadnje voća često pravimo greške koje nas kasnije mogu skupo koštati, a da nismo ni svesni gde smo pogrešili. Agronomi preporučuju da sadite sadnice od jeseni do proleća, pa čak i zimi ako su topliji dani, ali da nikada to ne treba činiti u smrznutu zemlju. Analiza zemljšta Pre početka sadnje, prvi korak koji… Detaljnije →

Do Srbije stiže samo švercovano meso

Meso iz Brazila uskoro bi moglo da se nađe na srpskoj trpezi i iz legalnih poslovanja, kada se usaglase zdravstveni sertifikati. Ukoliko je pokvareno meso iz Južne Amerike ušlo u našu zemlju, moglo je samo putem „crne berze“ UVOZ mesa iz Brazila u Srbiju je zabranjen, ali reklo bi se ne još dugo. Nadležne službe… Detaljnije →

Pčele dobro prezimele

Trenutno se u pčelinjacima proverava situacija sa hranom za pčele. Ko nema dovoljno hrane ubacuje pogače, objašnjava za Radio Novi Sad predsednik Društva pčelara u Melencima Milan Popov. „Od sredine marta počinjem da simuliram izlazeće leglo“, kaže Popov. „To se radi tako što se uz leglo postavljaju prazni ramovi, na mesto gde je ranije bilo… Detaljnije →

Stočari čekaju laboratoriju za kontrolu mleka

Prema najavama iz Ministarstva poljoprivrede, u prvoj polovini ove godine trebalo bi da počne sa radom prva nezavisna laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka. Cilj je da se mleko plaća po kvalitetnim grupama, a na osnovu urađenih analiza u državnim laboratorijama. Jedna od najavljenih mera je i mogućnost da se državno poljoprivredno zemljište, po pravu prečeg… Detaljnije →

JVP „Vode Vojvodine“ obeležili Svetski dan voda

Svetski dan voda, koji se svake godine održava 22. marta, tradicionalno podseća na značaj vode u svetu i predstavlјa priliku da se promovišu konkretne aktivnosti u podizanju svesti o vodnim resursima. Tim povodom u zgradi JVP „Voda Vojvodine“, učesnike svečanosti pozdravili su sekretar za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević i sekretar za visoko… Detaljnije →

Meteorologija po meri

Industrijski rizici od nepogoda i procvat „vremenske industrije“: Meteorologija po meri Aktuelna „kriza povrća“ u britanskim trgovinskim lancima usled nestašica izazvanih vremenskim nepogodama u Evropi deluje minorno u poređenju sa gubicima koje su u poslednjih nekoliko godina izazvale ekstremne poplave i suše. Potreba za boljom procenom klimatskih rizika dovela je do procvata privatnih meteoroloških kompanija… Detaljnije →

Ko ima pravo da konkuriše za podsticaje u stočarstvu

Ko ima pravo da konkuriše za podsticaje države u stočarstvu i na koji način se zainteresovani mogu prjaviti definisano je novim pravilnikom koji je stupio na snagu. Pravilnikom se bliže propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetne priplodne mlečne krave, tovne krave, bikove, ovce, ovnove, koze, jarčeve, krmače, nerastove, roditeljske… Detaljnije →

Nova šansa za razvoj mlekarstva u Zlatiborskom okrugu

Opština Čajetina i Zlatiborski Eko Agrar su početkom septembra prošle godine započeli projekat „Od mleka sa naših planina“. Ovim projektom je planirano uspostavljanje i opremanje dve mini mlekare, jedne u Krivoj Reci u Čajetini, a druge u Plavu u Crnoj Gori. Izgradnja mini mlekare u zlatiborskom selu Kriva Reka biće završena do kraja aprila, a… Detaljnije →

Agromafije u Italiji oprala 21,8 milijardi evra u 2016. godini

Agromafije su u Italiji prošle godine „okrenule“ 21,8 milijardi evra u svom biznisu, 5,8 milijardi odnosno tridesetak posto više nego godinu dana ranije, objavlјeno je u Rimu u godišnjem izveštaju „rapport Agromafie 2017“, koji je objavlјen peti po redu. Taj izveštaj svake godine zajednički pripremaju konfederacija direktnih polјoprivrednika Coldiretti, istraživački institut Eurispes, kao i Opservatorija… Detaljnije →

