Seminari

Kurs za HACCP administratora

Datum: 20. 12 2014., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

16. Međunarodni simpozij o kvaliteti „Kvaliteta i konkurentnost“

Datum: 18. 3 2015., Mesto: Hrvatska, OPATIJA, Hotel Admiral, Organizator: Hrvatsko društvo menadžera kvalitete