Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način prometa organskih proizvoda.
Organski proizvod, u smislu ovog pravilnika, smatra se svaki proizvod proizveden i označen u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima („Službeni glasnik RS“, broj 62/06 – u daljem tekstu: Zakon) i propisima donetim na osnovu njega.

Član 2

Promet organskih proizvoda može da vrši fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice pod uslovom da ti proizvodi:
1) su proizvedeni, odnosno uvezeni u skladu sa Zakonom;
2) su obeleženi i deklarisani u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu njega;
3) imaju sertifikat, odnosno resertifikat izdat od strane ovlašćene organizacije iz člana 17. stav 1. Zakona (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija).

Član 3

Promet organskih proizvoda može se obavljati na proizvodnoj jedinici, u maloprodajnim objektima na jasno obeleženom mestu odvojeno od drugih proizvoda i na pijacama bez mešanja sa proizvodima konvencionalne proizvodnje.
Promet organskih proizvoda može se obavljati na štandovima, sajmovima i promotivnim manifestacijama, pod uslovima iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 4

Promet organskih proizvoda u maloprodajnim objektima obavlja se u poslovnim prostorijama u skladu sa propisima kojima se uređuju minimalni tehnički i opšti sanitarni uslovi u pogledu prostorija, uređaja i opreme za obavljanje prometa roba i vršenja usluga.

Član 5

U maloprodajnim objektima u kojima se obavlja promet organskih proizvoda može se na vidnom mestu staviti tabla, plakat, odnosno nalepnica sa oznakom kojom se obeležava organski proizvod.

Član 6

Na pijacama na kojima se obavlja promet organskih proizvoda, lica iz člana 2. ovog pravilnika mogu na pijačnoj tezgi istaći oznaku kojom se obeležava organski proizvod, kao i kopiju sertifikata, odnosno resertifikata.

Član 7

Fizičko lice može da vrši promet organskih proizvoda na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu pod uslovima iz člana 2. ovog pravilnika.

Član 8

U obavljanju prometa organskih proizvoda za koje ne postoji mogućnost pojedinačnog obeležavanja, lica iz člana 2. ovog pravilnika dužna su da na pratećoj dokumentaciji navedu organsko poreklo proizvoda i naziv ovlašćene organizacije koja je sprovela stručnu kontrolu i izdala sertifikat.

Član 9

Organski proizvodi deklarisani i obeleženi u skladu sa Zakonom o organskoj poljoprivredi („Službeni list SRJ“, broj 28/00 i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05 – dr. zakon) mogu se nalaziti u prometu do isteka roka trajanja.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">