Briselska administracija pomaže voćarima i povrtarima u EU

Više novca će biti odvojeno za kupovinu voća i povrća kada se cene znatno spuste. Proizvođačima će biti plaćeno više od prosečne cene u EU u poslednjih pet godina i to 30 do 40 % u cilju snabdevanja humanitarnih organizacija kao i 20 – 30% za druge namene (proizvodnju komposta, stočnu hranu, destilaciju, i drugo)…. Detaljnije →

Jaffa kupila kikindski Banini

Kompanija “Banini“ AD u stečaju iz Kikinde prodata je na javnoj licitaciji po početnoj ceni “Jaffi“ iz Crvenke, koja posluje u okviru holding kompanije “Kappa star limited“, vlasnika Nebojše Šaranovića. “Banini“ je prodat po početnoj ceni od 15 miliona evra. Procenjena imovina kompanije “Banini“ AD u stečaju bila je 30 miliona evra. “Jaffa“ iz Crvenke… Detaljnije →

Održana sednica Grupacije proizvođača i prerađivača lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

U Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, dana 15. marta 2017. godine održana je sednica Grupacije proizvođača i prerađivača lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Direktor Sektora za poljoprivredu, g-din Žarko Galetin je istakao značaj održavanja Grupacije proizvođača i prerađivača lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i upoznao prisutne o ulozi Privredne komore Srbije kao institucije u… Detaljnije →

Promet robe na produktnoj berzi od 13. do 17. marta 2017.godine

Najvažnije iz protekle nedelje: • pad cena žitarica Ova nedelja beleži pad cena žitirica na domaćem tržištu poljoprivrednih proizvoda. Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda, pšenice i kukuruza su bile u padu u odnosu na prošlu nedelju. Ukupan promet u periodu od 13. do 17. marta je obuhvatao 1.725 tona robe, čija je vrednost iznosila 34.047.000,00 dinara…. Detaljnije →

Ko ima korist od subvencija

Ni oko čega u Srbiji verovatno ne postoji takva saglasnost – i u opštoj i u stručnoj javnosti – kao oko subvencija u poljoprivredi. Svi su za. Izuzeci se mogu nabrojati na prste jedne ruke Poslednjih godina, potpomognuta elegijama o tome kako smo nekad izvozili svinje u Austrougarsku ili govedinu, tačnije teletinu (tzv. bejbi bif)… Detaljnije →

Negativan uticaj intenzivne poljoprivrede na prirodu

U prvoj polovini dvadesetog veka čovek je u poljoprivredu uveo upotrebu pesticida, mineralnih đubriva i visoko prinosnih genotipova biljaka, a za obradu zemljišta počeo da koristi tešku mehanizaciju. Smanjen je broj gladnih, ali se čovečanstvo suočilo sa ozbiljnom krizom u oblasti zaštite životne sredine Intenzivna poljoprivreda, pored proizvodnje fosilnih goriva, smatra se jednim od najagresivnijih… Detaljnije →

Leskin polen važan izvor hrane za svaku pčelu u rano proleće

Kako pčelari kažu, od leske se meda niko nije najeo. Mada lesku ne možemo smatrati medonosnom, ona je ipak bez svake sumnje odlična pčelinja biljka. I zaista, pčele vrlo često sleću na nju zbog cvetnog praha. Kada im je svež polen najpotrebniji, pčele rado posećuju ovu biljku i to pred kraj zime i u vreme… Detaljnije →

Zdrava hrana koju treba izbegavati

Verovatno nam je svima poznata hrana za koju smo uvereni da je zdrava, jer smo o tome čitali ili čuli od prijatelja. Nutricionista Endi Belati otkriva koje zdrave namirnice, zapravo, nisu uvek preporučljive. Multivitamine mnogi od nas svakodnevno uzimaju kao dodatak ishrani. Ipak, u brojnim istraživanjima se navodi da „nije pronađeno nikakvo opravdanje za naviku… Detaljnije →

Srbija mora da uvozi šljivu

Najveća količina šljive, oko 70 odsto od ukupne proizvodnje, preradi se u rakiju, dok se u sušenu šljivu preradi oko 12 odsto. Od osam do deset odsto se izvozi u svežem stanju. Preostala šljiva ostaje za domaću potrošnju, pri čemu se jedna količina plasira na kvantaškim i zelenim pijacama za upotrebu u svežem stanju, dok… Detaljnije →

Proizvodnja žitarica i uljarica u poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i Udruženje za unapređenje proizvodnje i izvoza žitarica i uljarica „Žita Srbije“ su, na osnovu ugovora o saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), potpisali sporazum kojim se nastavlja institucionalna, stručna i finansijska podrška tih međunarodnih organizacija razvoju sektora poljoprivrede u Srbiji. Sporazum podrazumeva saradnju… Detaljnije →

EU farmeri smanjili proizvodnju mleka za 852.000 tona

Nova shema podrške urodila plodom, stočari dobrovoljno redukovali proizvodnju. EU dala 150 miliona evra za tu važnu meru Blizu 44.000 poljoprivrednika iz cele Evropske unije, koji su se prijavili za podršku EU, pristalo je da dobrovoljno smanji svoju proizvodnju mleka za gotovo 852.000 tona u poslednjem kvartalu 2016. godine. Ova shema smanjenja proizvodnje mleka u… Detaljnije →

Šta znače nalepnice na voću

Mnogi ljudi često kupuju voće koje ima nalepnice, a da i ne obraćaju pažnju na to. Otkrivamo vam šta ove deklaracije na kori voćaka znače i o čemu bi trebalo voditi računa prilikom kupovine istih. Na deklaraciji bi trebalo da stoji naziv proizvođača i broj koji otkriva važne podatke o načinu uzgoja tog voća. Ove… Detaljnije →

Tržište ekoloških proizvoda u Evropi nastavlјa da raste

Tržište ekoloških proizvoda u Evropi nastavlјa da raste i u 2015., a prema konačnim podacima, povećanje je iznosilo 13 odsto, na gotovo 30 milijardi evra, pri čemu je tržište tih proizvoda u EU vredelo nešto više od 27 milijardi evra. Površina pod ekološkim proizvodima istovremeno je povećana za gotovo milion hektara. Najveće tržište organskih proizvoda… Detaljnije →

Koncern Agrokor analizira sve opcije stabilizacije poslovanja

“ Koncern Agrokor zajedno sa svojim partnerima analizira sve moguće opcije stabilizacije poslovanja društva, posebno vodeći računa o zaposlenima, dobavlјačima, investitorima, potrošačima i ostalim partnerima. Imamo izrazitu podršku naših investitora koji aktivno učestvuju u procesu i javnost ćemo pravovremeno izvestiti o postignutim rezultatima“, stoji u kratkoj objavi Kancelarije za odnose s javnošću koncerna Agrokor. Sve… Detaljnije →

Piletina budućnosti već u holandskim rafovima

Holanđani za tri godine poboljšali kvalitet piletine. Bez obzira na povećanu cenu, tržište je prepoznalo novu vrednost i sve što se proizvede – odmah se i proda. „Druga vrsta piletine će ući u holandske supermarkete,“ s ponosom je objavilo holandski Centralni biro za namirnice (CBL) početkom 2013. nakon meseci sastanaka predstavnika proizvođača, klanica i velikih… Detaljnije →

225 miliona evra dodate vrednosti od Coca-Cola sistema u Srbiji

Svaki zaposleni u Coca-Cola sistemu podržava dodatnih 11 radnih mesta u privredi, što iznosi 0,6 % ukupne radne snage u zemlji. Coca-Cola sistem stvara 225 miliona evra dodate vrednosti u domaćoj ekonomiji ili 0,7 odsto bruto domaćeg proizvoda, dok svako radno mesto u kompaniji podržava dodatnih 11 radnih mesta u privredi. Na svaki evro koji… Detaljnije →

Zanatska pivara Kabinet priprema izvoz u Ameriku

BrkAAA, Višnja i Bastardo sa Kosmaja – Zanatska pivara Kabinet priprema izvoz u Ameriku i otvaranje degustacionog prostora. Ako vam Šaci, Pop My Višnja, BrrkAAA i Melisa zvuče kao nazivi egzotičnih koktela, pogrešili ste. U pitanju su jedinstvena craft piva – iz Nemenikuća na obroncima Kosmaja. Uz njih, tu su i Pablo, Vertigo, Cassius, Vista… Detaljnije →

Garantovana cena šećerne repe 35 dinara

Većina oranica predviđenih za gajenje šećerne repe već je pripremljena za setvu, ali ratari će još morati da sačekaju da se već dovoljno zagrejano zemljište prosuši od poslednjih kiša kako bi se omogućio nesmetan ulazak mašina u njive. Ako se vreme, prema predviđanjima, stabilizuje, moglo bi to da bude već početkom druge dekade ovog meseca…. Detaljnije →

Projekat Antares – informacione tehnologije u poljoprivredu

Srpski poljoprivrednici uskoro će na raspolaganju imati moćno oruđe u borbi za efikasniji rad, a takođe i bolje, zdravije i veće prinose. Stručnjaci novosadskog Instituta “Biosens”, osnovanog upravo da bi povezao informacione tehnologije i poljoprivredu, kao trenutno najperspektivnije delatnosti u Srbiji, uveliko su angažovani na ovim pitanjima, a posao će im umnogome biti olakšan izgradnjom… Detaljnije →

Kratkoročne prognoze Evropske komisije za ratarske kulture

Evropska komisija je objavila kratkoročne izglede za ratarske kulture, maslinovo ulje, meso i tržište mleka u EU za 2017-2018, potvrđujući da je smanjenje u snabdevanju mleka u EU krajem 2016. godine doprinelo značajnom oporavku cena mleka. Rast izvoza i domaća potražnja dovela je do rekordno visokih cene maslaca i značajnog oporavka cena sira u EU…. Detaljnije →

Nacionalna laboratorija za kontrolu mleka počinje sa radom od juna 2017.

U toku prve polovine ove godine trebalo bi da počne sa radom Nacionalna laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka, rekli su u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Laboratorija će biti kompletno opremljena i nalaziće se u okviru kompleksa Direkcije za nacionalne referentne laboratorije (DNRL) u Batajnici, naglašavaju u resornom ministarstvu. U planu je da u… Detaljnije →

Promet robe na produktnoj berzi od 6. do 10. marta 2017.godine

Najvažnije iz protekle nedelje: • rast cene soje Ovonedeljna dešavanja na domaćem tržištu poljoprivrednih proizvoda se može okarakterisati kao specifična. Početak nedelje je okarakterisalo intenzivno trgovanje, da bi se nakon toga tržište primirilo. Razlozi za to su informacije o padu cenen kukuruza i intenzivnom rastu cene soje. Ukupan promet u periodu od 06. do 10…. Detaljnije →

Chips Way iz Čačka otvara novi pogon u maju

Vrednost investicije 2,5 mil EUR Vlasnik kompanije Chips Way Tomislav Bajović i ministar privrede Goran Knežević potpisali su u subotu (11. marta 2017. godine) ugovor o izgradnji novog pogona u vrednosti od 2,5 mil EUR, objavljeno je na sajtu Vlade Srbije. Država će uložiti 592.000 EUR za 100 novih zaposlenih u tom pogonu čije je… Detaljnije →

EBRD: U pripremi program targetirani agrobiznis za Srbiju

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji sa Vladom Srbije i resornim ministarstvom priprema program targetirani agrobiznis – kreditne linije za mala i srednja preduzeća koja su primarno u sektoru agrara, najavio je šef agrobiznis tima EBRD-a za region jugoistočne Evrope, Miljan Ždrale. “Sa Vladom Srbije i resornim ministarstvom pokušavamo da razvijemo program,… Detaljnije →

Neće biti prodaje zemlje strancima

Neće biti prodaje zemlje strancima, izjavio je danas u Ivanjici ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i poručio da će biti zaštićeni domaći vlasnici zemljišta. „Ovih dana slušam, čini mi se kao da se vodi kampanja za ministra poljoprivrede, jer mnogi samo pričaju o prodaji zemlje strancima. Mi ćemo naše propise uskladiti do 1. septembra i neće… Detaljnije →

Najviše pesticida u jagodama i spanaću

Spanać je sa osmog skočio na visoko drugo mesto po koncentraciji pesticida, a vrlo visoko su i nektarine, kruške, višnje i jabuke, otkrilo je novo istraživanje Najviše pesticida u 2017. zabeleženo je u jagodama. Spanać je sa osmog skočio na visoko drugo mesto po koncentraciji pesticida, a vrlo visoko su i nektarine, kruške, višnje i… Detaljnije →

Kupujte hranu samo kod proverenih proizvođača

Tokom protekle godine inspekcija je sa tržišta povukla gotovo 1.000 tona hrane i pića. Od toga je skoro 87 tona prehrambenih proizvoda biljnog porekla i 54 tone pića. Iz Ministarstva poljoprivrede za naš portal kažu da se kontrole sprovode redovno i apeluju na građane da hranu kupuju u registrovanim objektima i da proveravaju deklaracije. Redovne… Detaljnije →

