Seminari

Kurs za HACCP administratora

Datum: 28. 5 2016., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Seminar ,,Kako izvoziti u Kraljevinu Švedsku“ – preduslovi i perspektive

Datum: 1. 6 2016., Mesto: Privrednoj komori Srbije, Resavska 15 Beograd, Organizator: PKS

Regulativa izvoza hemikalija (supstanci, smeša) i proizvoda na tržište EU

Datum: 4. 6 2016., Mesto: Sava Centar, Organizator: Balkanski Savet za ordživi razvoj i edukaciju

Seminar IPARD fond – konkurisanje za bespovratna sredstva za poljoprivredu

Datum: 24. 6 2016.

4. Međunarodni kongres nutricionista

Datum: 11. 11 2016., Mesto: Hotelu Falkensteiner Club Funimation Borik, Zadar, Organizator: Udruga Nutricionizam Balans, Hrvatski Zbor Nutricionista, Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma (HACPN)