Seminari

Praktična obuka budućih organskih i biološko-dinamičkih proizvođača

Datum: 30. 10 2014., Organizator: Serbia Organica

Problems of development and exploitation of heavy oil and bitumen

Datum: 13. 11 2014., Mesto: Senyukov St., 13, USTU, Organizator: USTU

Kurs za HACCP administratora

Datum: 22. 11 2014., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 9001 menadžera

Datum: 6. 12 2014., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Borba protiv prevara i korupcije u privredi – Forenzička revizija

Datum: 11. 12 2014., Mesto: Hotel Metropol Beograd, Organizator: Network media

Kurs za ISO 17020 menadžera

Datum: 13. 12 2014., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

16. Međunarodni simpozij o kvaliteti „Kvaliteta i konkurentnost“

Datum: 18. 3 2015., Mesto: Hrvatska, OPATIJA, Hotel Admiral, Organizator: Hrvatsko društvo menadžera kvalitete