Seminari

Značaj virusa za bezbednost hrane biljnog porekla

Datum: 24. 4 2015., Mesto: Plava sala Tehnološkog fakulteta, Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za HACCP administratora

Datum: 25. 4 2015., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 17025 menadžera

Datum: 25. 4 2015., Mesto: Tehnološki fakultet, Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za deklarisanje

Datum: 9. 5 2015., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

IEEP 2015.

Datum: 24. 6 2015., Mesto: Zlatibor, u organizaciji , Organizator: Društvo Termičara Srbije

SIE 2015.

Datum: 24. 9 2015., Mesto: Beograd, Organizator: Mašinski fakultet

VI Međunarodni Naučni Poljoprivredni Simpozijum “Agrosym 2015″

Datum: 15. 10 2015., Mesto: Jahorina, Bosna i Hercegovina, Hotel Bistrica, Organizator: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i u Beogradu