Reklama

Paprika predstavlja jednu od najznačajnijih povrtarskih kultura u Jugoslaviji. Gaji se na velikim površinama i jedna je od osnovnih sirovina u prerađivačkoj industriji povrća. Zbog bogatstva u hranljivim i zaštitnim materijama predstavlja izuzetno cenjeno povrće za pravilnu ishranu. Prema površinama na kojima se gaji, Jugoslavija je na prvom mestu u Evropi a na osmom u svetu. Međutim, prinosi su neopravdano niski. Niski prinosi pre svega su rezultat nedovoljnog poznavanja paprike i zbog primene neodgovarajuće agrotehnike. Imajući u vidu značaj paprike kao kulture, proizvodnju paprike za korišćenje u svežem stanju a posebno prerađevina od paprike kako za snabdevanje našeg stanovništva tako i za izvoz, opredelili smo se da objavimo ovu stručnu publikaciju u kojoj je prikazana kompletna proizvodnja i prerada paprike.

Ova knjiga predstavlja prvu publikaciju ove vrste u našoj zemlji što ima poseban značaj. U knjizi je kompletno obrađena primarna proizvodnja paprike kao kulture kao i svi vidovi industrijske prerade. Knjiga predstavlja rezultate brojnih i višegodišnjih istraživanja na Poljoprivrednom i Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu kao i mnoge rezultate svetskih naučnika iz ovih oblasti. Namenjena je pre svega odgajivačima i prerađivačima paprike, stručnjacima, naučnim radnicima, đacima i studentima. Nadamo se da će ova knjiga doprinositi poboljšanju agrotehnike paprike i kvalitetnijoj preradi a time i kvalitetnijoj ishrani.

Autori
Prof. dr Vladan Marković
Prof. dr Ljubo Vračar

Sadržaj

UVOD

NAZIV
ISTORIJAT KULTURE I GEOGRAFSKA RASPROSTRANjENOST
POVRŠINE I PRINOSI
PRIVREDNI ZNAČAJ

HEMIJSKI SASTAV I HRANLjIVA VREDNOST
Ugljeni hidrati
Proteini
Masti
Organske kiseline
Mineralne materije
Voda
Vitamini
Bojene materije
Kapsaicin
Eterična ulja

BOTANIČKE KARAKTERISTIKE PAPRIKE

KLASIFIKACIJA
Capsicum annum
Capsicum fructescens
Capsicum pubescens
Capsicum pendulum
Capsicum chinense

MORFOLOŠKE OSOBINE PAPRIKE

Korenov sistem
Stablo
List
Cvet
Plod
Unutrašnja građa ploda
Seme

SORTIMENT POVRTARSKE PAPRIKE

PARADAJZ PAPRIKE ILI ROTUNDE
Beli Kalvil
Novosađanka
Zeleni rotund

SORTE BABURA
AL-12 (aleksinačka babura)
Novosadska bela babura
Šorokšari
Palanačka babura
Kalifornijsko čudo
Bela krupna babura
Atina
Anita

SORTE PAPRIKE U TIPU POLU BABURE
Matica
Morava
P 26
Viktorija
Paraćinka
Mačvanka
Buketna 1

SORTE PAPRIKE DUGIH PLODOVA S JEDNIM VRHOM TIPA LONGUM
Kurtovska kapija
Slonova surla
Prima
Palanačka kapija
Župska rana
Tornado F1
Duga bela
Una
Sivrija
Turšijara 1a
Zlatna medalja

LJUTE PAPRIČICE ILI ŠIPKE
Kobra
Romaia

FEFERONI
Karmen
Feferona žuta
Rumenka
Zlata

SORTIMENT ZAČINSKE PAPRIKE
Horgoška slatka X 3 (HSH 3)
Odvajajuća slatka 1 (OS-1)
Peščani grom
Tisa
Gorogled

