Alergije na hranu i intolerancije na hranu mogu se definisati kao individualna neželjena reakcija na hranu ili specifične sastojke hrane, jer navedene bolesti pogađaju samo pojedine osobe u opštoj populaciji.

Alergije na hranu su narastajući zdravstveni problem usled ubrzane globalizacije, velikih migracija ljudi, usvajanja „stranih” navika u ishrani i konzumiranja „egzotične” hrane, postojanja različitih tehnologija prerade hrane itd.

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa alergenima u hrani, načinom upravljanja rizikom prisustva alergena u hrani i načinu njihovog označavanja na deklaraciji proizvoda.

Kome je seminar namenjen

Seminar je namenjen svim proizvođačima prehrambenih proizvoda kao i drugim subjektima u lancu hrane koji prometuju hranu, kao subjektima odgovornim za bezbednost hrane.

Mesto i vreme održavanja

Mesto održavanja seminara: Novi Sad.
Vreme održavanja seminara: 21. (četvrtak) juna 2018, od 10 do 15h.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, JMBG, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada

Seminaru može prisustvovati maksimalno 10 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.

Teme seminara

  1. Alergije i intolerancije na hranu
  2. Alergeni u hrani
  3. Upravljanje rizikom prisustva alergena u hrani
  4. Deklarisanje alergena
  5. Diskusija o proizvodnji i proizvodima polaznika u kontekstu alergena

Kotizacija

Kotizacija za seminar je 12.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).

Kotizacija obuhvata potvrdu o pohađanju seminara, ekspertska predavanja, materijal za seminar i posluženje u pauzama.