Reklama

Stručni savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane održao je 11. maja 2017. godine konstitutivnu sednicu na kojoj je za predsednika tog saveta izabran profesor Farmaceutskog fakulteta Ivan Stanković.

Konstitutivnoj sednici Saveta, koji čine brojni stručnjaci iz oblasti bezbednosti hrane sa bogatim međunarodnim iskustvom, prisustvovao je i ministar polјoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović.

Stručni savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane će imati savetodavnu funkciju u cilјu povećanja bezbednosti hrane na tržištu Srbije, a odgovornost i obaveze Saveta utvrđene su Zakonom o bezbednosti hrane, kao i propisima donesenim na osnovu tog zakona ali i poslovnikom i drugim aktima Saveta.

Savet će obavlјati naučne i stručne poslove iz područja bezbednosti hrane i hrane za životinje, pa će predstavlјati nacionalnu referentnu tačku za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje.

Nјegova osnovna delatnost biće da pripremi stručna i naučna mišlјenja ministarstvima ali i drugim organizacijama državne uprave, kao i subjektima koji se bave proizvodnjom hrane i hrane za životinje, i potrošačima o svim rizicima.