Propisi  |  

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2017. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.

Član 2.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 800.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 21.172.453.000 dinara, od čega se ovom uredbom raspoređuju sredstva u iznosu od 20.272.453.000 dinara.

,Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 3.847.000.000 dinara. U skladu sa Rešenjem o promeni aproprijacije broj 401-00-1513/2017 od 18. maja 2017. godine na Ekonomsku klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 900.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznose 4.747.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 Posebni podsticaji, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 255.350.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4005 IPARD, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 1.000.000.000 dinara, od čega 250.000.000 dinara budžetskih sredstava i 750.000.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD mera. Budžetska sredstva u iznosu od 250.000.000 dinara raspoređuju se u skladu sa ovom uredbom, dok se sredstva finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD u iznosu od 750.000.000 raspodeljuju putem konkursa, u skladu sa posebnim aktom – IPARD Programom.

Član 3.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe iznos od 130.000.000 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu kreditne podrške iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe iznos od 2.500.000.000 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu direktnih plaćanja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini, a koji se odnose na: premiju za mleko; osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju; regrese za đubrivo; podsticaje za genetsko unapređenje kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, kvalitetnih priplodnih tovnih krava, kvalitetnih priplodnih ovaca i koza, kvalitetnih priplodnih krmača, roditeljskih kokošaka teškog tipa, roditeljskih kokošaka lakog tipa, roditeljskih ćurki, kvalitetnih priplodnih matica ribe šarana i kvalitetnih priplodnih matica ribe pastrmke; tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja; krave dojilje; košnice pčela; proizvodnju konzumne ribe; realizaciju podsticaja po rešenjima sudskih presuda.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe iznos od 1.000.000.000 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu mera ruralnog razvoja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini, a koji se odnose na: podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja; podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje; podršku za unapređenje primarne biljne proizvodnje; podršku za unapređenje primarne stočarske proizvodnje; podršku unapređenju kvaliteta vina i rakije; kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i vino; nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa; regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje; organsku proizvodnju; očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa; unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima; ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla; unapređenje obuka u oblasti ruralnog razvoja; podsticaje za podršku savetodavnim i stručnim poslovima u poljoprivredi; realizaciju subvencija po rešenjima sudskih presuda.

U okviru sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe iznos od 500.000 dinara raspodeljuje se za zahteve po osnovu posebnih podsticaja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini, a koji se odnose na: podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu – mere selekcije; podsticaje za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi; podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju; realizaciju subvencija po rešenjima sudskih presuda.

Član 4.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe raspoređuju se za sledeće programske aktivnosti/projekte:

1) direktna plaćanja;
2) mere ruralnog razvoja;
3) kreditnu podršku u poljoprivredi;
4) posebne podsticaje;

5) IPARD.

Član 5.

Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 17.772.453.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko u iznosu od 3.400.000.000 dinara;
2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 2.961.128.000 dinara;
3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 5.200.000.000 dinara;
4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja u iznosu od 1.300.000.000 dinara;
5) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000.000 dinara;
6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 400.000.000 dinara;
7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 25.000.000 dinara;
8) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 604.744.000 dinara;
9) regres za đubrivo u iznosu od 3.861.128.000 dinara;
10) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 453.000 dinara.

Član 6.

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;
2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 2.000 dinara po hektaru;
3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
4) podsticaji za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu;
6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 10.000 dinara po grlu;
7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;
8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;
9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;
10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;
11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;
12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 10.000 dinara po grlu u tovu;
13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;
16) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000 dinara po grlu;
17) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 720 dinara po košnici;
18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 10 dinara po kilogramu proizvedene ribe;
19) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 5.000 dinara po grlu;
20) regres za đubrivo u iznosu od 2.000 dinara po hektaru;
21) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40% troškova skladištenja.

Član 7.

Direktna plaćanja iz člana 5. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 2. ove uredbe.

Član 8.

