Nakon pažljivog planiranja voćnjaka, za formiranje zdravih, rodnih i dugovečnih višegodišnjih zasada potrebno je koristiti zdrav sadni materijal.

Veliki broj patogenih mikroorganizama kao što su parazitne pseudogljive, gljive, bakterije, virusi, viroidi i fitoplazmi, prenosi se sadnim materijalom voćaka i vinove loze.

Naročitu opasnost predstavljaju virusi, jer zaražene biljke ne mogu biti izlečene. U tom slučaju, jedini način da se zasad očuva, jeste vađenje i uništavanje obolelih stabala voćaka i čokota vinove loze.

Visoko kvalitetan sadni materijal dobija se postupkom sertifikacije, po strogo utvrđenim propisima, koji garantuju sortnu čistoću i zdravstveni status (bez virusa i trajno oslobođen ostalih patogena). U postupku sertifikacije utvrđene su kategorije reprodukcionog i sadnog materijala, kao i minimum fitosanitarne kontrole za svaku kategoriju. Sertifikatom koji se prilaže uz sadni materijala kupcu se potvrđuje da je materijal proizveden uz poštovanje propisane procedure i standarda i garantuje kvalitet kako sortni tako i zdravstveni.

Kategorije sadnog materijala

Izvorni materijal

Poreklo vodi od pažljivo odabranih kandidata – klonova voćaka i vinove loze, izdvojenih po strogim kriterijumima iz rodnih zasada, sa 2-3 lokaliteta. Klonovi se biraju na osnovu vizuelne ocene sortne ispravnosti, kvaliteta, vitalnosti i zdravstvenog stanja. Kandidat – klonovi se umnožavaju, sade i prate u pogledu zdravstvenog stanja, rodnosti i sortne čistoće u kolekcionom ogledu naučne institucije. Samo zdravi klonovi se dalje umnožavaju i čuvaju u karantinskom objektu (mrežaniku).

Predosnovni materijal

Proizvodi se umnožavanjem izvornog materijala, zdravstveno testira i čuva u mrežaniku izolovan od insekata vektora patogena, zaštićen od faktora spoljašnje sredine (kiša, vetar…) i bez prisustva korova. Na biljkama se vrši vizuelna provera simptoma bolesti. Svake godine, svaka biljka se testira na prisustvo određenih virusa, proverava sortna ispravnost i pojava mutacija.

Osnovni materijal

Obično se obeležava belom etiketom a proizvodi se umnožavanjem predosnovnog materijala u mrežanicima ili na otvorenom polju (matični zasad), uz poštovanje strogo definisanih uslova proizvodnje. Vizuelno se proverava pojava simptoma virusnih bolesti i sortna ispravnost.

Sertifikovani materijal

Često se u prometu obeležava etiketom plave boje a proizvodi se umnožavanjem osnovnog materijala u matičnim zasadima. Namenjen je za proizvodnju sertifikovanih sadnica ili standardnog sadnog materijala. Vizuelan pregled matičnjaka vrši se najmanje dva puta godišnje, a reindeksiranje u određenim intervalima od nekoliko godina.

Standardni materijal

U prometu se obeležava etiketom narandžaste boje i proizvodi se umnožavanjem sertifikovanog materijala.

Standardni sadni materijal nastao umnožavanjam materijala od standardnih sadnica

(u prometu se obeležava etiketom narandžaste boje uz oznaku S-A) – Matičnjaci iz kojih ova kategorija sadnica potiče pregledaju se jedanput pomološki i dva puta fitosanitarno u toku vegetacije. Predstavlja najnižu kategoriju sadnog materijala, namenjenu lokalnom tržištu i amaterima.

Autor: Dipl. inž. Marija Ivanović

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">