Knjiga „Ishrana sa elementom dijetetike“ profesora Dragoša Vukićevića napisana je čitko i veoma razumljivo. Jezik knjige je jasan uz doziranu upotrebu stranih reči i izraza.

Materijal knjige zadire u veoma širok krug naučnih disciplina (medicine, biologije, nuklearne fizike, tehnologije i dr.) i sa tog aspekta predstavlja čitavu jednu enciklopediju prilično bogatog znanja iz tih oblasti.

Sadržaj knjige je podeljen, mogao bi se reći, na dva poglavlja, Prvo u kome su dati neophodni elementi anatomije, fiziologije i patologije čoveka, a ponegde i životinja. Naročita pažnja posvećena je fiziologiji digestivnog trakta i žljezdama neophodnim u procesu ishrane. Funkcija pojedinih organa i tkiva istaknuta je koliko da se vidi značaj sastavnih delova hrane za to stanje.

U iznetoj patologiji čoveka značajno mesto dato je poremećaju žljezda sa unutrašnjim lučenjem, sa dovoljnom količinom informacija osobama za koje je udžbenik pisan. Ukoliko bi se mogla staviti koja primedba, onda se može reći da je patologiji digestivnog trakta dato malo prostora.

Negde na prelazu između dva poglavlja nalaze se neophodne činjenice o značaju vode, elektrolita i vitamina u ishrani životinjskog sveta.

Drugo poglavlje posvećeno je životnim namirnicama, njihovom čuvanju i skladištenju, sastavu hranljivih činilaca i pripremi za Ijudsku ishranu.

Posebna pažnja posvećena je sastavu hrane sa osvrtom na potrebe organizma kojem je namenjena (dojenčad, predškolska i školska deca, pubertetski razvoj, odrasle i starije osobe).
Autor se trudio da do detalja objasni način pripreme i primene hrane za osobe kojima je potreban poseban postupak – režim iskrane (dijeta). Taj deo knjige je veoma visoko stručno i sa mnogo podataka, napisan, i ako se i drugim delovima knjige ne mogu sporiti navedeni kvaliteti.

Konačno, autorje uspeo da iz niza još nerazjašnjenih pojmova u naučnim saznanjima izvuče danas vladajuće mišljenje i istakne ga. Učinio je dobro i kad je navodio više mišljenja kako bi čitalac – student imao predstavu da o tome i u nauci nije sve rečeno ili jasno.
Izbor tema u knjizi je srećno odabran i pokazuje pedagoške kvalitete autora.

Knjiga je namenjena studentima viših škola i fakulteta ugostiteljskog smera, a biće od koristi i lekarima, dijetetičarima i dr. licima koja žele da obogate svoje znanje iz te oblasti. Stručna biblioteka biće obogaćena dobro obrađenom i solidno dokumentovanom knjigom o ishrani i dijetetici, u kom smislu je sa posebnim zadovoljstvom predlažemo.

SADRŽAJ

PREDGOVOR
UVOD

ISHRANA I NJEN ZNAČAJ
KRATAK PREGLED OSOBINA I RAZMENE MATERIJA U ŽIVOM SVETU
ISTORIJAT ĆELIJE
Opšte karakteristike
Hemijski sastav
Fizičke osobine protoplazme
Strukturna organizacija ćelije
Oblik ćelije i veličina
Građa ćelije
Opšte organele
Vremenska organizacija

HISTOLOGIJA ILI NAUKA O TKIVIMA
Endokrine žlezde
Vezivno tkivo
Krv i limfa
Mišićno tkivo
Nervno tkivo

ORGANOLOGIJA
Sistem organa za varenje

SASTAV I OSNOVNE KARAKTERISTIKE ŽIVOTNIH NAMIRNICA
Belančevine – proteini
Ugljeni hidrati
Masti
Fosfatidi
Vitamini
Mineralne materije u hrani
Voda
Potrebe organizma u hrani
Tabela (Meni broj 4)
Tabela (Meni broj 6)
Tabela (Meni broj 55 za 10 osoba)
Tabela (Proračun kalorične vrednosti menija broj 58)
Tabela Meni 97 (Dijetalni meni za bolesnike od žuči)
Abnormalnosti u ishrani
Određivanje vrednosti dnevnog obroka (u procentima) hrane
Učešće pojedinih hranljivih materija u ostvarenju kalorične vrednosti dnevnog obroka (D/O)
PRILAGOĐAVANJE PRAVILA ZA SASTAVLJANJE DIJETE POTREBAMA POJEDINACA
Ishrana za vreme trudnoće i dojenja
Ishrana u detinjstvu
Ishrana starijih Ijudi
Ishrana sportista
Ishrana radnika zaposlenih u industriji

NUKLEARNA ENERGIJA I ISHRANA
Upotrebljivost narairnica koje su bile izložene zračenju
Zaštita materija od radioaktivnog zračenja

DOPUNSKI IZVORI HRANE KAD NIJE MOGUĆE NORMALNO SNABDEVANJE U PRIRODI
PODELA ŽIVOTNIH NAMIRNICA
Životne namirnice biljnog porekla
Žitarice
Povrće i proizvodi od povrća
Voće i voćne prerađevine
Začini (mirođije)
Životne namirnice životinjskog porekla (mleko i mlečni proizvodi)
Gradnja i sastav jajeta
Meso
Ribe i proizvodi od riba

DIJETETIKA (ishrana bolesnih ljudi)
Ishrana kod bolesti organa za varenje
Naizmenične dijete
Osnovni principi srčanih bolesnika
Dijetetika reumatičara
Kratak pregled hemijskog sastava i fiziološkog dejstva pojedinih začina

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">