Velike potrebe tržišta u sektoru organske proizvodnje

Na okruglom stolu pod nazivom „Organskom proizvodnjom do lakšeg zapošljavanja žena“ predstavljene brojne mogućnosti za žensko preduzetništvo u ovom sektoru i pružena detaljna pojašnjenja o neophodnim koracima ka započinjanju poslovnog poduhvata iz oblasti organskih namirnica. Prema iznetim stavovima, na domaćem tržištu, ali i u oblasti izvoza, postoji velika mogućnost plasmana organskih proizvoda, posebno prerađevina koje… Detaljnije →

Španija lane izvezla najviše povrća u istoriji

Najviše povrća iz Španije uvozi Nemačka, dok plodove najviše plaćaju Šveđani. Uspeh je tim i veći pošto je postignut u vreme aktuelnog embarga na liniji Rusija-EU. U 2016. izvoz povrća iz Španije dostigao je je vrednost 6 milijardi evra. Tačnije, Španija je oborila dva rekorda po obimu izvoza i po njegovoj vrednosti. Izvoz svežeg povrća… Detaljnije →

SAD: Skok prodaje flaširane vode, gazirani sokovi prvi put u padu

Amerikanci su, nakon decenija rasta potrošnje flaširane vode prvi put u 2016. popili više takve vode nego gaziranih napitaka. Podaci iz istraživanja konsultantske firme Beverage Marketing Corp. objavljeni su u trenutku dok sve više jača zabrinutost zbog uticaja zaslađenih gaziranih pića na zdravlje. Nekoliko je američkih gradova u novembru izglasalo poreze na gazirana pića kako… Detaljnije →

Prelazak sa ratarenja na proizvodnju voća

U Zapadno bačkom okrugu sve je više zasada pod trešnjama, leskom, malinama. Proizvođači se opredeljuju za ovu proizvodnju jer žele veći profit, ali su i željni znanja, kažu stručnjaci koji pomažu u formiranju zasada. Kada je 2012. godine podignut zasad trešanja na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe Sombor, cilj je bio da se proizvođači upoznaju… Detaljnije →

Farma Banatski Despotovac moguće prvi Tenisov objekat u Srbiji

Komisija za planove grada Zrenjanina usvojila je na dve sednice, javnoj i zatvorenoj za javnost, plan detaljne regulacije radnog kompleksa “Farma Banatski Despotovac”. Prispela je jedna primedba koja je odbačena, a predstoji da plan potvrde odbornici Skupštine grada. Radni kompleks ima površinu 53 hektara i 43 ara poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini Banatski Despotovac, odnosno,… Detaljnije →

Halal tržište izvozna šansa Srbije

Najveće investicije u Srbiji u poslednjih nekoliko godina došle su upravo sa dominantno halal tržišta, rekao Samir Tandir Halal tržište je izvozna šansa Srbije, izjavio je danas direktor Agencije za sertifikovanje halal kvaliteta Samir Tandir i dodao da je važno što se to moglo čuti i tokom ovogodišnjeg Kopaonik biznis foruma. „Važno je što su… Detaljnije →

Pirotski kačkavalj jedinstven na tržištu

Prvi ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla pirotskog kačkavalja od kravljeg mleka postala je Mlekarska škola u Pirotu. Nakon pirotskog ćilima, pirotski kačkavalj je drugi brend u ovom gradu koji je zaštićen oznakom geografskog porekla. Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Mlekarskoj školi u Pirotu specijalnu markicu i bar-kod koji garantuju jedinstvenost tog proizvoda na našem tržištu. Dragan… Detaljnije →

Domaće sirovine za veliku fabriku nudli

Pre manje od godinu dana u Rumi je započeta izgradnja nepalske kompanije za proizvodnju nudli, rezanaca i drugih vrsta testenina, „Sinovejšn grup”. Ova kompanija će polovinom narednog meseca u prvoj fazi zaposliti 409, a kasnije još 800 radnika. Za proizvodnju nudli biće korišćene domaće sirovine. Kako je izgradnja nepalske kompanije sada privedena kraju, zvaničan početak… Detaljnije →

Ojačati sektor stočarstva

U PKS održana prva sednica Odbora Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda, prema novom statutu i objedinjenom načinu organizacije komorskog sistema. Na sastanku su razmatrana pitanja važna za poslovanje privrede u ovom sektoru i plasman robe na nova inostrana tržišta. Sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Nenad Budimović predstavio je novu organizaciju… Detaljnije →

