U cilju usaglašavanja sa propisima Evropske unije naša zemlja donela je niz propisa iz oblasti prehrambene industrije. Najoštriji zahtevi odnose se na proizvodnju proizvoda animalnog porekla, odnosno proizvodnju mesa i proizvoda od mesa.

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa iskustvima u primeni propisa iz oblasti tehnologije mesa. Seminar je koncipiran tako da svaki učesnik dobije odgovore na konkretna pitanja u vezi sa primenom propisa u oblasti tehnologije mesa.

Kome je seminar namenjen

Seminar je namenjen svim proizvođačima mesa i proizvoda od mesa, kao i drugim subjektima u lancu hrane koji prometuju meso i proizvode od mesa.

Mesto i vreme održavanja

Mesto održavanja seminara: Novi Sad.

Vreme održavanja seminara: 26.10. (petak) oktobra 2018, od 10 do 15h.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada

Seminaru može prisustvovati maksimalno 10 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.

Teme seminara

  1. Primena propisa o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekta za proizvodnju mesa i proizvoda od mesa
  2. Primena propisa o kvalitetu mesa i proizvoda od mesa
  3. Primena propisa o higijeni mesa i proizvoda od mesa
  4. Primena propisa o postupanju sa sporednim proizvodima tehnologije mesa
  5. Deklarisanje mesa i proizvoda od mesa
  6. Inspekcijski nadzor proizvođača mesa i proizvoda od mesa
  7. Određivanje carinskih tarifa i kvota

Kotizacija

Kotizacija za seminar je 12.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).

Kotizacija obuhvata potvrdu o pohađanju seminara, ekspertska predavanja, materijal za seminar i posluženje u pauzama.

* Na osnovu zahteva institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Content management se obavezao da će sve dobijene lične podatke kandidata držati u tajnosti, neće ih ustupati trećim licima i koristiće ih samo u svrhu jednoznačne identifikacije identiteta kandidata, održavanja dokumentacije seminara, kao i pri izdavanju potvrde nakon seminara.