Reklama

LIČNI PODACI

Lični podaci Ivana Bakočević
Datum rođenja: 24.04.1975.
Mesto rođenja: Smederevo, Srbija
E-mail: bakocevici@gmail.com, ivana@hemikalije.info

.

Obrazovanje Magistar tehnoloških nauka (2006.)
Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Odsek: polimerni materijali
Oblast magistarske teze: polimerni materijali, polimerizacija PE, perkolacija, Ziegler-Natta katalizatori
Diplomirani inženjer tehnologije (2000.) Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Odsek: sintetski polimeri
Gimnazija ,,Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu (1994.) Smer: prirodno-matematički
Radno iskustvo SAMOSTALNI KONSALTING U OBLASTI UPRAVLJANJA HEMIKALIJAMA I PROCENE HAZARDA OD HEMIKALIJA:
[od marta 2012 – nadalje]
– Savetnik za hemikalije
– Predavač za obuku savetnika za hemikalije iz oblasti
klasifikacije hemikalija i biocidnih proizvoda (eksterni predavač za Victoria Consulting-Denkstatt doo iz Beograda)
Održane obuke:
26-30.11.2012.god.; 21-25.01.2013.god.; 25.-29.02.2013.god.
 

TEHNOLOGIJA HRANE d.o.o. Novi Sad
Konsalting i edukativni menadžment[od februara 2010]

Honorarni angažman:

 • Konsultant u oblasti primene HACCP sistema
 • Menadžer prodaje konsultantskih usluga

Autor stručnih publikacija na web-magazinu:
www.tehnologijahrane.com

CITRUS d.o.o. Novi Sad
Uvoz i distribucija aditiva i baznih sirovina za prehrambenu Industriju.[maj 2006 – oktobar 2011]Radno mesto:
Tehnolog-konsultantZadaci:

 • Koordinacija kupaca i ino-dobavljaca,
 • Strucno predstavljanje proizvodnog programa,
 • Tehnicka podrška internoj službi nabavke i prodaje,
 • Ishodovanje dokumentacije (dozvola i saglasnosti za uvoz, rešenja o prometu itd) kod nadležnih Ministarstava i institucija (Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite životne sredine, Uprava carina…).
 • Ažuriranje, strucni prevodi, kontrola i tumacenje tehnicke dokumentacije (zdravstvenih sertifikata, laboratorijskih analiza, proizvodackih specifikacija, adr- msds-dokumentacije).
 • Saradnja sa akreditovanim laboratorijama (Jugoinspekt, SGS, EkoLab, SoyaProtein, Enološka stanica…) i davanje naloga istim za specificne analize uvezene robe prilikom carinjenja.
 • Rukovodilac internog HACCP tima i administrator HACCP dokumentacije.
 • Godišnje savetovanje i edukacija u laboratorijama ino-dobavljaca (,,Esarom”, Oberrohrbach, Austrija).
Privatna srednja škola ,,VOJKAN”, Novi Sad[septembar 2004 – jun 2006]Radno mesto: Profesor u nastavi hemije za III i V stepen strucne spreme.Zadaci: Izvodenje redovnih nastavnih aktivnosti, razredno starešinstvo, strucni konsultant i ispitivac u vanrednom školovanju kandidata za V stepen strucne spreme.
TEHNOLOŠKI FAKULTET Univerziteta u Novom Sadu[septembar 2000 – decembar 2001]Radno mesto Asistent – naucni saradnik na predmetu Organska hemija.
Zadaci:

 • Izvodenje laboratorijskih vežbi za studente.
 • Podrška naucno-istraživackom radu katedre, izvodjenje merenja i ispitivanja.
 • Asistiranje u nastavi, organizaciji i izvodjenju ispita.
Yuco-Hemija, Backi Jarak[oktobar 1995 – jun 1999]Studentska praksa u:

 • Proizvodnim pogonima kucne hemije i šmirgle
 • Razvojnoj laboratorija
Seminari, specijalisticke
 • Položen državni stručni ispit za Predavača za obuku savetnika za hemikalije, pri Agenciji za hemikalije (maj i septembar 2012.)
 • Obuka i praksa za CP-konsultanta, na engleskom jeziku, u sklopu projekta ″EkoProfit″ Denkstatt (Austrija) – Grad Novi Sad (April 2012). Projekat podrazumeva implementaciju CP (CleanerProduction)- metodologije (zaštita životne sredine uz ostvarivanje uštede) u domacim kompanijama do kraja 2012.godine.
 • Položen državni strucni ispit za Savetnika za hemikalije (br.licence: 85/12) prema Zakonu o hemikalijama (,,Sl.Glasnik RS”, br.36/2009, 88/2010) na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu (mart 2012.)
 • Položen ispit za HACCP-administratora (br. sertif. H-011/10) na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu (januar 2010.)