Poljoprivreda zaradila 1,6 milijardi evra prošle godine

Srpski agrar prihodovao je ukupno 2,9 milijardi evra od izvoznih poslova u protekloj godini, a ostvareni suficit iznosi 1,6 milijardi, izjavio je za Tanjug direktor sektora za poljoprivredu Privredne komore Srbije Žarko Galetin. „Izvoz poljoprivrednih proizvoda doneo je 2,9 milijardi evra u državnu kasu, a ostvareni suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni je 1,6 milijardi evra”, rekao… Detaljnije →

U toku pripreme za „World Cleanup Day“

Usled velikih klimatskih promena, danas smo svedoci porasta temperature, koja dovodi do zagađenja atmosfere i pojave „staklene bašte“. Zato, ovo nije problem samo Srbije, već globalni problem Na drugom sastanku Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja, u okviru mreže Globalnog dogovora u Srbiji, predstavnici organizacije najvećeg ekološkog projekta na području Srbije „Let’s do it!… Detaljnije →

„‘Tihi ubica’ hara vojvođanskim njivama, poslednji je čas“

Srbiji, a posebno Vojvodini, preti velika opasnost od trajnog osiromašenja zemljišta, što bi imalo nesagledive posledice, kaže Jovica Vasin sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. U razgovoru za sajt B92 BIZ, ovaj doktor nauka i rukovodilac Laboratorije za zemljište i agroekologiju ovog Instituta sa iskustvom dugim trideset godina, vrlo dosledno objašnjava zašto je sada poslednji… Detaljnije →

Promet robe na produktnoj berzi od 27. februara do 3. marta 2017.godine

Najvažnije iz protekle nedelje: • rast cena • dešavanja na svetskim berzama Nakon gotovo konstantnog rasta cena kukuruza i soje u drugoj polovini februara, ova nedelja je donela smirivanje na domaćem tržištu. Razlika u cenama koju traže prodavci i onih koju nude kupci je predstavljala otežavajući faktor za realizaciju trgovanja, što je za posledicu imalo… Detaljnije →

Francuzi, Hrvati i Matijević u trci za Žabalј i Crvenku

Grčka kompanija „Helenik šugar”, koja gazduje dvema šećerama s ovog područja – u Žablјu i Crvenki – promenila je planove i sada namerava da obe šećerane proda. To je potvrdio portparol kompanije „Helenik šugar” Hristos Aleksopulos, a kao razlog naveo nameru grčke vlade da revitalizuje tržište šećerne repe na taj način što će novac od… Detaljnije →

Pokrenuta inicijativa za formiranje Poljoprivredno šumarske komore

VI Sabor poljoprivrednika Srbije održan je 3. marta u Vrnjačkoj Banji. Organizatori skupa bili su Asocijacija SPAS (Sabor proizvođača agroprivrede Srbije), Centar za razvoj sela poljoprivrede i negovanje tradicije, Savez malinara Srbije, Udruženje odgajivača simentalske rase, Udruženja pčelara, ratara, povrtara, odgajivača svinja i Banatske asocijacije poljoprivrednika ”Banatski paori“. Kako se navodi u saopštenju Banatske asocijacije… Detaljnije →

Organska hrana iz Srbije osvaja svet

Velike mogućnosti za zaradu uzgajanjem proizvoda bez hemije. Izvoz lane veći za 60 odsto, najviše robe ide na Zapad. Kada bi cela Srbija proizvodila samo organsku hranu, ne bi bilo, kako stvari stoje, problema s njenim plasmanom, pre svega na inostrana tržišta – ovako konstantni rast izvoza organske hrane iz Srbije komentariše Branislav Gulan, agrarni… Detaljnije →

Za navodnjavanje vojvođanskih njiva 450 miliona

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao konkurs za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnje bunara Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinanisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini. Vojvođanski poljoprivrednici za to će dobiti ukupno 450 miliona dinara. Kako se… Detaljnije →

Raste potražnja za živinom iz sporijeg tova

U SAD-u raste potražnja za živinom koja je uzgojena isključivo putem sporijeg tova, što će doneti nesagledive posledice po tu proizvodnju, upozorava udruženje živinara u toj zemlji. Predstavnici ove organizacije napominju da će navedeni trend prouzrokovati porast cene živinskog mesa, a samim tim i nestabilnost u snabdevanju hranom, pogotovo siromašnijeg sloja stanovništva. Osim naglog porasta… Detaljnije →