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 3.747.000.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) unapređenje konkurentnosti u iznosu od 2.984.000.000 dinara, i to za:

(1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 2.760.500.000 dinara, od čega za:

– podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 150.000.000 dinara,
– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 2.610.500.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 600.000.000 dinara, za podršku za investicije za nabavku novih traktora u iznosu od 1.510.500.000 dinara, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 500.000.000 dinara;

(2) investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva u iznosu od 173.500.000 dinara, od čega za:

– podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u iznosu od 3.000.000 dinara,
– kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino u iznosu od 500.000 dinara,
– nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa u iznosu od 170.000.000 dinara;

(3) upravljanje rizicima (regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje) u iznosu od 50.000.000 dinara;

2) podsticaje za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa u iznosu od 163.000.000 dinara, i to za:

(1) organsku proizvodnju u iznosu od 90.000.000 dinara, od čega za:

– organsku biljnu proizvodnju u iznosu od 30.000.000 dinara;
– organsku stočarsku proizvodnju u iznosu od 60.000.000 dinara;

(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 65.000.000 dinara, od čega za:

– očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 5.000.000 dinara;
– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 58.000.000 dinara;
– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u iznosu od 2.000.000 dinara;

(3) podršku agroekološkim merama, dobroj poljoprivrednoj praksi i drugim politikama zaštite i očuvanja životne sredine u iznosu od 8.000.000 dinara;

3) podsticaje za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima u ukupnom iznosu od 190.000.000 dinara, i to za:

(1) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 20.000.000 dinara;
(2) podršku mladima u ruralnim područjima u iznosu od 120.000.000 dinara;
(3) sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i na uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima u iznosu od 50.000.000 dinara, od čega za:

– uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 10.000.000 dinara;

– diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na gazdinstvu u iznosu od 40.000.000 dinara;

4) podsticaje za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 10.000.000 dinara, i to za:

(1) pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 6.000.000 dinara,
(2) sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 4.000.000 dinara;

5) podsticaje za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja u ukupnom iznosu od 400.000.000 dinara, i to za:

(1) razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 60.000.000 dinara,
(2) podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi u iznosu od 340.000.000 dinara.

Član 9.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (1) alineja prva i podtačka (2) alineje prva i druga ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 55% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (1) alineja druga, podtačka (2) alineja treća, tačka 3) podtač. (1) i (3) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 50% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 65% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (3) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40% plaćene premije osiguranja, odnosno u maksimalnom iznosu od 45% plaćene premije osiguranja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 3) podtačka (2) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 75% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineje prva i treća, tač. 4) i 5) ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 100% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (1) alineja prva ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 70% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (1) alineja druga ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 40% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (2) alineja druga isplaćuju se po jedinici mere, i to:

1) podolsko goveče i buša (bikovi, krave i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;
2) podolsko goveče i buša (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;
3) podolsko goveče i buša (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;
4) domaći bivo (bikovi bivoli, bivolice i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;
5) domaći bivo (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;
6) domaći bivo (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;
7) domaći – brdski konj i nonius (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;
8) balkanski magarac (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 10.000 dinara po grlu;
9) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodne krmače) u iznosu od 10.000 dinara po grlu;
10) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodni nerastovi i priplodne nazimice) u iznosu od 5.000 dinara po grlu;
11) ovce rase/soja pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga i karakačanska) i čokanska cigaja (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;
12) balkanska koza (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;
13) živina – somborska kaporka, banatski gološijan i svrljiška kokoš (kokice i petlovi) u iznosu od 400 dinara po grlu.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. tačka 2) podtačka (3) isplaćuju se po jedinici mere, u iznosu od 18.000 dinara po hektaru.

Član 10.

Podsticaji za mere ruralnog razvoja iz člana 8. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 3. ove uredbe.

Član 11.

Obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 670.000.000 dinara.

Član 12.

Podsticaji za kreditnu podršku u poljoprivredi iz člana 11. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 1. ove uredbe.

Član 13.

Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 254.850.000 dinara.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće posebne podsticaje:

1) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu u iznosu od 130.000.000 dinara;
2) podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (mere i akcije u poljoprivredi) u iznosu od 10.000.000 dinara;
3) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju, u iznosu od 114.850.000 dinara.

Član 14.

Posebni podsticaji iz člana 13. stav 2. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 4. ove uredbe.

Član 15.

Obim budžetskih sredstava za IPARD iznosi 250.000.000 dinara.

Član 16.

Podsticaji iz člana 15. ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu definisanim Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije.

Član 17.

Podsticaji iz člana 15. ove uredbe isplaćuju se iz sredstava propisanih članom 2. stav 5. ove uredbe.

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">