Deveti seminar Polјoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije (PSSS), u organizaciji Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u polјoprivredi održaće se u terminu od 12. do 14. decembra 2017. godine, na Zlatiboru, u hotelu „Mona“.

Cilј Seminara je kontinuirano usavršavanje, razmena mišlјenja i iskustava, kao i iznalaženje novih predloga i ideja za razvoj PSSS i za pružanje što bolјe i efikasnije pomoći polјoprivrednim proizvođačima. Dolazak i registracija učesnika predviđena je 12. decembra 2017. godine, od 10:00 do 12:30 časova, a svečano otvaranje skupa planirano je za 14:00 časova.

  • Prvog dana Seminara, rad će se odvijati u plenumu od 14:00 do 17:00.
  • Drugi dan, celodnevno, organizovan je kroz sekcije po specijalnostima (ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo i zaštita bilјa) u terminu od 9:00 do 17:00 časova.
  • Trećeg dana rad će se odvijati takođe u plenumu, u periodu od 09:30 do 16:00 časova.

Učesnici seminara dobiće Potvrdu o završenoj pojedinačnoj edukaciji/treningu. Potvrda je validna za dobijanje Licence za obavlјanje savetodavnih poslova u polјoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavlјanje savetodavnih poslova, „Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine) samo ukoliko je polaznik u momentu pohađanja Seminara ispunjavao sve uslove propisane članom 9 Zakona o obavlјanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti polјoprivrede („Sl. glasnik 30/10 od 07. 05. 2010.) i članom 2 Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje licence za obavlјanje savetodavnih poslova u polјoprivredi („Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine). Seminar pripada Oblasti – Savetodavni poslovi u polјoprivredi.

Polaznici dobijaju osveženje na pauzama i zajedničku večeru 13. decembra 2017. godine. Troškove smeštaja i ishrane učesnici snose sami.

Kotizacija iznosi 9.600,00 RSD.

Broj mesta ograničen je na 30 učesnika.

Rok za prijavu za učešće na seminaru je 29. novembar 2017. Prijavlјenim za učešće Institut će 04. decembra dostaviti predračun, na imejl koji je dat prilikom prijave.

Rok za uplatu Kotizacije je 06. decembar 2017. godine.

Ukoliko neko od prvih 30 prijavlјenih učesnika ne izvrši obavezu uplate kotizacije do predviđenog roka, mesta će se popunjavati prema redosledu prijave.
Po uplati Kotizacije učesnicima Seminara biće dostavlјen Program i dodatne informacije u vezi sa registracijom i učećem.

Prijava učesnika:

Prijava fizičkih lica

Prijava pravna lica

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona (broj 011/275 16 22), radnim danom od 10-15 časova. Kontakt osobe: dr Nataša Tolimir i dr Slavica Čolić, e-mail: edukacije@ipn.co.rs