Seminari

Regulativa u oblasti hemikalija, detergenata i biocidnih proizvoda

Datum: 13. 2 2016., Mesto: Beograd, Sava Centar, Organizator: Balkanski savet

Kurs za deklarisanje

Datum: 20. 2 2016., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za HACCP administratora

Datum: 27. 2 2016., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

XXI Savetovanјe o biotehnologiji

Datum: 11. 3 2016., Mesto: Agronomski fakultet u Čačku, Organizator: Agronomski fakultet u Čačku

Kurs za ISO 17020 menadžera

Datum: 26. 3 2016., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 9001 menadžera

Datum: 2. 4 2016., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 17025 menadžera

Datum: 2. 4 2016., Mesto: Tehnološki fakultet, Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet