Seminari

Kurs za ISO 17025 menadžera

Datum: 25. 10 2014., Mesto: Tehnološki fakultet, Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Hranom do zdravlja 2014.

Datum: 26. 10 2014., Mesto: Tuzla, Organizator: Farmaceutski i Tehnološki fakulteta Univerziteta u Tuzli, HiST Univerzitet u Trondheimu, Norveška i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, Hrvatska

Food Tech 2014.

Datum: 28. 10 2014., Mesto: Hotel Park , Organizator: FINS

Priprema i spovođenјe projekata koji se finansiraju iz EU fondova za poljoprivredu

Datum: 28. 10 2014., Mesto: Regionalna privredna komora Valjevo, Karađorđeva 64, Organizator: RPK Valjevo

Praktična obuka budućih organskih i biološko-dinamičkih proizvođača

Datum: 30. 10 2014., Organizator: Serbia Organica

Kurs za HACCP administratora

Datum: 22. 11 2014., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 9001 menadžera

Datum: 6. 12 2014., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet