Seminari

VI Savetovanje voćara “GRUŽA 2017”

Datum: 28. 1 2017., Mesto: Ravni Gaj, Organizator: Gruža agrar

XXXV savetovanje pčelara Vojvodine

Datum: 4. 3 2017., Mesto: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Organizator: Savez pčelarskih organizacija Vojvodine

XXII Savetovanju o biotehnologiji – Agronomski fakultet u Čačku

Datum: 10. 3 2017., Mesto: Agronomski fakultet u Čačku, Organizator: Agronomski fakultet u Čačku