Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe (u daljem tekstu: podsticaji), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Član 2.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje ostvaruje za proizvedenu konzumnu ribu koja je isporučena pravnom licu, odnosno preduzetniku koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Član 3.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje za proizvodnju konzumne ribe za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana za proizvedenu konzumnu ribu podnosi se:

1) kopija otpremnice, dostavnice ili prijemnice overena od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo koji ima odgovarajući objekat odobren u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i koji je upisan u Centralni registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane;
2) obračun podsticaja za proizvodnju konzumne ribe u ______godini dat u Prilogu 1 – Obračun podsticaja za proizvodnju konzumne ribe u______ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
3) izjava pravnog lica, odnosno preduzetnika o količini primljene konzumne ribe data u Prilogu 2 – Izjava pravnog lica, odnosno preduzetnika o količini primljene konzumne ribe, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Za izvezenu konzumnu ribu uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) kopija međunarodne veterinarske potvrde (sertifikata), izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo overena od strane nadležnog veterinarskog inspektora kao i kopija Jedinstvene carinske isprave, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak;
2) obračun podsticaja za proizvedenu i izvezenu konzumnu ribu u ______ godini dat u Prilogu 3 – Obračun podsticaja za proizvedenu i izvezenu konzumnu ribu u ______ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, odobravanje isplate i davanje naloga za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke vrši Uprava, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje utvrđuje se na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pravilnik za proizvodnju konzumne ribe 01

Pravilnik za proizvodnju konzumne ribe 02

Pravilnik za proizvodnju konzumne ribe 03

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">