Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način ostvarivanja prava na osnovne podsticaje (u daljem tekstu: podsticaji) , kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Član 2.

Pravo na podsticaje ostvaruje se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje (u daljem tekstu: zahtev) , Ministarstvu finansija – Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava).

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. marta do 30. aprila tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u __________ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Zahtev sadrži: podatke o podnosiocu; podatke o kulturi koja je zasejana, odnosno zasađena (šifra, naziv i površina) i zbiru površina pod kulturama navedenim u zahtevu, a koje su prijavljene u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) ; mesto i datum podnošenja zahteva, potpis podnosioca zahteva (ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice).

Kulture iz stava 1. Ovog člana su sve kulture navedene u Šifarniku biljne proizvodnje i drugih namena zemljišnih parcela koji je sastavni deo pravilnika kojim se uređuje upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnova registracije, osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje.

Član 4.

Uprava utvrđuje da li su ispunjeni propisani uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, upoređuje podatke iz zahteva sa podacima iz Registra, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">