I Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet i drugi zahtevi za bombonske proizvode koji moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu.

Član 2

Bombonski proizvodi, u smislu ovog pravilnika, su proizvodi dobijeni preradom šećera propisanih ovim pravilnikom i drugih namirnica, uz dodavanje aditiva u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine i aroma u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za arome za prehrambene proizvode.

Član 3

Za proizvode za koje ovim pravilnikom nisu propisani kvalitet i drugi zahtevi proizvođač je dužan da pre početka proizvodnje donese proizvođačku specifikaciju.

Proizvođačka specifikacija mora da sadrži kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje proizvoda, osnovne zahteve kvaliteta, izveštaj o izvršenom ispitivanju zahteva kvaliteta (zdravstvena ispravnost, senzorne, fizičke i hemijske karakteristike), kao i podatke iz deklaracije u skladu sa Pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica.

O donetim proizvođačkim specifikacijama proizvođač vodi evidenciju, koja mora da sadrži sledeće podatke:

1) evidencijski broj specifikacije;
2) datum donošenja proizvođačke specifikacije;
3) datum početka proizvodnje prema proizvođačkoj specifikaciji;
4) datum izvršenog ispitivanja zahteva kvaliteta utvrđenih u proizvođačkoj specifikaciji.

Član 4

Proizvodi koji se stavljaju u promet u originalnom pakovanju moraju na omotu, pakovanju, sudu ili nalepnici imati deklaraciju koja je u skladu sa Pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica.

Proizvodi čiji je kvalitet propisan ovim pravilnikom mogu se stavljati u promet na malo u rinfuzi u specijalizovanim prodavnicama, pod uslovom da se na prodajnom mestu na posudi ili ambalaži iz koje se proizvod nudi potrošaču istakne odgovarajuća deklaracija proizvoda.

Član 5

Brisan

Član 6

Proizvodi koji se stavljaju u promet moraju imati izgled, ukus i miris svojstven za određenu grupu proizvoda.

Član 7

Bombonski proizvodi moraju se čuvati na suvom i hladnom mestu, ne smeju biti izloženi uticaju sunca, vlage i velikim promenama temperature i ne smeju se držati u blizini proizvoda čiji miris mogu da apsorbuju.

Član 8

Šećeri koji se prema odredbama ovog pravilnika upotrebljavaju u proizvodnji bombonskih proizvoda su: saharoza, dekstroza (bezvodna i monohidratna), invertni šećer, glukozni sirupi, fruktoza i laktoza (u daljem tekstu: šećeri).

Šećeri se mogu delimično ili u potpunosti zameniti zaslađivačima, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine.

II Posebne odredbe

Član 9

Prema načinu proizvodnje bombonski proizvodi stavljaju se u promet kao:

1) tvrde bombone;
2) svilene bombone;
3) draže bombone;
4) karamele;
5) mlečne karamele;
6) plastično-elastične karamele;
7) žele proizvodi;
8) gumene bombone;
9) ratluk;
10) fondan proizvodi;
11) likerne bombone;
12) komprimati;
13) penasti proizvodi;
14) halva;
15) marcipan proizvodi;
16) persipan proizvodi;
17) nugat proizvodi;
18) grilaž proizvodi;
19) guma za žvakanje.

Kada se navedeni proizvodi prodaju u mešavinama, trgovački nazivi mogu da se zamene izrazom „mešavina bombonskih proizvoda“ ili sličnim nazivima. U tom slučaju može da postoji jedna lista sastojaka za sve proizvode iz mešavine.

Član 10

Bombonska masa u smislu ovog pravilnika je poluproizvod dobijen od šećera uz dodatak sredstava za postizanje izgleda, ukusa i mirisa svojstvenih pojedinim vrstama bombonske mase.

Član 11

Tvrde bombone se izrađuju od bombonske mase uz dodatak namirnica, aditiva i aroma, kojima se postižu izgled, ukus i miris svojstveni pojedinim vrstama bombona.

Tvrde punjene bombone se sastoje od unutrašnjeg dela (punjenja) i spoljašnjeg dela (plašta).

Član 12

Svilene bombone se izrađuju od bombonske mase, aditiva i aroma obrađene tako da gotove bombone dobiju svilenkast sjaj.

