Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se posebni elementi procene rizika, učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebni elementi plana inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine.
Posebni kriterijumi za procenu rizika

Član 2.

Procena rizika nadziranog subjekta određuje se na osnovu odgovarajućih posebnih kriterijuma, i to:

1) količine zagađujućih materija koje se ispuštaju u vazduh, vode, zemlјište, količine otpada i nivoa buke;
2) lokacije nadziranog subjekta (gustina naselјenosti, blizina osetlјivih objekata, geografski položaj i blizina zaštićenog područja);
3) vrste, osobina, količine i broja opasnih materija koja su prisutne ili mogu biti prisutne na lokaciji;
4) broja i količine hemikalija/biocidnih proizvoda koji se nalaze u prometu na tržištu i njihove klasifikacije, i namene hemikalije/biocidnog proizvoda;
5) vrste delatnosti ili aktivnosti nadziranog subjekta;
6) oštećenja prirode kojim se narušava prirodna ravnoteža ili uništavanje prirodnih vrednosti odnosno biološka, geološka ili predeona raznovrsnost;
7) uslovi i vrste korišćenja izvora nejonizujućeg zračenja;
8) uspostavlјenost sistema upravlјanja zaštitom životne sredine;
9) broj predstavki zainteresovane javnosti na rad nadziranog subjekta;
10) postupanje nadziranog subjekta prema naloženim merama;
11) nivo usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

Učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika

Član 3.

Učestalost vršenja redovnog inspekcijskog nadzora zasniva se na proceni stepena rizika, koji može biti neznatan, nizak, srednji, visok i kritičan.

Za pojedine oblasti inspekcijskog nadzora broj procenjenih stepena rizika može biti najmanje tri, a najviše pet.
Učestalost vršenja inspekcijskog nadzora u zavisnosti od procenjenog rizika, po oblastima je:

1) Zaštita životne sredine u industrijskim objektima

(1) Postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola:

̶ kritičan rizik – četiri inspekcijska nadzora u toku godine,
̶ visok rizik – tri inspekcijska nadzora u toku godine,
̶ srednji rizik – dva inspekcijska nadzora u toku godine,
̶ nizak rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku godine;

(2) Postrojenja i aktivnosti koja ne podležu izdavanju integrisane dozvole:

̶ visok rizik – tri inspekcijska nadzora u toku godine,
̶ srednji rizik – dva inspekcijska nadzora u toku godine,
̶ nizak rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku godine,
̶ neznatan rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku dve godine ili nije potreban;

2) Upravlјanje otpadom, ambalažnim otpadom, prekogranično kretanje otpada i tehnički zahtevi za plastične kese;*

2a) Nesanitarne deponije komunalnog otpada*
(1) kritičan rizik – najmanje jedan inspekcijski nadzor u toku godine,*
(2) visok rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku godine,*
(3) srednji rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku godine,*
(4) nizak rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku 18 meseci;*

3) Zaštita od hemijskog udesa (seveso postrojenja)
(1) kritičan rizik – najmanje dva inspekcijska nadzora u toku godine,
(2) visok rizik – najmanje jedan inspekcijski nadzor u toku godine,
(3) srednji rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku * godine,
(4) nizak rizik:*

a) za operatere koji su u obavezi da izrade Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa – jedan inspekcijski nadzor u toku godine,*
b) za operatere koji su u obavezi da izrade Politiku prevencije udesa – jedan inspekcijski nadzor u toku dve godine;*

4) Kontrola hemikalija/biocidnih proizvoda
(1) kritičan rizik – najmanje dva inspekcijska nadzora u toku godine,
(2) visok rizik – najmanje jedan inspekcijski nadzor u toku godine,
(3) srednji rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku godine,
(4) nizak rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku dve godine;

5) Zaštita prirode
(1) kritičan rizik – dva inspekcijska nadzora u toku godine,
(2) srednji rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku godine,
(3) neznatan rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku dve godine;

6) Zaštita od nejonizujućeg zračenja
(1) visokofrekventno zračenje – jedan inspekcijski nadzor u toku dve godine,
(2) niskofrekventno zračenje – jedan inspekcijski nadzor u toku četiri godine;*

7) Zaštita zemlјišta*
(1) kritičan rizik – najmanje dva inspekcijska nadzora u toku godine,*
(2) visok rizik – dva inspekcijska nadzora u toku godine,*
(3) srednji rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku godine,*
(4) nizak rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku godine,*
(5) neznatan rizik – jedan inspekcijski nadzor u toku dve godine.*

*Službeni glasnik RS, broj 59/2019

Posebni elementi plana inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine

Član 4.

Plan inspekcijskog nadzora, pored obaveznih elemenata, sadrži i posebne zahteve za usklađenost planova inspekcijskih nadzora u oblasti zaštite životne sredine iz delokruga poslova organa državne uprave i poslova poverenih organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave i usklađenost planova inspekcijskog nadzora sa planovima organa državne uprave sa čijim delokrugom su povezana pitanja iz oblasti zaštite životne sredine.

Završne odredbe

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">