Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela (u daljem tekstu: podsticaji), obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku i po vrsti mere.

Član 2.

Pravo na podsticaje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima zaključen ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom koji važi za godinu u kojoj se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 840 dinara po košnici pčela, na osnovu zahteva koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Član 3.

Zahtev iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika podnosi se za svaku kalendarsku godinu, jedanput godišnje, od 15. aprila do 31. oktobra tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se kopija ugovora zaključenog sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Član 4.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, odobravanje isplate i davanje naloga za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke vrši Uprava, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 5.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 1.000.000 dinara.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">