Reklama

Međunarodna trgovina sve više ugrožava životinjske i bilјne vrste, a istraživači su sada objavili i detalјni pregled područja najizloženijih uticaju izvoza proizvoda i potrošnje u SAD, EU, Kini i Japanu. Mapa, objavlјena 4. januara pokazuje kako se, da bi se proizveli kafa ili soja, krčenjem šume na Sumatri u Indoneziji, i državi Mato Grosso u Brazilu, dodatno smanjuje već ugroženo stanište desetine vrsta životinja i bilјaka u tim područjima.

Grupa istraživača objavila je 4. januara u časopisu Ekologija i evolucija prirode (Nature and Ecologi Evolution) „svetski atlas pretnji“ u kome je različitim nijansama obeležen uticaj izvoza roba i potrošnje u SAD, Kinu, Japan i EU.

Kako bi se što tačnije utvrdile „najugroženije tačke“, naučnici su uporedili stanje oko 7. 000 vrsta koje su prema oceni Međunarodne unije za očuvanje prirode ugrožene te poreklo i odredište određenih proizvoda.

Svi globalni lanci koji prodaju proizvode od mobilnog telefona do Ikeinog nameštaja, doprinose smanjenju divlje fore i faune: jedna trećina svih pretnji vrstama povezana je sa međunarodnom trgovinom, pokazala je ranija studija.

Novo istraživanje je preciznije pokazalo uticaj na vrste. Oko 2 odsto pretnji koje ugrožavaju žabu Atelopus spumarius u Brazilu može se pripisati krčenju šuma za potrebe proizvoda namenjenih SAD.
Eksploatacija malezijskih šuma, čije drvo se koristi za proizvode koji se troše u Evropi i Kini, smanjuje stanište slonovi, crnog orla i malezijskog medveda. U Brazilu uzgoj goveda zajedno sa krčenjem šuma ugoržava vunastog majmuna pauka, endemske vrste u toj regiji. Povećana potražnja maslinovog ulјa iz Španije i Portugala mogla bi doprineti nestanku risa zbog izgradnje nasipa za potrebe irigacije.

Kada je reč o morskim vrstama, jugoistočna Azija je najranjivije područje na koje najviše utiče potrošnja u SAD i EU čija su posledica izlovljavanje riba i zagađenje u tom području. Posledice potrošnje u EU vidljive su kod ostrva oko Madagaskara, dok je uticaj SAD, iako očekivan u Aziji i Madagaskaru, primećen i u delovima južne Evrope, poput Španije i Portugala zbog posledica za ugroženo vrste riba.

Naučnici tvrde kako je potrebno osigurati direktnu saradnju između proizvođača i potrošača i omogućiti da se izdvoje prioritetne zone. Čak se 90% od oko 6 milijardi dolara koje se godišnje daju na zaštitu ugroženih vrsta potroši u bogatim zemalja, a retko u zemljama u kojima se nalaze najugroženije tačke.

Zemlja se suočava sa novim masovnim izumiranjem vrsta, šestim u proteklih pola milijarde godina. Biljne i životinjske vrste hiljadu puta brže nestaju nego pre nekoliko stotina godina. U istraživanju nisu uključeni ilegalna trgovina životinjama koja se procenjuje u svetu na 150 milijardi dolara godišnje, kao ni posledice drugih faktora poput širenja gradova i klimatskih promena.