Reklama


Horizont 2020 je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije. Fond raspolaže sa čak 78 milijardi evra. Republika Srbija se uključila u Horizont 2020 i ova sredstva dostupna su za domaće naučnike, privrednike i civilni sektor od 1. jula 2014.

Obuka je koncipirana tako da kroz prezentaciju realizovanih primera i stručnu diskusiju pomogne polaznicima da ovladaju neophodnim veštinama za uspešno prijavljivanje i vođenje projekata u okviru programa za istraživanje i razvoj HORIZON 2020.

Kome je obuka namenjena

Obuka je namenjena svim zainteresovanim za prijavljivanje projekata u okviru HORIZON 2020 programa i svima onima koji su trenutno uključeni u HORIZON 2020 projekte, a potrebna im je pomoć oko tumačenja pojedinih zahteva za vođenje projekta.

Predavač

Predavač na obuci je prof. dr Goran Stojanović, profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i evaluator EC u Briselu.
PROF. DR GORAN STOJANOVIĆ poseduje dvadesetogodišnje iskustvo u edukaciji kao i desetogodišnje iskustvo u pisanju i uspešnoj implementaciji EU finansiranih projekata u ukupnoj vrednosti budžeta više od 8 MEUR. Trenutno je koordinator ili je bio koordinator sledećih projekata: H2020 – MEDLEM, FP7 – SENSEIVER, FP7 – APOSTILLE, EUREKA – IPCTECH, CEI – GRAPHSENS, itd.; kao i lider partnerskog tima u sledećim projektima: ERASMUS+ – MILETUS, ERASMUS+ – IF4TM, TEMPUS – WBCInno, TEMPUS – WBCVMnet, itd.
Neki od navedenih projekata su bili proglašeni kao primeri dobre prakse. Zahvaljujući tome, dr Goran Stojanović je bio pozivan da predstavi neke od ovih projekata na mnogim skupovima organizovanim od strane EC i na osnovu čega je imenovan za evaluatora EC u Briselu.

Mesto i vreme održavanja

Mesto održavanja obuke: Poslovni inkubator, Vojvođanskih brigada 28, 21000 Novi Sad.
Vreme održavanja obuke: 03. decembar 2016, subota, od 10 do 16h.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com
Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, JMBG, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada

Obuci može prisustvovati maksimalno 12 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse.

Program

10:00 ÷ 11:00 PRIPREMA H2020 PREDLOGA PROJEKATA (I DEO)
Šta sve treba da sadrže delovi projektne aplikacije po sekcijama (1) Excellence, (2) Impact, (3) Implementation, da bi ste impresionirali evaluatore.
Pitanja polaznika.
11:00 ÷ 11:15 PAUZA
11:15 ÷ 12:00 PRIPREMA H2020 PREDLOGA PROJEKATA (II DEO)
Šta sve treba da sadrže delovi projektne aplikacije po sekcijama (1) Excellence, (2) Impact, (3) Implementation, da bi ste impresionirali evaluatore. Kako izgleda sklopljen uspešan/neuspešan predlog projekta.
12:00 ÷ 12:15 PAUZA
12:15 ÷ 12:45 EVALUATION SUMARRY REPORT (ESR)
Kako izgledaju rezultati evaluacije projekata. Koje komentare dobijate. Koje pouke možete izvući.
Pitanja polaznika.
12:45 ÷ 13:00 PREGOVORI SA EC
Šta nakon što predlog projekta bude uspešno evaluiran. Potpisivanje ugovora (Grant Agreement).
Pitanja polaznika.
13:00 ÷ 13:30 PAUZA
13:30 ÷ 14:15 IMPLEMENTACIJA PROJEKTA
Kako uspešno implementirati projekat. Izveštavanje. Efikasna komunikacija s partnerima. Rizici za realizaciju projekta.
Pitanja polaznika.
14:15 ÷ 14:30 PAUZA
14:30 ÷ 15:15 KONTINUALNO IZVEŠTAVANJE O PROGRESU PROJEKTA
Vođenje projektne dokumentacije. Godišnji tehnički izveštaji. Finansijski izveštaji. Dostavljanje Deliverables. Auduting (finansijska revizija).
Pitanja polaznika.
15:15 ÷ 16:00 DISKUSIJA. PITANJA I ODGOVORI.

Kotizacija

Kotizacija za obuku je 14.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).
Kotizacija obuhvata potvrdu o pohađanju obuke, ekspertska predavanja, materijal za obuku i posluženje u pauzama.