Reklama

Konkursi

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove polјoprivredne mehanizacije (pogonske, priklјučne) u polјoprivredi u 2017. godini

Rok za prijavu: 30. 6 2017., Objavio: Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2017. godini

Rok za prijavu: 30. 6 2017., Objavio: Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede

Konkurs za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2017. godini

Rok za prijavu: 30. 6 2017., Objavio: Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede

Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2017. godini

Rok za prijavu: 30. 6 2017., Objavio: Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta i opreme u njima u 2017. godini

Rok za prijavu: 30. 6 2017., Objavio: Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2017 godini

Rok za prijavu: 30. 6 2017., Objavio: Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede

Konkurs za dodelu kredita za nabavku riblјe mlađi i nove opreme za ribnjake u 2017. godini

Rok za prijavu: 30. 6 2017., Objavio: Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede

Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2017. godini

Rok za prijavu: 30. 6 2017., Objavio: Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede

Konkurs za dodelu kredita za izgradnju objekata namenjenih skladištenju žitarica, voća i povrća u 2017. godini

Rok za prijavu: 30. 6 2017., Objavio: Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2017. godini

Rok za prijavu: 30. 6 2017., Objavio: Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede