Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke (u daljem tekstu: kvalitetna priplodna grla), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Član 2.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje za najmanje:

1) tri kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje dve, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava;
2) tri kvalitetne priplodne tovne krave ili bika;
3) 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova;
4) deset kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva;
5) deset kvalitetnih priplodnih krmača ili nerastova.

Na broj kvalitetnih priplodnih grla u okviru svake vrste iz stava 1. tač. 2)–5) ovog člana ne utiče međusobna polna pripadnost grla.

Lice iz stava 1. ovog člana pravo na podsticaje u stočarstvu za roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke ostvaruje bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla.

Član 3.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), i to:

1) od 21. marta do 31. jula tekuće godine;

2) od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se posebno za svaku vrstu kvalitetnih priplodnih grla, s tim da se za istu vrstu kvalitetnih priplodnih grla podnosi samo jedan zahtev u periodu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, odnosno u periodu iz stava 1. tačka 2) ovog člana, a za isto grlo zahtev može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu.

Podnosilac zahteva koji uslov u pogledu najmanjeg broja grla iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika ispuni pri podnošenju zahteva u periodu iz stava 1. tačka 1) ovog člana može za istu vrstu kvalitetnih priplodnih grla da podnese zahtev u periodu iz stava 1. tačka 2) ovog člana, bez obzira na najmanji broj kvalitetnih priplodnih grla za koji u tom periodu podnosi zahtev.

Zahtev stava 1. ovog člana podnosi se posebno za svaku vrstu kvalitetnih priplodnih grla na Obrascu – Zahtev za podsticaje za kvalitetna priplodna grla za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se izvod iz glavne matične evidencije za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane osnovne i glavne odgajivačke organizacije.

Član 4.

Uprava utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredni i ruralnom razvoju.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje utvrđuje se na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 5.

Izuzetno u 2017. godini lice iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika može da ostvari pravo na podsticaj i za više od 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">