Svilene punjene bombone se sastoje od unutrašnjeg dela (punjenja) i spoljašnjeg dela (plašta).

Član 13

Draže bombone se sastoje od jezgra (korpusa) prevučenog šećernim ili čokoladnim ili drugim plaštom, odnosno njihovom kombinacijom.

Jezgro može biti izrađeno od šećerne mase i drugih namirnica.
Ako draže bombone sadrže jezgrasto voće, jezgro iznosi najmanje jednu trećinu mase računato na gotov proizvod.

Član 14

Karamele su mekane bombone izrađene od šećera, masnoća, aditiva i aroma. Karamele mogu biti punjene ili sa dodacima.

Član 15

Mlečne karamele su mekane bombone izrađene od šećera, mleka i mlečnih proizvoda, masnoća, aditiva i aroma. Mlečna karamela sadrži najmanje 2,5% mlečne masti računato na suvu materiju gotovog proizvoda. Mlečne karamele mogu biti punjene ili sa dodacima.

Član 16

Plastično elastične karamele su mekane bombone koje se odlikuju plastično elastičnim svojstvom. Izrađene su od šećera, masnoća, aroma, aditiva i namirnica koje im daju plastično elastična svojstva. Plastično elastične karamele mogu biti punjene ili sa dodacima.

Član 17

Žele proizvodi se izrađuju od šećera sa dodatkom sredstava za želiranje, namirnica, aditiva i aroma, za postizanje izgleda ukusa i mirisa svojstvenih za ovu vrstu proizvoda.

Žele masa sadrži najmanje 72% suve materije. Žele proizvod može nositi naziv „voćni žele“, ako sadrži najmanje 0,2% suve materije voća računato na gotov proizvod.

Član 18

Gumene bombone su elastično gumaste meke bombone, izrađene od šećera sa dodatkom želatina, aditiva i aroma, za postizanje izgleda, ukusa i mirisa svojstvenih za ovu vrstu proizvoda. Gumena masa sadrži najmanje 78% suve materije.

Član 19

Ratluk je proizvod dobijen od šećera i odgovarajuće vrste skroba sa dodatkom aditiva, aroma i drugih namirnica.

Ratluk sadrži najmanje 80% suve materije. Ratluk koji se stavlja u promet kao ratluk sa jezgrastim voćem, sadrži najmanje 3% jezgrastog voća računato na gotov proizvod.

Član 20

Fondan proizvodi su proizvodi dobijeni od šećera, polučvrste konzistencije sa finom kristalnom strukturom uz dodatak namirnica, aditiva i aroma.

Fondan masa sadrži najmanje 85% suve materije. Voćni fondan proizvod sadrži najmanje 0,2% suve materije voća računato na fondan masu.

Član 21

Likerne bombone su punjene bombone sa dodatkom najmanje 0,5% alkohola računato na gotov proizvod.

Član 22

Komprimati su proizvodi dobijeni presovanjem šećera, uz dodatak namirnica, aditiva i aroma. Komprimati sadrže najmanje 91% suve materije.

Član 23

Penasti proizvodi su proizvodi dobijeni od šećera, sredstava za stvaranje pene, namirnica, aditiva i aroma.
Penasta masa sadrži najmanje 70% suve materije.

Član 24

Halva se stavlja u promet kao:

– tahan halva;
– bela halva;
– crna halva.

Član 25

Tahan halva je proizvod dobijen od šećera i susamove (tahan) mase po odgovarajućem tehnološkom postupku kojim se stvara vlaknasta struktura. Tahan halvi se mogu dodati sredstva za stvaranje pene, koren biljke sapunarije, namirnice, aditivi i arome.

Tahan halva sadrži najmanje 22% susamovog ulja iz tahan mase i najmanje 95% suve materije.

Član 26

Bela halva je proizvod dobijen kuvanjem bombonske mase, sredstava za stvaranje pene, prženog jezgrastog voća, namirnica, aditiva i aroma.

Član 27

Crna halva je proizvod dobijen kuvanjem šećera, susamove (tahan) mase, kakao praha, karamelizovanog šećera i namirnica prema određenom tehnološkom postupku.

Crna halva sadrži najmanje 20% susamovog ulja iz tahan mase, najmanje 95% suve materije računato na gotov proizvod, najmanje 1,5% karamelizovanog šećera ili najmanje 5% kakao praha računato na gotov proizvod.