Nastup Delta Agrar na Sajam poljoprivrede „Fruit logistica“ u Berlinu

Kompanija „Delta Agrar“ već godinama nastupa na jednom od najvećih i najznačajnijih sajmova svežeg voća i povrća na svetu. Reč je o sajmu pod imenom „Fruit logistica“ u Berlinu, koji svake godine postavlja nove standarde u toj grani agrobiznisa. Pogledajte kakvim je neobičnim detaljima ova srpska kompanija privukla posetioce na svoj štand. Poljoprivredni sajam pod… Detaljnije →

Novootkrivena autohtona sorta kajsije otpornija na mrazeve

Donji Matejevac pored Niša odnedavno je poznat i po novoj sorti kajsije, nastaloj prirodnom mutacijom upravo u ovom mestu, na imanju Budimira Rašića, po kome ona i nosi naziv buda. Kako je na prezentaciji u okviru Zimske škole u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi u Nišu objasnila Budimirova ćerka Slavica Igić, kajsija je zapažena osamdesetih… Detaljnije →

Bambi zainteresovan za preuzimanje Baninija

Za kupovinu kikindskog Baninija zainteresovana je i Industrija keksa Bambi iz Požarevca, uz IM Matijević i Jafu iz Crvenke. Te tri kompanije zasada su, po ceni od 500.000 dinara, otkupile tendersku dokumentaciju pred prodaju, koja će biti održana 21. aprila u Kikindi u 12 sati, u Centru za stručno usavršavanje, izjavila je stečajna upravnica Baninija… Detaljnije →

Srpsku vodu prodaju nam stranci

Ukoliko se pregovori koje „Koka-Kola” poslednjih nedelja vodi sa prezaduženim hrvatskim biznismenom Ivicom Todorićem o preuzimanju „Jamnice” uspešno završe, ova multinacionalna kompanija osvojiće više od 60 odsto hrvatskog ali i petinu srpskog tržišta mineralnih voda. „Koka-Kola” je u Srbiju došla 2005. godine kupovinom sto odsto udela u fabrici minerale vode „Vlasinka”. Njen najpoznatiji brend „rosa”… Detaljnije →

Porast cene soje na berzi u Srbiji

Ove nedelje smirilo se domaće tržište, kažu na Produktnoj berzi. Soju kupci tražili po visokoj ceni ali je trgovanje zaustavljeno. Nakon gotovo konstantnog rasta cena kukuruza i soje u drugoj polovini februara, ova nedelja je donela smirivanje na domaćem tržištu. Razlika u cenama koju traže prodavci i onih koju nude kupci je predstavljala otežavajući faktor… Detaljnije →

Privrednici pozivaju na bojkot Privredne komore Srbije

Ponovo obavezno članstvo u PKS za sve firme, reket od dve milijarde dinara. Privredna komora Srbije (PKS) bi, mnogi ocenjuju – kršenjem Ustava, ove godine mogla da zaradi više od dve milijarde dinara samo od nameta kojim je država stegla omču oko vrata svim firmama – obaveznom članarinom u ovoj organizaciji. Od tog troška privrednici… Detaljnije →

Zaražen semenski krompir, inspekcija Republike Srpske stopirala uvoz

Republička fitosanitarna inspekcija zabranila je uvoz i naložila da se pošiljaocu vrate dve pošiljke semenskog krompira od 47,5 tona iz Holandije i Francuske, jer je utvrđeno prisustvo regulisanog štetnog organizma fusarijum SP, potvrdili su iz ove ustanove. U toku redovnog fitosanitarnog pregleda pri uvozu uzet je uzorak semenskog krompira za laboratorijsku analizu koju je sproveo… Detaljnije →

Poslanici Evropskog parlamenta žele prirodnu alternativu pesticidima

Poslanici traže brže odobravanje upotrebe alternativnih pesticida koji su pandam onim kakve danas poznajemo. Iako su brzi i efikasni za rast biljaka, pesticidi podrazumevaju potencijalni rizik za ljudsko zdravlje, životinje i životnu sredinu. Oko 45% od hrane koju konzumiramo sadrži ostatke pesticida sa 1,6% iznad zakonske granice, saopštila je Evropska agencija za bezbednost hrane. Poslanici… Detaljnije →

