Konkursi

Regresiranje osiguranja useva i plodova

Rok za prijavu: 31. 10 2016., Objavio: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Subvencionisanje uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Rok za prijavu: 31. 10 2016., Objavio: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

APV: Bespovratna sredstva za hladnjače i sušare u 2016. godini

Rok za prijavu: 15. 11 2016., Objavio: Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

APV: Bespovratna sredstva za opremu u pčelarstvu i nabavku košnica u 2016. godini

Rok za prijavu: 15. 11 2016., Objavio: Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Opština Bač subvencioniše polјoprivredne proizvođače

Rok za prijavu: 1. 12 2016., Objavio: Opština Bač

Najbolje iz Srbije 2016.

Rok za prijavu: 30. 12 2016., Objavio: PKS, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava – ekologija

Rok za prijavu: 28. 10 2016., Objavio: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Raspisan konkurs za podsticajna sredstva za reciklere za 2016. godinu

Rok za prijavu: 31. 1 2017., Objavio: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Program sufinansiranja inovacija

Rok za prijavu: 30. 9 2013., Objavio: Fond za inovacionu delatnost

Program ranog razvoja

Rok za prijavu: 30. 9 2013., Objavio: Fond za inovacionu delatnost