Član 28

Marcipan masa je izrađena od termički obrađenih jezgara usitnjenih badema sa šećerom. Marcipan masa sadrži najmanje 28% bademovog ulja računato na gotov proizvod.

Marcipan proizvodi se izrađuju od najmanje 50% marcipan mase, šećera i drugih dodataka. Marcipan proizvodima mogu se dodavati namirnice, aditivi i arome.

Član 29

Persipan masa se izrađuje od termički obrađenih i usitnjenih jezgara koštica voća, sa ili bez dodatka badema, uz dodatak šećera. Persipan masa ne sme da sadrži više od 0,17% amigdalina računato na suvu materiju, odnosno 10 mg enzimatski oslobođene cijanovodonične kiseline na 100 g mase.

Persipan proizvodi dobijaju se od persipan mase namirnica, aditiva i aroma. Persipan proizvod ne sme da sadrži više od 0,09% amigdalina računatog na gotov proizvod, odnosno 5 mg enzimatski oslobođene cijanovodonične kiseline na 100 g proizvoda.

Član 30

Nugat masa se izrađuje od prženog fino samlevenog lešnika uz dodatak šećera. Nugat masa sadrži najmanje 30% ulja koje potiče od lešnika u odnosu na gotovu masu.

Nugat proizvodi izrađuju se od nugat mase, namirnica, aditiva i aroma. Nugat proizvodi sadrže najmanje 50% nugat mase računato na gotov proizvod.

Član 31

Grilaž proizvodi se dobijaju od jezgrastog voća i karamelisanog šećera uz dodatak drugih namirnica. Grilaž proizvodi sadrže najmanje 20% jezgrastog voća računato na gotov proizvod i najmanje 95% suve materije.

Član 32

Guma za žvakanje se izrađuje od šećera, gumi baze, aditiva i aroma. Guma za žvakanje se stavlja u promet kao:

– guma za žvakanje;
– punjena guma za žvakanje;
– dražirana guma za žvakanje.

Guma za žvakanje sadrži najmanje 10% nerastvorljivih sastojaka, najmanje 60% rastvorljivih sastojaka i najmanje 95% suve materije.

Punjena guma za žvakanje sastoji se od plašta i punjenja. Dražirana guma za žvakanje sastoji se od jezgra gume za žvakanje ili punjene gume za žvakanje prevučenih šećernim plaštom.

Član 33

Gumi baza može biti prirodna ili sintetska (dobijena od neškodljivih sintetskih termoplastičnih masa).

Član 34

Komponente koje se mogu koristiti za dobijanje prirodne gumi baze su prirodni koagulisani ili koncentrisani biljni lateksi poreklom od sledećih biljaka:

– Manilkara zapotilla i Manilkara chicle;
– Palaquium leiocarpum i Palaquium obolngifolium;
– Manilkara huberi;
– Manilkara solimoesensis;
– Micropholis (Sideroxylon);
– Manilkara williasii Standley;
– Duera costulata;
– Couma macrocarpa i Couma utilis;
– Brosimum utile Pulsenia sp. ili Lacmellea standleyi;
– Monachino (Apocynaceae);
– Ticus platyphylla;
– Castilla fallax;
– Chidoscolus (Satropha) elasticus i Chidoscollus tepiquensis;
– Hevea brasiliensis.

Član 35

Komponente koje se mogu koristiti za sintetske gumi baze su:

– butadienstiren 75/25 ruber;
– butadienstiren 50/50 ruber;
– izobutilenizopropen kopolimer;
– parafin, čvrsti;
– parafin, mikrokristalni;
– polietilen;
– polivinilizobutilen;
– polivinilacetat.

Član 36

Terpentinske smole koje se mogu koristiti za gumi baze su:

– prirodne terpentinske smole;
– sintetske terpentinske smole.

III Prelazne i završne odredbe

Član 37

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o kvalitetu kakao proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda („Službeni list SFRJ“, br. 23/88, 63/88, 36/89 i 21/90) koje se odnose na bombonske proizvode.

Član 38

Ovaj pravilnik stupa na snagu po isteku šest meseci od dana objavljivanja u „Službenom listu SCG“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">