Seminari

Kurs za HACCP administratora

Datum: 29. 8 2015., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 9001 menadžera

Datum: 5. 9 2015., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za deklarisanje

Datum: 12. 9 2015., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

SIE 2015.

Datum: 24. 9 2015., Mesto: Beograd, Organizator: Mašinski fakultet

ONE WORLD – ONE HEALTH – ONE VISION

Datum: 14. 10 2015., Mesto: Sarajevo, BiH, Organizator: University of Sarajevo – Veterinary faculty, Veterinary chamber of Federation of Bosnia and Herzegovina

VI Međunarodni Naučni Poljoprivredni Simpozijum “Agrosym 2015″

Datum: 15. 10 2015., Mesto: Jahorina, Bosna i Hercegovina, Hotel Bistrica, Organizator: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i u Beogradu

8. međunarodni Simpozij Hranom do zdravlja

Datum: 16. 10 2015., Mesto: Tuzla, Bosna i Hercegovina, Organizator: Tehnološki i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli

III Međunarodni kongres nutricionista

Datum: 6. 11 2015., Mesto: Hotel Panorama, Zagreb, Organizator: Nutricionizam Balans