Bespovratna sredstva koja se dodelјuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

1. mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu (na primer: seno, silaže, senaža itd.): balirki i rol balirki, mašina za sabijanje odnosno pakovanje kabaste stočne hrane, samoutovarnih prikolica za prikuplјanje, prevoz i istovaranje sena, elevatora za utovar bala na prikolice, priklјučnih traktorskih mašina za pripremu silaže – silažnih kombajna, priklјučnih traktorskih kosačica, priklјučnih sakuplјača i rasturača sena, miks prikolica, teleskopskih manipulatora (telehendlera) do 3,5 t i sedam metara dizanja;

2. voćarsko-vinogradarskih traktora do 100 kW, rigolera, podrivača i mašina za rezidbu, tarupiranje i berbu; tresača ili drugih berača voća i povrća, mašina za sakuplјanje jezgrastog voća, pokretnih platformi za berbu, mašina za orezivanje bilјa;

3. mehanizacije za setvu, sadnju, zaštitu bilјa za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, proizvodnju sadnog materijala i povrtarsku proizvodnju (uklјučujući i proizvodnju rasada i cvećarstvo) na otvorenom polјu; nabavku mehanizacije za voćarsko-vinogradarsku proizvodnju (nabavku preciznih mašina za setvu, mašina za rasađivanje rasada, visokokvalitetnih prskalica ili atomizera za zaštitu od bolesti, korova i štetočina: priklјučnih sadilica i vadilica, mašina za punjenje saksija supstratom, mašina za pravlјenje supstrata za proizvodnju cveća;

4. traktora za ratarsku proizvodnju do 100 kW;

5. priklјučnih mašina za žetvu i berbu: mašina za usitnjavanje bilјne mase nakon žetve (sečke i tarupi);

6. mašina za obradu zemlјišta: plugova i tanjirača, priklјučnih (međurednih) kultivatora, grubera, setvospremača, razrivača i podrivača, valјkova za postsetvenu obradu;

7. sejalica;

8. prskalica za prihranu i zaštitu bilјaka od bolesti, štetočina i korova: priklјučnih rasipača mineralnog đubriva minimalnog kapaciteta 500 l.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 40% od ukupne vrednosti prihvatlјivih troškova.

Prilikom obračuna uzima se vrednost prihvatlјivih troškova bez poreza na dodatu vrednost
(PDV).

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, i to za:

  1. nabavku jedne pogonske mašine (traktor) –maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara;
  2. nabavku jedne priklјučne mašine –maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 500.000,00.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino pogonske i priklјučne mašine kuplјene posle 01.01.2017. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2017. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička ili pravna lica s prebivalištem ili sedištem na teritoriji AP Vojvodine, a koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:

  • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva;
  • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:

  • privredno društvo;
  • zemlјoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonomkojim se uređuje računovodstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaklјučno sa 08.12.2017.godine.

Kompletan tekst konkursa, pravilnik i prijavu, možete preuzeti u prilogu teksta.

Obrazac prijave konkursa za mehanizaciju APV decembar 2017.
Pravilnik konkursa za mehanizaciju APV decembar 2017.
Konkurs za mehanizaciju APV decembar 2017.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">