Ministarstvo je jula meseca 2018. objavilo dugo očekivani Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane. Cilj ovog Pravilnika je osiguranje efikasnog funkcionisanja tržišta, uz istovremeno pružanje visokog nivoa zaštite potrošača.

Pravilnik će urediti, trenutno veoma haotično, stanje po pitanju izjava koje se navode na prehrambenim proizvodima.

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa pravilima navođenja nutritivnih i zdravstvenih izjava na deklaraciji hrane i uslovima koje proizvodi moraju da zadovolje za navođenje izjava.

Kome je seminar namenjen

Seminar je namenjen svim proizvođačima prehrambenih proizvoda kao i drugim subjektima u lancu hrane koji prometuju hranu, kao subjektima odgovornim za bezbednost hrane.

Mesto i vreme održavanja

Mesto održavanja seminara: Novi Sad.
Vreme održavanja seminara: 23. (petak) novembra 2018, od 10 do 15h.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, JMBG, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada

Seminaru može prisustvovati maksimalno 10 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.

Teme seminara

1. Zakonska regulativa u oblasti nutritivnih i zdravstvenih izjava koje se navode na deklaraciji hrane
2. Uslovi za upotrebu nutritivnih i zdravstvenih izjava
3. Nutritivne izjave
4. Zdravstvene izjave
5. Registracija proizvoda
6. Provera nutritivnih i zdravstvenih izjava na proizvodima polaznika

Kotizacija

Kotizacija za seminar je 12.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).

Kotizacija obuhvata potvrdu o pohađanju seminara, ekspertska predavanja, materijal za seminar i posluženje u pauzama.