Pokrajinska sekretarka za eneregtiku i minerane sirovine Nataša Pavićević-Bajić otvorila je Prvu pripremnu međunarodnu konferenciju na temu: Biomasa kao deo budućeg energetskog sistema u Vojvodini. Organizatori Konferencije su Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i Svetska Asocijacija za bioenergiju, sa sedištem u Stokholmu (Švedska), čiji je predsednik dr Hajnc Kopec.
Konferencija predstavlјa deo projekta koji sprovode Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i Svetska Asocijacija za bioenergiju, kojim se definišu mere i aktivnosti, koje se moraju sprovesti u cilјu smanjenja uvozne energetske zavisnosti i povećanja energetske efikasnosti AP Vojvodine u oblasti proizvodnje toplotne energije, dalјinskog sistema grejanja, kombinovanoj proizvodnji toplotne i električne energije (kogeneracije), u polјoprivredi i industriji, kao i nedovolјnog iskorišćavanja ovog značajnog resursa na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević-Bajić je, pozdravivši prisutne, izrazila zadovolјstvo velikim interesovanjem za ovu Konferenciju, kao i izuzetnim odživom gostiju, te prisustvom velikog broja eminentnih stručnjaka iz Evropske Unije, koji su prihvatili da dođu i prezentuju svoja iskustva. Gosti iz inostranstva su stručnjaci, koji su učestvovali u stvaranju energetskih sistema zemalјa i regiona u sastavu evrospke zajednice, a njihovo prisustvo reflektuje činjenicu da je Vojvodina na prvom mestu prepoznala da postoji problem u energetici, koji će biti sve vidlјiviji u budućem periodu, jer se i prema procenama Evropske Unije i svih zemalјa sveta, očekuje sve veće poskuplјenje energenata, a posebno energenata fosilnog porekla. – Sama svest da smo spremni da počnemo da menjamo naš energetski sistem, veliki je korak za naš region, i to je presudna činjenica koja će uticati na brzinu promene energetskog sistema. Ova činjenica je i najvažnija, jer često postoji problem sa motivacijom menadžmenta u javnim preduzećima i državnim upravama, kao i nemotivisanost samih građana, u želјi da se stvori alternativni energetski sistem, koji će biti mnogo jeftiniji. Ove zime se već pojavio problem visokih računa za grejanje, što je problem koji će u budućem periodu biti sve vidlјiviji, jer država neće biti u mogućnosti da subvencioniše nerealno nisku cenu energenata. Zbog toga je, kako je naglasila Sekretarka Pavićević-Bajić, ovo jedan od poslednjih momenata kada treba ubrzano krenuti u implementaciju drugačijeg energetskog sistema, koji će, na prvom mestu povećati konkurentnost privrede, a najvažnije, svima pojedinačno u kućnom budžetu smanjiti ukupne troškove za energiju koju koristimo.

-Proizvodnja toplotne energije iz biomase je prvi cilј, koji želimo vrlo brzo da stavimo u funkciju, učinimo dostupnim i počnemo da koristimo, istakla je Pavićević-Bajić i dodala da, kako bismo bili prepoznati od strane svih svetskih finansijskih institucija, moramo da izradimo akcioni plan, koji će definisati aktivnosti, mere i projekte, koji će obuhvatati naše potrebe i mogućnosti. Očekuje se da će acioni plan biti izrađen do kraja juna ove godine. Na osnovu ovog dokumenta sagledaće se način na koji će se što efikasnije podržati svi projekti koji će implementirati ovaj novi energetski sistem i uvesti u što većoj meri primenu domaćih resursa u svrhu energetike.

-Kada imamo proizvod dobijen iz domaćih resursa, tada se ostvaruje dodatna vrednost, čime se omogućava otvaranje novih radnih mesta, pobolјšava konkurentnost privrede – u slučaju korišćenja biomase, omogućava se jačanje nove industrijske grane – proizvodnja peleta i briketa, a uvođenjem ovakvog energetskog sistema postavlјa se temelј za održivi razvoj, i to u prvom redu ruralnih sredina, restrukturiranje javnih preduzeća i toplana. Implementacijom svih ovih mera, ostvarićemo velike uštede u budžetu, što omogućava ulaganje u infrastrukturu, što će se, opet, ogledati na pobolјšanje životnog standarda. Transformacija energetskog sistema, usklađena sa nacionalnom strategijom, ali prilagođena regionalnim i lokalnim resursima, predstavlјa put koji će omogućiti oporavak kompletne privrede i pobolјšanje standarda građana. To se dogodilo i u zemlјama Evrope, jer su promenom energetskog sistema, ove zemlјe uspele da smanje nezaposlenost, da stvore novu industrijsku granu i da poprave uslove života lјudi, a to su cilјevi kojima i mi težimo, naglasila je Nataša Pavićević Bajić.