.

Strani jezici
Jezik Nivo
Engleski viši
Francuski srednji
Nemački elementarni

.

Ostala znanja i veštine MS Office – napredni
Vozačka dozvola – B kategorija, aktivan vozač
Objavljeni naučni radovi
 1. J.M. Čanadanović-Brunet, S.M. Đilas, G.S. Ćetković, I.R. Nikačević-Bakočević, Esr Spectroscopic Characterization Of Free Radicals. Peroxyl Radical Scavenging Activity Of Sage During Lipid Oxidation, Acta Periodica Technologica, 32 (2001) 3-11.
 2. Dragoslav Stoiljković1, Branka Pilić1, Ivana Bakočević1, Slobodan Jovanović2, Davor Panić3, Ljiljana Korugić-Karasz4 1 Faculty of Technology, Novi Sad, Serbia, 2 Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia, 4Polymer Science and Engineering, University of Massachusetts, Amherst, USACharge Percolation Mechanism And Simulation Of Ziegler-Natta-Kaminsky Polymerization, International olefin polymerization conference, MOSPOL 2004, Moskva (2004) p.1633.
 3. Dragoslav Stoiljković, Branka Pilić, Ivana Bakočević, Slobodan Jovanović, Davor Panić, Ljiljana Korugić-Karasz, Effect Of Active Centres Distributions In Ziegler-Natta-Kaminsky Polymerization, 228th National Meeting of American Chemical Society, Philadephia (2004)
 4. Dragoslav Stoiljković, Branka Pilić, Ivana Bakočević, Slobodan Jovanović, Davor Panić, Ljiljana Korugić-Karasz, Polymerization Of Organized Monomers, Hem.Ind. 58 (11) 479-486 (2004)
 5. B.Pilić, D.Stoiljković, I.Bakočević, S.Jovanović, D.Panić, Lj. Korugić-Karasz New Percolation Theory and Simulation of Ziegler-Natta-Kaminsky Polymerization, ACS Symposium Series 916, Chapter 16, 215-228 (2005)
 6. B. Pilić, D.Stoiljković, I.Bakočević, S.Jovanović, D.Panić, Lj. Korugić-Karasz J.Serb.Chem.Soc.39, 145-155 (2005)
 7. B. Pilić, D.Stoiljković, I.Bakočević, S.Jovanović, D.Panić, Lj. Korugić-Karasz, Mat.Sci.Forum 87 (19) 198-211 (2005)
Stručne
internet
i
novinske
publikacije
https://www.tehnologijahrane.com/hemijahrane/prehrambeni-aditivi/aditivi-boje
https://www.tehnologijahrane.com/hemijahrane/prehrambeni-aditivi/konzervansi-uvod-i-podela,,Boje za hranu na testu”, intervju za list Politika, dodatak ,,Potrošač”, izdanje 20. april 2012.
http://www.politika.rs/rubrike/potrosac/Boje-za-hranu-na-testu.sr.html
,,Štetni sastojci u antiperspirantima”, autor kolumne u dodatku ,,Potrošač”- list Politika, izdanje 3.maja
,,Šta su parabeni” , autor kolumne u dodatku ,,Potrošač”- list Politika, izdanje 10.maja 2012.
,,Šta sadrže šamponi protiv peruti”, autor kolumne u dodatku
,,Potrošač”-list Politika, izdanje 14.jun 2012.
,,Boje koje varaju” , autor teksta objavljen u januarskom 2013. god. magazina Žena&Zdravlje (Color PressMedia, Novi Sad).
,,Biokozmetika”, autor teksta objavljenog u martovskom izdanju 2013.god. magazina Žena&Zdravlje (Color PressMedia, Novi Sad).