Reklama

Najava nacionalnog takmičenja studentskih timova u kreiranju ekoinovativnih prehrambenih proizvoda

EKOTROFELIJA SRBIJA 2017

Nakon uspešno organizovanih prethodnih nacionalnih takmičenja EKOTROFELIJA SRBIJA, održanih u Beogradu i Novom Sadu, velikog broja studentskih timova koji su uzeli učešće, i zapaženog plasmana naših predstavnika na evropskim takmičenjima, Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije (UPTS/SAFT) sa ponosom najavlјuje peto nacionalno takmičenje EKOTROFELIJA SRBIJA 2017. Nacionalno takmičenje timova sastavlјenih od studenata osnovnih i/ili master studija univerziteta u Republici Srbiji u kreiranju EKOINOVATIVNIH PREHRAMBENIH PROIZVODA će biti održano u Beogradu 14. jula 2017. godine u Naučno-tehnološkom parku Beograd. Nacionalno takmičenje će biti održano u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd, pod pokrovitelјstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i EcoTrophelia Europe platforme (http://www.ecotrophelia.eu).

Samo takmičenje je pokrenuto u Francuskoj, gde ima već dugu tradiciju i održava se poslednjih četrnaest godina. Poslednjih šest godina se održava i evropska smotra na kojoj se takmiče najbolјi timovi iz različitih evropskih država. Iza cele ideje stoji promovisanje studentske inovativnosti i kreativnosti, stvaranje novih ekoinovativnih proizvoda baziranih na studentskim idejama i njihov plasman na nacionalnim i evropskom tržištu. Takmičenje podrazumeva pripremu i prezentaciju prehrambenog proizvoda koji zadovolјava sledeće kriterijume:

 • Da je namenjen ishrani lјudi
 • Da je finalizovan do te mere da je spreman za maloprodajnu distribuciju i/ili za distribuciju restoranima i/ili generalno ugostitelјstvu;
 • Da je inovativan u jednom ili više pogleda u odnosu na slične proizvode na tržištu. Sama
  inovacija se može odnositi na idejno rešenje i/ili tehnološki aspekt i/ili formulaciju i/ili pakovanje proizvoda i sl.;
 • Da je u osmišlјavanju, pripremi i/ili proizvodnji primenjen ekološki pristup koji se odnosi na primenjene sirovine (npr. organsko poreklo, smanjeno emitovanje štetnih gasova), i/ili ambalažu (npr. recikliranu) i/ili proizvodni proces (npr. ušteda energije, iskorišćenje otpadnih voda) i/ili logistički aspekt (npr. nove usluge, kraće linije distribucije) u cilјu očuvanja životne sredine od strane potencijalne kompanije koja bi proizvodila dati prehrambeni proizvod;
 • Da se izdvaja po svojim organoleptičkiim, nutritivnim i drugim svojstvima;
 • Da može da se proizvodi u industrijskim uslovima u skladu sa priloženom dokumentacijom (sastojci, proizvodni proces, cena koštanja, investicija, …)
 • Da je u skladu sa važećim zakonskim propisima (sastojci, sadržaj aditiva, ambalaža, deklarisanje, i sl.)
 • Da je komercijalno isplativ (uravnotežen odnos ponude i tražnje, marketinški plan, ambalaža, logistika, …);
 • Da je rezultat timskog rada.

Studentski timovi mogu imati najmanje dva, a maksimum sedam članova. Pravo učešća imaju isklјučivo studenti osnovnih ili master akademskih studija. Odluku o pobednicima takmičenja doneće nacionalni žiri sastavlјn od predstavnika obrazovnih i naučnih institucija Srbije, kao i prehrambene industrije. Pobednik nacionalnog takmičenja dobija mogućnost da kao predstavnik Srbije uzme učešće na evropskoj smotri najbolјih timova, koja će ove godine biti održana u periodu 22-23. novembra u Londonu, Velika Britanija.

S poštovanjem,

Prof. dr Viktor Nedović

Predsednik Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije (UPTS/SAFT)

Dr Jovanka Lević

Potpredsednik Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije (UPTS/SAFT)