BIOLOGIJA RASTENjA I RAZVIĆA PAPRIKE

ZAHTEV PAPRIKE ZA USLONIMA SPOLjNE SREDINE

Zahtev za toplotom
Zahtev za vodom
Zahtev za svetlošću

ZAHTEV PAPRIKE ZA HRANIVIMA

Azot
Fosfor
Kalijum
Kalcijum

TEHNOLOŠKI PROCES PROIZVODNjE PAPRIKE

GAJENjE PAPRIKE NA OTVORENOM POLjU
Izbor zemljišta
Plodored
Bubrenje
Obrada zemljišta
Proizvodnja rasada
Priprema rasada za sadnju i rasađivanje
Popuna praznih mesta
Međuredna kultivacija
Navodnjavanje
Prihranjivanje
Zaštita od korova
Zaštita od bolesti i štetočina
Proizvodnja paprike direktnom setvom iz semena
Berba, klasiranje, pakovanje i čuvanje

GAJENjE PAPRIKE U ZAŠTI NENOM PROSGORU
Uslovi za gajenje u zaštićenom prostoru
Ospovne karakteristike sorti za gajenje u zaštićenom prostoru
Proizvodnja rasada
Obrada zemljišta, đubrenje i sterilizacija
Rokovi proizvodnje rasađivanjem
Nega i berba

PROIZVODNjA ZAČINSKE PAPRIKE
Ishrana začinske paprike
Obrada zemljišta
Proizvodnja direktnom setvom iz semena
Proizvodnja iz rasada
Njega useva
Berba i dozrevanje

SEMENARSTVO PAPRIKE

Proizvodnja semena
Čuvanje i skladištenje semena

BOLESTI I ŠTETOČINE PAPRIKE

NEINFEKTIVNE BOLESTI
Sunčane fleke
Peščano oštećenje
Oštećenja od grada
Oštećenja od suviška vode
Prskanje plodova
Deformacije plodova

VIRUSNA OBOLjENjA
Virus mozaika duvana (Tobaco mosaic virus -TMV)
Nekrotični soj virusa mozaika duvana
Virus mozaika krastavaca (Cucumber mosaic virus – SMV)
Virus mozaika lucerke (Alfaalfa mosaic virus – AMV)

BAKTERIJALNA OBOLjENjA
Bakterijalna trulež (Patogen: Xantomonas campestris)
Bakterijalna trulež (pseudomonas syringe var. capsici)

GLjIVIČNA OBOLjENjA
Poleganje rasada (Patogen: Rhizoctonia solani, Pythium spp.)
Verticiliozna uvelost, Zeleno uvenuće (Patogen: Verticillium alboatrum)
Fuzariozno uvenuće (Patogen: Phytophtora capsici)
Plamenjača paprike (Patogen: )
Pepelnica paprike (Patogen:  )
Botritis (Patogen: )
Sklerocinija (Patogen: )
Antraknoza (Patogen: )
Tamna plesan (Patogen: )

MIKOPLAZMATSKE BOLESTI
Žuto uvenuće – mikoplazma paprnke (stolbur)

ŠTETOČINE
Hematode ()
Žičari ()
Rovci ()
Baštenski puž ()
Bela mušica ()
Lisne vaši ()
Crveni pauk ()
Lisne vaši ()
Kukuruzni  plamenac ()

PARAZITSKE BILjKE
Vilina kosica ()

PRERADA PAPRPKE

PRIJEM PAPRIKE
PRIPREMA I DISTRIBUCIJA SVEŽE PAPRIKE
PASTERIZOVANA PAPRIKA
SMRZNUTA PAPRIKA
MARINIRANAPAPRIKA
BIOFERMENTISANA PAPRIKA

SUŠENA PAPRIKA
Oblik i dimenzije
Boja
Ukus i miris
Rehidracija i konzistencija
Sadržaj vlage
Fizička i hemijska zagađenost
Strane primese

MLEVENA ZAČINSKA PAPRIKA

PEČENA PAPRIKA

AJVAR

KAŠASTI KONCENTRAT PAPRIKE

EKSTRAKT PAPRIKE

KONTROLA KVALITETA
Senzorna ocena
Hemijske i fizičke analize
Određivanje sadržaja boje u paprici
Određivanje ukupnog sadržaja boje u paprici po metodi BENEDEKA
Baždarenje spektrofotometra
Određivanje ukupnog sadržaja boje u začinskoj paprici po metodi ASTA20
Određivanje ukupnog sadržaja boje u proizvodima paprike (oleorizin, koncentrati, itd.) po metodi ASTA 20
Odrsđivanje kapsaicina

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">