Pepsiko zatvara fabrike u Britaniji

Američki proizvođač hrane i pića Pepsiko (PepsiCo) najavio je danas zatvaranje fabrike čipsa u severnoj Engleskoj, što će dovesti do gašenja gotovo 400 radnih mesta. Pepsiko, koji u Britaniji proizvodi čips „walkers“, gazirano piće „pepsi max“ i kašu „quaker“, zatvoriće fabriku u gradiću Piterli na severu Engleske, zbog čega će, kako je saopšteno, 380 ljudi… Detaljnije →

Matijević hoće da kupi Banini

Za vlasništvo nad kikindskim preduzećem Banini zasad su zainteresovani Fabrika biskvita Jaffa i Industrija mesa Matijević, Petra Matijevića. Obe ove kompanije za po 500.000 dinara otkupile su tendersku dokumentaciju i tako potvrdile nezvanične najave da su voljni da preuzmu poznatu kikindsku fabriku, koja se, odlukom Privrednog suda u Zrenjaninu, uz saglasnost najvećih poverilaca – bankara… Detaljnije →

Da li su moguće velike turbulencije cene pšenice ove godine?

Posle nekoliko proizvodno izuzetnih godina za pšenicu, očekivanja za 2016/2017. su loša, pre svega usled izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova u vreme setve, teške i duge zime i manje zasejanih hektara. Ukoliko predstojeće vremenske prilike budu povoljne za uzgoj pšenice mogu se očekivati prinosi koji će biti oko četiri tone po hektaru, što je dovoljno da… Detaljnije →

Ambasador Norveške u Farm inkubatoru u Selenči

Norveška ambasada finansirala projekat Centra za organsku proizvodnju Selenča. Stanari inkubatora prošli kroz ozbiljnu obuku i delom osigurali plasman Ambasador Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjorstad sa suprugom i saradnicima u četvrtak 2. marta 2017. godine posetiće Centar za organsku proizvodnju Selenča (COPS). Njegova ekselencija upoznaće se sa postignutim rezultatima projekta Farm inkubator organske proizvodnje i… Detaljnije →

Vlada Kine bi da gradi industrijski park u Srbiji

Kineska vlada je izrazila spremnost da finansira projekat i u tom smislu biće preduzeti najveći napori da prvi rezultati budu vidljivi do kraja godine Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović primio je danas, 1. marta 2017. godine, Lu Šana, predsednika kineske kompanije „China Road and Bridge Corporation“ (CRBC) koja je posle višegodišnjeg iskustva… Detaljnije →

Šest kineskih kompanija merka srpsku industriju hrane

Kinezi zainteresovani za preradu mesa, a najzainteresovaniji za sektor mleka i proizvoda koji su povezani sa mlekom Predstavnici šest kineskih kompanija došli su u Srbiju kako bi istražili potencijale za ulaganja u prerađivačku industriju, kaže ministar Branislav Nedimović. Ideja je, kaže ministar poljoprivrede, da kineske investitore koji se bave preradom hrane dovedemo u Srbiju, da… Detaljnije →

Saznajte kako suzbiti salmonelu

Salmonela je česta infektivna bolest koja nastaje usled trovanja hranom. Ova bakterija najčešće se nalazi u jajima ili pilećem mesu i može da izazove razne stomačne probleme. Zato smo o salmoneli razgovarali sa stručnjakom sa Veterinarskog instituta Šabac i saznali koliko je ona česta u Srbiji i kako može da se suzbije. Gospodin Srđan Tomić,… Detaljnije →

Zašto za Amandu kažu da je paprika budućnosti

Jedan od najvećih povrtara koji su svoju proizvodnju razvili na plodnom tlu Velike Morave jeste Joviša Todorović iz Starog Sela kod Velike Plane. On je u svom kraju najpoznatiji po profesionalnoj i modernoj proizvodnji paprike, jer ovu kulturu gaji na više od 15 hektara. Značajan deo te površine zauzima sorta Amanda. Najveći deo imanja našeg… Detaljnije →

Vina sa juga Italije od sada i na vašim trpezama

Za ljubitelje dobrih, kvalitetnih i autentičnih vina februar je protekao u znaku juga Italije. Naime, italijanska agencija za spoljnu trgovinu ICE organizovala je od 10. do 28. februara manifestaciju pod nazivom „Vina sa juga Italije na Balkanu“ na brojnim lokacijama u Beogradu i Novom Sadu. Veliki broj promotivnih skupova i stručno vođenih degustacija bile su… Detaljnije →