Seminari

Sinteza 2014 – Uticaj Interneta na poslovanje u Srbiji i svetu
Datum: 25. 4 2014., Mesto: Univerzitet Singidunum, Danijelova 32, 11000 Beograd, Srbija, Organizator: Univerzitet Singidunum
Kurs za HACCP administratora
Datum: 26. 4 2014., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet
Kurs za ISO 17025 menadžera
Datum: 26. 4 2014., Mesto: Tehnološki fakultet, Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet
IV Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem – PIM 4
Datum: 26. 4 2014., Mesto: Đorđa Stratimirovića 23, 23 000 Zrenjanin, Organizator: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu
Biomedicina i geonauke – uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje
Datum: 28. 4 2014., Mesto: Hotel Vojvodina, Zrenjanin, Organizator: Asocijacije geofizičara i ekologa Srbije
EU fondovi: Prilike za Srbiju
Datum: 28. 4 2014., Mesto: Novi Sad, Organizator: Eurho Consulting
19. Pekarski dan
Datum: 13. 5 2014., Mesto: Hajat, Beograd, Organizator: Mlinpek zavod
The 5th International Symposium on Sustainable Development [ISSD 2014]
Datum: 15. 5 2014., Mesto: Sarajevo, Organizator: International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Annual International Conference on Intelligent Materials, Power and Energy (AIMPE14)
Datum: 17. 5 2014., Mesto: Kuala Lumpur, Malaysia.
Odgovori na pitanja o novoj domaćoj i eu regulativi za hranu i suplemente
Datum: 20. 5 2014., Mesto: Hotel M, Beograd, Organizator: Nutricionizam Ihis
Applied Mechanics and Mechanical Engineering (AMME-16)
Datum: 27. 5 2014., Mesto: Cairo, Egypt, Organizator: The Military Technical College Cairo, Egypt
Applied Mechanics and Mechanical Engineering (AMME-16)
Datum: 27. 5 2014., Mesto: The Military Technical College Cairo, Egypt, Organizator: The Military Technical College Cairo, Egypt
SCIECONF 2014.
Datum: 9. 6 2014.
Kurs za ISO 9001 menadžera
Datum: 14. 6 2014., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet
International Conference TIMA14
Datum: 19. 6 2014., Mesto: Mechanical Engineering Faculty, Timisoara (1, Mihai Viteazul Bv.), Organizator: National R&D Institute for Welding and Material Testing - ISIM Timişoara
ICP2014 & Tannin Conference 2014
Datum: 2. 9 2014., Mesto: Nagoya University, Nagoya, Japan, Organizator: Nagoya University
18th International Microscopy Congress, IMC2014
Datum: 7. 9 2014., Mesto: Prag, Republika Češka, Organizator: Czechoslovak Microscopy Society
9. Simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”
Datum: 10. 9 2014., Mesto: Zaječar, Srbija, Hotel "Srbija-TIS", Organizator: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
XV Ružičkini dani
Datum: 11. 9 2014., Mesto: Vukovar, Organizator: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
ADR/RID/ADN/ICAO CARGO II IWM 4
Datum: 16. 9 2014., Mesto: Tara, Organizator: Forum kvalitet
Machines, technolоgies, materials
Datum: 17. 9 2014., Mesto: Varna, Bulgaria, Organizator: Bulgarian Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering
ic-cmtp3
Datum: 6. 10 2014., Mesto: Miskolc, Hungary, Organizator: University of Miskolc
Ecology of Urban Areas 2014
Datum: 9. 10 2014., Mesto: Kaštel – Ečka, Organizator: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin
Food Tech 2014.
Datum: 28. 10 2014., Mesto: Hotel Park , Organizator: FINS