Reklama

Forum o organskoj proizvodnji
Centar za organsku proizvodnju Selenča

KONKURS
ZA NOVINARSKE NAGRADE

Nagrada „SELENČA ORGANIC“ dodeljuje se za medijske priloge koji se bave temama organske proizvodnje, koji promovišu proizvodnju i one koji se bave organskom proizvodnjom, a objavljeni su u štampanim, elektronskim i internet medijima (novinski prilog, radijski, televizijski i internet prilog), od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja.

Konkurs traje od 30.06.2017. do 04.09.2017. godine u 20 časova (prvi ponedeljak u septembru). Nagrade će biti dodeljene 29. septembra 2017. godine u Selenči, kada se održava 11. Forum o organskoj proizvodnji.

Uslovi konkursa

Na konkurs mogu da se prijave autori koji žive i rade na teritoriji Srbije Autori moraju imati najmanje 18 godina.

Rad mora biti objavljen u mediju u Srbiji i mora imati vidljivo obeležje medija u kojem je objavljen.

Svaki učesnik (ili grupa autora) na konkurs može da pošalj e JEDAN rad, koji j e objavljen od 01. septembra 2016. godine do 04. septembra 2017. godine.

Uz rad treba dostaviti prijavni formular koji se može preuzeti na sajtu www.organiccentar.rs i kratku biografiju autora.

Radovi se dostavljaju na sledeći način:

1. poštom (adresa: Centar za organsku proizvodnju – za nagradni konkurs, Maršala Tita 179, 21425 Selenča), ili
2. mejlom (selencaorganic@gmail.com).

Rad iz štampanog medija (novinski prilog) može da se dostavi kao isečak iz medija (da bude vidljivo o kojem se mediju radi) ili skenirano iz medija u kojem je objavljen.

Rad objavljen na „web“-u koji se šalje poštom, mora biti narezan na kompakt disk sa navođenjem linka za taj rad.

Radijski i televizijski prilozi mogu da se pošalju poštom (narezani na kompakt disk) ili mejlom. Ako su radovi na podkastu, napisati link za taj rad na internetu. Obavezno napisati datum kada je emitovan ili objavljen prilog.

Radovi mogu biti objavljeni na srpskom jeziku ili na jezicima nacionalnih zajednica. Uz radove koji su objavljeni na jezicima nacionalnih manjina treba poslati prevod na srpski jezik.

Rok za slanje radova je 04.09.2017. u 20:00h. Radove poslate posle tog roka žiri neće razmatrati.

Nagrađeni će o rezultatima konkursa biti obavešteni najkasnije 22. septembra 2017. godine i obavezuju se da će doći na dodelu nagrada u Selenču. Putne troškove (cena autobuske karte ili benzina) plaća organizator konkursa.

Nagrade

U svakoj od četiri kategorije dodeljuje se po jedna nagrada.

U slučaju nezadovoljavajućeg kvaliteta radova ili neprijavljenih radova u nekoj kategoriji, u toj kategoriji neće biti dodeljena nagrada.

Žiri koji odlučuje o nagradama imenuje Upravni odbor Centra za organsku proizvodnju Selenča.

Nagrade po kategorijama su jednake – trodnevno studijsko putovanje u Mađarsku, Češku ili Slovačku i paket organskih proizvoda.

Za dodatne informacije osoba za kontakt je Mirjana Damjanović Vučković mirjana.damjanovicvuckovic@gmail.com, tel: 069 707 217.

Najava Međunarodni poslovni susreti AgroOrganic B2B 2017

Jedanaesti Forum organske proizvodnje, koji tradicionalno organizuje Centar za organsku proizvodnju Selenča, održaće se 29. septembra 2017. godine u Selenči, uz podršku Vlade AP Vojvodine, a u suorganizaciji Poljoprivrednog Univerziteta u Nitri (Slovačka), Evropske preduzetničke mreže u Srbiji i SPESCOM Consulting-a iz Novog Sada.

Tema ovogodišnjeg Foruma je „Organska proizvodnja – kuda ide Srbija“.

I ove godine značajan segment Foruma organske proizvodnje biće Međunarodni poslovni susreti AgroOrganic B2B 2017 koje Centar za organsku proizvodnju Selenča organizuje u saradnji sa Evropskom mrežom preduzetništva i Organic mrežom.

U okviru Foruma održava se i Festival hrane pripremljene po tradicionalnim recepturama.

Medijski pokrovitelj 11. Foruma organske proizvodnje je portal Agrosmart agrosmart.net.

Prijavni formular za konkurs