Seminari

Kurs za deklarisanje

Datum: 13. 6 2015., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

IEEP 2015.

Datum: 24. 6 2015., Mesto: Zlatibor, u organizaciji , Organizator: Društvo Termičara Srbije

SIE 2015.

Datum: 24. 9 2015., Mesto: Beograd, Organizator: Mašinski fakultet

VI Međunarodni Naučni Poljoprivredni Simpozijum “Agrosym 2015″

Datum: 15. 10 2015., Mesto: Jahorina, Bosna i Hercegovina, Hotel Bistrica, Organizator: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i u Beogradu