Doktor Hajnc Kopec je istakao da Svetska Asocijacija za biomasu želi da iskoristi iskustva koja su tokom dugogodišnjeg rada ove Asocijecije sticana u drugim zemlјama, prevashodno u Švedskoj, Austriji i Nemačkoj, kao i u Kanadi, i da budu preneta u našu zemlјu, kako bi se razvila strategija za efikasno, održivo i ekonomski isplativo korišćenje biomase. Iskustva koja su stečena u Vojvodini, govore o tome da ovde postoji vrlo dobar potencijal biomase, pre svega, za proizvodnju toplotne energije, kako bi ona bila što dostupniji građanima, i to po znatno povolјnijoj ceni. Kada govorimo o biomasi, ne radi se samo o proizvodnji toplotne energije. Ona je pogodna i za proizvodnju električne energije. Takođe, od nje se može proizvoditi i biogas, kao i različita biogoriva, a to su sve mogućnosti, koje treba uklјučiti u akcioni plan koji je u izradi. Hajnc Kopec je naglasio da treba biti svestan da tranzicija celokupnog energetskoj sistema od upotrebe fosilnog goriva, ka upotrebi obnovlјivih izvora energije predstavlјa dugotrajan proces, koji, u zavisnosti od ukupnih potencijala jedne zemlјe, može da traje godinama, pa i decenijama, ali, situacija u Vojvodini je takva da bi već u nekom narednom periodu, od 5 – 10 godina, mogao da se ostvari veliki napredak.

Profesor dr Milan Martinov, šef katedre za inženjerstvo biosistema Univerziteta u Novom Sadu je istakao da su ukupno žetveni ostaci izvanredan potencijal za proizvodnju energije. Naglasio je da se mora voditi računa i o tome kako odnošenje biomase sa zemlјišta utiče na plodnost, jer je zemlјište neobnovlјiv resurs, čija plodnost mora da se očuva. Ovaj postupak treba sprovoditi na odgovarajući, održivi način, što nije jednostavno, ali je izvodlјivo. Na Fakultetu tehničkih nauka trenutno fokus istraživanja predstavlјa kukuruzovina, koje u Vojvodini ima najviše, a koja je i najsloženija. Razmatra se korišćenje ovog resursa za dobijanje bioetanola i biometana, koji bi bili supstrat za proizvodnju biogasa.

Karolina Čegir, ekspert za gas u Sekretarijatu Energetske zajednice iz Austrije je rekla da je uloga ovog Sekretarijata, između ostalog, i da prati kako se sprovodi Ugovor o energetskoj zajednici i da pomogne ugovornim strankama da realizuju svoje obaveze. Transfer znanja iz Evrospke Unije treba da bude iskorišćen u što većoj meri i ova Konferencija je izvanredan dokaz da se u našoj zemlјi krenulo u pravom smeru, a pogotovo prisustvo velikog broja predavača iz Austrije, koji imaju veoma značajna iskustva i volјu da ih na Konferenciji prezentuju i prenesu. Austrija već desetinama godina koristi agrarnu i drvnu biomasu, kao alternativni vid energije, iz domaćih resursa. Vojvodina i Srbija imaju veliki potencijal u obnovlјivim izvorima energije. Vojvodina pogotovo po pitanju biomase, koju je neophodno iskoristiti u što većoj meri.
Direktor Centra za OIE i kvaliteta električne energije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, mr Boris Dumnić je rekao da FTN sarađuje i sa privredom i učestvuje u realizaciji konkretnih projekata. Posebno je zanimlјiva oblast obnovlјivih izvora energije, koja predstavlјa sasvim novu oblast, u kojoj naša zemlјa nije mnogo odmakla, s obzirom na potencijale i resurse sa kojima raspolaže. Upravo u tome jeste uloga FTN-a, da sa svoje strane, angažovanjem stručnog kadra koji se bavi i OIE pomogne domaćim institucijama, republičkim i pokrajinskim organima, kao i direktnim korisnicima energije da prepoznaju taj potencijal i pronađu pravi način kako da ga iskoristi, kako bi naša zemlјa bila manje energetski zavisna, što je veoma bitno i kako bismo ostvarivali značajnu uštedu. Kada govorimo o OIE, naročito kada je reč o biomasi, angažovanje u korišćenju tih resursa podrazumeva da višak vrednosti ostaje u našoj zemlјi, što znači da polјoprivrednici imaju svoju korist prilikom prodaje biomase, kao i oni koji je sakuplјaju, sve do krajnjih korisnika, koji dobija i koristi energiju dobijenu iz ovog resursa. Dumnić je rekao da i kada bi cena energije dobijena od biomase bila identična ceni dobijenoj od fosilnih goriva, i u tom slučaju bismo imali koristi, jer bi zarada bila u višku vrednosti, koji bi ostao u našoj zemlјi, a ne bi bio korišćen za uvoz energenata iz inostrastva.

Skupu su prisustvovali brojni domaći i svetski stručnjaci iz oblasti energetike, brojne svetske i evropske asocijacije za biomasu, agencije za energetiku, kao i predstavnici domaćih i inostranih kompanija, koje se bave proizvodnjom energije iz domaćih resursa obnovlјivih izvora energije.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">