Seminari

Kurs za HACCP administratora

Datum: 28. 11 2015., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 17020 menadžera

Datum: 28. 11 2015., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Priprema i spovođenje projekata koji se finansiraju iz EU fondova za pouoprivredu

Datum: 30. 11 2015., Mesto: RPK Valjevo, Organizator: RPK Valjevo

Kurs za deklarisanje

Datum: 12. 12 2015., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 9001 menadžera

Datum: 19. 12 2015., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 17025 menadžera

Datum: 19. 12 2015., Mesto: Tehnološki fakultet, Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet