Reklama

Kratka biografija i dosadašnje kretanje u struci
.midhat-jasic
Rođen 20. aprila 1955. godine u Srebreniku. Osnovnu školu završio u Srebreniku. Srednje obrazovanje stekao u Gimnaziji u Tuzli, a univerzitetsko na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski upisao 1981 godina, a Magistarski rad pod nazivom: “ Primjena mikroračunara u cilju vođenja procesa termalne obrade u protočnoj sušnici “ odbranio 1985. godine. Doktorat na temu „Doprinos istraživanju razvoja tehnologije snack proizvoda“ odbranio 2001 godine. Kontinuitet edukacije ostvarivao kroz praćenje savremenih trendova u području nauke o hrani, kroz pisanje i objavljivanje naučnih i stručnih radova, učešće na seminarima naučnim projektima, saradnjom sa naučnim institutima i fakultetima, studijskim boravcima i sl. Učestvovao u izradi više investicionih projekata od kojih je većina realizovana.
Značajnije edukacije na inozemnim Univerzitetima i znanstvenim institucijama su :

 • Univerzitet u Leed-cu u Engleskoj, Tema: “Upravljanje razvojem industrijskog preduzeća primjenom informatičkih tehnologija” , januar-mart , 1991. godine.
 • Univerzitet u Kairu, Egipat, Tema: “Prerada soje”, juni-juli 1995. godine.
 • Univerzitet Leida , Spania , Katalunija , Tema : “Tehnologija voća i povrća poslije berbe ”, juni-juli 1997. godine.
 • Institut “ Porim “, Kuala Lumpur , Malezija , Tema : „Kemija i primjena palminog ulja”, oktobar-novembar 1998. godine.
 • Univerzitet Obihiro Japan, Tema: “Proizvodnja i distribucija hrane”, septembar -novembar 2000. god.
 • Freedom house, USA ,Toledo: “Razvoj tržišta – prodaja i distribucija prehrambenih proizvoda”, septembar-oktobar 2001 god.

Tokom rada dao znacajan doprinos u razvoju novih prehrambenih proizvoda kako u firmama gdje je zaposlen tako i u drugim. Razvijeni proizvodi su uglavnom tržisno implementirani .
Aktivno govori, pise i prevodi engleski jezik. Kontinuelno se usavrsava u vjestinama koristenja komjuterskih orudja i alata. Održava kontakte sa znanstvenim i strucnim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Dosadašnje kretanje u struci

1981-1985 Tehnolog za kontrolu kvaliteta u Tvornici “ Corn flips “ Srebrenik
1985-1988 Rukovodioca za razvoja u Tvornici “ Corn flips “ Srebrenik
1988-1989 Direktor za razvoj DD Majevica Srebrenik
1989-2002 Direktora Tvornice “ Corn flips “ Srebrenik
2002-2004 Direktora Tvornice „Corni Co“ doo Tuzla
2004-2006 Docent na predmetu ”Tehnologija voća i povrća” Univerzitet u Tuzli,Tehnološki fakultet Tuzla
2006- Šef katedre za prehrambenu tehnologiju, Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Tuzla

Druge pozicije i aktivnosti

 • Član Tehničkog komiteta za hranu (TC 34 ) Instituta za standarde mjeriteljstvo i intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine
 • Predsjednik odbora za Standarde za halal hranu u Agenciji za certificiranje halal kvalitete Islamske zajednice Bosne i Hercegovine
 • Konsultant za sistem upravljanja kvalitetom i zdravstvenom sigurnosti u prehrambenoj industriji sukladno medjunarodnim standardima
 • Aktivan Član Međunarodnog foruma Bosna, Regionalni odbor Tuzla
 • Član odbora za razvoj prehrambene industriju ekonomske regije sjeveroistočne Bosne ( CREDO-NERDA)
 • Predsjednik odbora za Standarde za halal hranu u Agenciji za certificiranje halal kvalitete Islamske zajednice Bosnei Hercegovine
 • Koordinator Organizacije savjetovana proizvodjača i preradjivača hrane sa medjunarodnim učešćem Agrotech Gradačac 2006 i 2007 god
 • Dobitnik više priznanja za kvalitetu proizvoda u firmama u kojima je radio
 • Dobinik priznanja za doprinos razvoju oštine Srebrenik –plaketa kao i drugih priznanja i sl.

Naučni i stručni radovi

Knjige

Web nacionalna biblioteka Sarajevo : http://www.cobiss.ba/scripts/cobiss?id=0035035523809904

 1. A.Sabljo, C.Manaia i M.Jasic: Genetictly modified foods: law safety and practical impilications for Bosnia and Herzegovina, TEMPUS IB_JEP 16140-2001, SveučilišteMostar, Agronomski faakultet , Mostar, 2004.
 2. M.Bašić, M.Jašić i L.Begić: “Konzumna jaja”, Grin Gračanica, 2006.
 3. M.Jašić : “Tehnologija voća i povrća”,Tehnološki fakultet Tuzla i Tempus, 2007.
 4. M.Jašić i L.Begić: ”Biohemija hrane I”, Printcom Tuzla,Tuzla, 2008.

Uredništva

 • Urednik Knjige apstrakata prvog savjetovanje pod nazivom Agrotech Gradačac 2006
 • Urednik Zbornika radova prvog savjetovanja pod nazivom Agrotech Gradačac 2006
 • Zamjenik glavnog Urednika Zbornika radova drugog savjetovanja pod nazivom Agrotech Gradačac, 2007
 • Član uredništva „Tranzicije“ – Međunarodnog naučno-stručnog časopisa za ekonomiju i politiku tranzicije, Naučno društvo agranih ekonomista Balkana, Ekonomski Institut Tuzla i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Tuzla-Beograd

Naučni i stručni radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima u zemlji i inostranstvu

 1. Blatnik S., Avdić S. i Jasic M.: “Primjena mikroračunara u cilju vodjenja procesa termalne obrade u protočnoj sušnici”, Zbornik radova 29 skupa JUREMA, Zagreb-Plitvička jezera , 1984. 1 svezak.
 2. Jasic.M.,P.Abadžija: “Jednostavni model za kontrolu utrošaka sirovina i materijala primjenom mikroracunara”, Zbornik radova sa 19. savjetovanja inženjera konditorske industrije Jugoslavije, Zagreb-Portorož , 1986.
 3. Jasic.M.,Hadzimusic V., Jerg D.:”Karakteristike proizvodnje flipsa na bazi pšeničnog i kukuruznog griza”, Zbornik radova sa 19. savjetovanja inženjera konditorske industrije Jugoslavije, Zagreb-Portorož ,1986 god.
 4. Jasic.M.,Raznatovic-Iljazovic N:” Parametri kinetike i regulisanja maseno-toplinskog bilansa procesa sušenja”, Zbornik radova sa 19.savjetovanja inženjera konditorske industrije Jugoslavije, Zagreb-Portorož ,1986.
 5. Raznatovic N.,Jasic M.: “Matematicki model reaktora kod dvostepene reakcije”, Zbornik radova 31 skupa JUREMA, Zagreb ,1984. 4 svezak.
 6. Sarihodžić Z.,Jasic M.:”Ekspandirani proizvodi kao sirovina za konditorsku industriju”, Zbornik radova sa 21. savjetovanja inženjera konditorske industrije Jugoslavije, Donji Milanovac ,1988.
 7. Rajnpreht R., Savić M.,Jasic M.:”Kompjuterska simulacija pasterizacije soka”,Drugo jugoslovensko savjetovanje proizvodjača alkoholnih, bezalkoholnih pića i sirćeta , Dubrovnik, 1990. 162-180 .
 8. Ramos A.J., Sanchis.V., Hukic M.,Jasic M.: “Mycotoxin in foods„, Acta medica Saliniana, Tuzla, 1997; 26(1): 9-18
 9. Jasic M.: “Relevantni aspekti indusrijske prerade zdravstveno sigurne hrane-HACCP ” , Drugo medjunarodno naučno-stručno savjetovanje o mogucnostima proizvodnje zdravstveno sigurne hrane, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Bugojno, 1998, 227-231.
 10. Jasic M.,Hadzimusic V.: „Moguci pravci razvoja prehrambene industriju u odnosu na postojeće stanje„, Obnova i razvoj u Bosni i Hercegovini Tuzlanski seminari, Durieux, Tuzla, 2000,149-155.
 11. Jasic M.: „Agricultural production and distribution for eastern european countries „, JICA, Obihiro ,Japan ,2000,17-25 .
 12. M. Jasic, J. Martinovic, M. Prgomet, D. Milicevic : ”Building the Safety System for Quality of Grain Raw Materials in Reception and Storage in Accordance with the Norm of ISO 9001:2000 and HACCP”, 1st International and 18th Croatian Conference of Technologists for Post-harvest Technology, Stubičke Toplice , Croatia, November, 2004, 214-221 , (international peer-review)
 13. M.Jašić,N.Đonlagić,D.Šubarić,H.Keran: „Contemporary principles of politics and legislation in food production” , Consortium of EU TEMPUS JEP project Nr. 16140-2001, Banja Luka , 2005.,221-230,(international peer-review). http://crosbi.znanstvenici.hr/prikazi-rad?chset=ASCII&=EN&rad=200318
 14. M. Đonlagić, N. Đonlagić, M. Jašić, D. Šubarić, H. Keran „Principi i efikasnost membranske ultrafiltracije”, Technologica Acta, Tuzla, 1 (2) 207-210 (2005).
 15. N. Đonlagić, E. Omeragić, H. Keran, J. Midhat : „Determination of haevy metals in edible oil by electrochemical method, DAPSV„, Proceedings of 34th International Symposium Actual Tasks on Agricultural Engineering. 34 ,Opatija, Croatia, 2006, 565-573,(international peer-review).
 16. Babić, Jurislav; Šubarić, Drago; Kovačević, Dragan; Jašić, Midhat; Nedić Tiban, Nela; Miličević, Dijana; Anđelić, Saša. ; Influence of additives on rheological properties of maize and tapioca starch pastes, Proceedings of 34th International Symposium Actual Tasks on Agricultural Engineering. 34 (2006) ; 581-586, (international peer-review). http://crosbi.znanstvenici.hr/pretrazivanje_rezultat?chset=ASCII&=EN
 17. M. Jašić, N. Džonlagić, D. Šubarić, H. Keran, J. Pejić, D. Miličević : Insuring the food safety for fruits and vegetable in proessing persuant to international standards,International symposium on agricultural engineering, Opatija, Croatia, 2006,573-581, (international peer-review).
 18. K.Hodžić i M.Jašić : Ekonomski razvoj u funkciji razvoja turizma u Tuzlanskom kantonu, Turistička zajednica Tuzlanskog kantona ,Tuzla, 2006,74-89
 19. M.Jašić i M Klapić: Marketing novog prehrambenog proizvoda, Pogledi, Tuzla, 2006,Vol 11,207-217
 20. Begić L., Mujkić Z., Jašić M, Šabanović M.: „.Interakcija hrane i lijekova“,Agrotech,Gradačac, 2007
 21. Jašić M., Šabanović M., Tokić M., Šubarić D., Mehinović N.,Blagojevic S.: “Prehrambena svojstva gljiva šitake i bukovače“,Agrotech,Gradačac, 2007
 22. Pašalić H., Miličević D., Halilović M., Jašić M.: “Utjecaj dnevne svjetlosti na koncentraciju polifenolnih spojeva u netretiranom, svježe iscjeđenom soku od grožđa“,Agrotech,Gradačac, 2007
 23. Čengić F., Jašić M., Sakić A., Muhamedbegović B.: „Halal klanje“ ,Agrotech,Gradačac, 2007.
 24. Jašić M., Šubarić D., Čengić F., Sakić A., Muhamedbegović B.: „Halal status prehrambenih aditiva“,Agrotech,Gradačac, 2007.
 25. l. Mujic, R. Sahinovic, M. Cacic, V. Alibabic, S. Jahic, M. Jasic, A. Hajdarevic: “Utjecaj dodataka na promjenu antocijana tokom skladistenja smrznutog voca”, Zbornik radova sa naučnog skupa ”Agrotech”, Gradačac, 2007. 187-195
 26. Bašić M., Hasić A., Vilušić M., Jašić M.: „Hemijski sastav crvenog i bijelog mesa pilića različitih hibrida“, Agrotech,Gradačac, 2007.
 27. M Jašić, D Šubarić, Blagojevic S ,Salkić M.: Influence of pasteurisation parameters on the potassium sorbat share in dried plums 35. International symposium on agricultural engineering , Opatija, Croatia, 2007, 573-581(international peer-review).
 28. M Salkić,R.Kubiček, H. Keran i M. Jašić: Direct Spectrophotometric Determination of L-ascorbic Acid in the Presence of stabilizer, 35. International symposium on agricultural engineering , Opatija, Croatia, 2007, 421-429 (international peer-review).
 29. Babic J., Subaric D., Kovacevic D. Jasic M, Nedic T.N. Milicevic D., Andjelic S. :Influence of additives on rheological properties of maize and tapioca starch pastes , Proceedings of the 34th International Symposium Actual Tasks on Agricultural Engineering ,Zagreb, 2006. 581-586 (international peer-review)
 30. Begić M. Jašić, „Luk i njegove biološki aktivne supstance„, Vaša apoteka – vodič kroz farmaciju i medicinu, Volume 4, Tuzlafarm, 2007. http://www.vasaapoteka.com/member/Clanak1.aspx?q=92
 31. M Salkić, H. Keran i M. Jašić: „Direct Spectrophotometric Determination of L-ascorbic Acid in the Presence of Potassium Cyanide„, Agriculturae Conspectus Scientificus, Vol. 72 (2007) No. 4
 32. Jašić M., Bašić M., Sakić A.,. Čengi F ć: „Halal status aditiva u mlijeku i mliječnim proizvodima“ Mljekarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb, Vol.57 No.2, 2007. http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&id=213557
 33. A.Toroman i Jašić M.: „Zakonska regulativa i mjesto HACCP-a u njoj“, Magazin za poljoprivredu turizam i ekologiju,Udruženje za afirmiranje poljorivrede turizma i ekologije,Sarajevo ,2007. 58-60
 34. S. Grujić, K. Plavšić, M. Jašić, S. Blagojević, „Utjecaj i vrste koncentracije aditiva na senzorna svojstva voćnog želea„, Zbornik radova, 36. International Symposium Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija, Republika Hrvatska, (2008), 431-441
 35. S. Grujić, K. Plavšić, M. Jašić: „Effects of Food Additives on Croissant Sensory Quality Improvement“ 4th Central European Congress on Food and 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists, And Nutritionists, 2008, Cavtat, Croatia
 36. Jašić M., Hodžić K., Jašić O., „Kultura prehrane u islamu„, Pogledi, 2008.
 37. Jašić M, Kofrc H., Jašić O., „Principi kvalitete hrane baziranih na ISO standardima i šerijatskom pravu„, Pogledi, 2008.
 38. Jašić M., Selimović A., Alihodžić D., „Aromatično i ljekovito bilje„, Pogledi, 2008
 39. K. Hodžić, M. Jašić, M. Blesić: Pripremljenost bosanskohercegovačke poljoprivrede za novi carinski režim za trgovinu sa evropskom unijom, Zbornik radova trećeg savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane Agrotech Gradačac, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, 2009. 1-9
 40. M. Jašić, L. Begić, Z. Mujagić, S. Grujić Inhibitori metaboličkih enzima prisutni u hrani, Zbornik radova trećeg savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane Agrotech Gradačac, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, 2009. 174-180
 41. M. Jašić, D. Alihodžić, A. Toroman: Halal status prehrambenih aditiva u proizvodnji hljeba i peciva, Zbornik radova trećeg savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane Agrotech Gradačac, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, 2009. 180-185
 42. M. Jašić, L. Begić, Z. Mujagić, S. Grujić: Derivati ksantina u hrani, Zbornik radova trećeg savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane Agrotech Gradačac, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, 2009.185-192
 43. M. Jašić, S. Selmanović E. Halilović: Mehanizmi gladi i sitosti, Zbornik radova trećeg savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane Agrotech Gradačac, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, 2009. 192-198
 44. M.Jašić, A. Radosavac, D. Ćirković:“Savremena sredstva za higijenu i sanitaciju u prehrambenoj industriji“, Zbornik radova trećeg savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane Agrotech Gradačac, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, 2009. 198-204
 45. B. Miličević, D. Šubarić, M. Jašić, R. Miličević i F. Troha: „Evaluation of the heavy metal resistant on biosensors for the purpose of biochemical oxygen demand measurements”, Proceeding of 1st international conference “Vallis aurea”,Požega-Vienna,2008.637-641
 46. V.Hadžimusić i M.Jašić:“Stanje i razvoj prehrambene industrije u Federaciji BiH“, „Tranzicija“ – Međunarodni naučno-stručni časopis za ekonomiju i politiku tranzicije, Naučno društvo agranih ekonomista Balkana, Ekonomski Institut Tuzla i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Tuzla-Beograd, Volume 19-20, 2008.7-21

Magistarski i doktorski rad

„Primjena mikroračunara u cilju vodjenja procesa termalne obrade u protočnoj sušnici“, Magistarski rad odbranjen juni 1985 godine na Tehnoloskom fakultetu uTuzli
„Doprinos istrazivanju razvoja tehnologije snack proizvoda“, Doktorska disertacija odbranjena na Tehnoloskom fakultet u Tuzli, 22.12. 2001 godine http://www.cobiss.ba/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0017268982274136&rec=1&sid=1

Recenzije knjiga radova i projekata drugih autora

 1. Rešad Bektić i Emir Arpadžić: „Poznavanje prehrambenih roba sa tehnologijom proizvodnje“, Harfograf Tuzla, Tuzla, 2002,
 2. Senad Malohodžić : „Pravilna ishrana sportista“ ,Arka press doo Sarajevo, Sarajevo 2005,
 3. M.Veladžić:”Genetski modificirani organizmi”,Univerzitet Bihać, 2007. druge knjige
 4. Recenzija Više međunarodnih naučnih Projekata i naučnih radova http://www.agr.hr/smotra/pdf_72/acs72_index.pdf
 5. Recenzija tri Projekta Ministrstva za znanost Republike Hrvatske

Učešća sa prezentacijama naučnim i stručnim radovima na kongresima i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu

 1. Jašić.M: Proizvodnja i distribucija hrane u BiH, Country Report, Univerzitet Obihiro, Obihiro-Hokaido, Japan, 2000. usmeno izlaganje – pp prezentacija

 2. M.Jašić:„Contemporary principles of politics and legislation in food production“ , Consortium of EU TEMPUS JEP project Nr. 16140-2001, Banja Luka , 2005 , usmeno izlaganje pp prezentacija
  http://www.tempus16140.rs.sr/news/pdf/midhat_jasic.pdf (http://www.tempus16140.rs.sr/news/index.php)

 3. M.Jašić:„Izgradnja sistema upravljanja kvalitetom na bazi ISO 9001.2000, EU ecology standard Environmental protection and food production http://www.tempus16140.rs.sr/seminars/module7.php

 4. Midhat Jašić: „GMO regulations in BiH„, Tempus, Mostar 2004, http://www.tempus16140.rs.sr/seminars/module9.php

 5. Jasic M.: Development of a New Food Product in Accordance with the Requirements of the International Standard ISO 9001:2000, 2nd Symposium of Agriculture, Veterinary and Forestry, Bihac, 2004.

 6. M. Jasic, D. Subaric, D. Milicevic, J. Jasic: „Risk Asessment in the Management System of Save-for-Health Food Production„, 36th Croatian Symposium of Dairy Expert with International Participants, Lovran, Croatia, 2004

 7. M. Jašić; D. Šubarić; J. Jašić: Milk position in nutrition status among thirteen year old teenegers in Tuzla Canton, Hrvatska mljekarska udruga, Lovran, 2006.

 8. M. Jašić, D. Šubarić, S. Blagojević, M. Salkić, Upravljanje sadržajem K-sorbata tijekom vlažne pasterizacije suhe šljive, Drugi međunarodni kongres tehnologa za posliježetvenu tehnologiju „Zrnko 2006″, Sažetci, Tuheljske Toplice, Republika Hrvatska, 2006.

 9. Begić L. , Mujkić Z. , Jašić M.: Interakcija hrane i lijekova, Agrotech,Gradačac, 2006.
  http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2006/Radovi.htm

 10. Osmanović Z., Jašić M.,Subašić O. : Automatizacija procesa u preradi mlijeka primjenom PLC-a, Agrotech,Gradačac, 2006. http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2006/PosterskaPrezentacija.htm

 11. Jašić M, . Tokić M. , N. Mehinovic : Tehnološka i prehrambena svojstva gljiva /bukovača,šampinjona,šitaki/ , Agrotech,Gradačac, 2006. http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2006/PosterskaPrezentacija.htm

 12. Čengić F., Jašić M., Sakić A., B.Muhamedbegović: Halal klanje, Agrotech,Gradačac, 2006. http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2006/PosterskaPrezentacija.htm

 13. Jašić M.,Čengić F., Sakić A., B.Muhamedbegović : Halal aditivi, Agrotech,Gradačac, 2006.
  http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2006/PosterskaPrezentacija.htm

 14. J. Babić, D. Šubarić, Đ. Ačkar, M. Kopjar, N. Nedić Tiban, M. Jašić: Reološka i termofizikalna svojstva modelnih smjesa za sladoled sa smanjenim udjelom masti. Agrotech,Gradačac, 2007.

 15. M. Jašić, D. Šubarić, M. Bašić, R. Grujić: Trendovi u prehrambenoj proizvodnji i ekološki uticaji, Agrotech, Gradačac, 2007.
  http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2007/program_savjetovanja.htm

 16. Integracija Halal sa drugim međunarodnim standardima, HDC, Malezija Kuala Lumpur, International Conference On Research Advances In Halal Science,2007 www.hdcglobal.com/training/IHS&RC.pdf

 17. Jasic M: Edukacija o halalu, Svjetski halal forum – dijalog privrede,Sarajevo http://www.comart.ba/a2/index.php/nw/5039.html

 18. Halal forum Kulal Lumpur, 2008: Halal education, formal, nonformal and informal, www.worldhalalforum.org/download/WHF_2008_programme.pdf

 19. S. Grujić, K. Plavšić, M. Jašić: Effects of Food Additives on Croissant Sensory Quality Improvement,4th Central European Congress on Food, http://www.pbn.hr/CEFood2008/programme.pdf

 20. V. Hadžimusić, M. Jašić, K. Hodžić, M. Blesić: Stanje i perspektive razvoja prehrambene industrije federcije BIH, Agrotech,Gradačac, 2008.
  http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2008/Program-agroTECH2008-210808.doc

 21. K. Hodžić, M. Jašić, M. Blesić: Pripremljenost bosanskohercegovačke poljoprivrede za novi carinski režim za trgovinu sa evropskom unijom, Agrotech,Gradačac, 2008.
  http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2008/knjiga_sazetaka_2008.pdf

 22. M. Jašić, N. Ahmetović, I. Klarić Stanje analiza i monitoringa zdravstvene ispravnosti hrane na području ekonomske regije SI Bosna, Agrotech,Gradačac, 2008.
  http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2008/knjiga_sazetaka_2008.pdf

 23. M. Jašić, L. Begić, Z. Mujagić, S. Grujić Inhibitori metaboličkih enzima prisutni u hrani, Agrotech,Gradačac, 2008.
  http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2008/knjiga_sazetaka_2008.pdf

 24. M. Jašić, D. Alihodžić, A. Toroman Halal status prehrambenih aditiva u proizvodnji hljeba i peciva, , Agrotech,Gradačac, 2008.
  http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2008/knjiga_sazetaka_2008.pdf

 25. M. Jašić, L. Begić, Z. Mujagić, S. Grujić Derivati ksantina u hrani, Agrotech,Gradačac, 2008.
  http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2008/knjiga_sazetaka_2008.pdf

 26. E. Halilović, M. Jašić, E. Halilović Fiziološki mehanizmi gladi i sitosti, , Agrotech,Gradačac, 2008.
  http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2008/knjiga_sazetaka_2008.pdf

 27. M.Jašić, A. Radosavac, D. Ćirković Savremena sredstva za higijenu i sanitaciju u prehrambenoj industriji, , Agrotech,Gradačac, 2008.
  http://www.agrotech.tf.untz.ba/Agrotech_2008/knjiga_sazetaka_2008.pdf

 28. Sabina Begić, Midhat Jašić, Zoran Petrović: „Obrada otpadnih materija u galvanizaciji ABS plastike“, III simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“ sa međunarodnim učešćem, Soko Banja , 2008. http://www.srtor3.tf.bor.ac.yu/Finalni%20program%203%20SRTOR.pdf

Sažetci u zbornicima skupova i neobjavljeni radovi

 1. Jasic M.: Development of a New Food Product in Accordance with the Requirements of the International Standard ISO 9001:2000, 2nd Symposium of Agriculture, Veterinary and Forestry, Bihac, 2004 , usmeno izlaganje – pp prezentacija

 2. J. Babić, D. Šubarić, M. Kopjar, M. Jašić, Đ. Ačkar : Svojstva i primjena modificiranih škrobova u konditorskoj industriji, 13. Stručno savjetovanje inžinjera konditorske industrije hrvatske , Pula , 2005. usmeno izlaganje pp prezentacija (sažetak, znanstveni rad).

 3. M. Jasic, D. Subaric, J. Jasic: Contemporary Principles of Politics and Legislation in Production of the Save-for-Health Food, Book of Abstracts 2nd Central European Meeting 5th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists / Karlović, Damir (ur.).Zagreb : Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Society, 2004. 176-176 (sažetak, pregledni rad). http://www.pbf.hr/pbncongress/Posters.html

 4. M. Jasic, D. Subaric, D. Milicevic, J. Jasic: „Risk Asessment in the Management System of Save-for-Health Food Production„, 36th Croatian Symposium of Dairy Expert with International Participants, Lovran, Croatia, 2004.

 5. M. Jašić; D. Šubarić; J. Jašić : Milk position in nutrition status among thirteen year old teenegers in Tuzla Canton, Hrvatska mljekarska udruga, Lovran,2007

 6. M. Jašić, D. Šubarić, S. Blagojević, M. Salkić, Upravljanje sadržajem K-sorbata tijekom vlažne pasterizacije suhe šljive, Drugi međunarodni kongres tehnologa za posliježetvenu tehnologiju „Zrnko 2006″, Sažetci, Tuheljske Toplice, Republika Hrvatska, (2006)

 7. M. Jašić; D. Šubarić; S. Noćajević; Dž. Ferhatović; M. Salkić: „Kemijske osobine ploda genotipova divlje trešnje na tuzlanskom području„, Knjiga sažetaka Zrnko 2009, Stubičke Toplice, 2009

 8. S. Noćajević, Dž. Ferhatović, M. Jašić , S. Blagojevic: „Pomometrijske osobine autohtonih genotipova divlje trešnje Prunus avium l. u okolini Tuzle„, Knjiga sažetaka Zrnko 2009, Stubičke Toplice, 2009

 9. M.Jašić,R.Mertez P.Kvolik: Značajke pH metara i utjecaj na mjernu neigurnost, XII Ružičkini dani, Zbornik radova i sažetaka, Vukovar , 2008.

Naučno-istraživački i stručni projekti

 1. Tempus JEP13299-98 : „Razvoj novog studijskog profila iz oblasti prehrambene tehnologije“ 1998-2001, učesnik u Projektu

 2. Tempus IB-JEP16140-201: „Propisi o kvalitetu prehrambenih proizvoda most izmedju industrije i univerziteta“ ,2001-2004, član konzorcija.Ucesnik u pisanju 9-tog modula pod naslovom „Korelacija EU i BiH prpisa o GMO i novoj hrani“ http://www.tempus16140.rs.sr

 3. Tempus JEP 18084-2003 Tools for e-learning and technology transfer in Food Technology 2005 – 2007

 4. Projekat: Proizvodnja oleorezina primjenom superkritičnog CO2, Projekat rađen sa Tehnološkim fakultetom,Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2005/2007

 5. Projekat : Organizovanje savjetovanja Agro-tech 2006, pomognut od strane Ministarstva obrazovanja TK, 2006
  LEAP,Lokalni ekološki akcioni plan opštine živinice,Kontak plus ,NGO , Živinice ,2005 god. , http://www.kontaktplus.itsbh.com/leap.pdf

 6. LEAP,Lokalni ekološki akcioni plan opštine živinice,Kontak plus ,NGO , Živinice ,2005 god. , http://www.kontaktplus.itsbh.com/leap.pdf

 7. Razvoj halal standarda,Projekat islamske zajednice BiH, Radio na BiH standardu halal hrane, Priručniku halal aditiva, Procedurama i ostalim dokumentima kao autor. 2005/2008. www.halal.ba

 8. Projekat: Projekt sistema za prečišćavanje otpadnih voda u tvornici „Kelly S.E.E.“ Zavidovići – Vozuća, Voditelj projekta 2008.

 9. M.Jašić i K.Hodžić: SMJERNICE ZA UPRAVLJANJE PROCESOM RURALNOG RAZVOJA OPĆINE TUZLA, Projekat rađen za potrebe Općine Tuzla, 2008

 10. Voditelj na projektu : HLADNJAČE SA NISKIM NIVOOM OKSIDACIJE ( ULTRA LOW OXIGEN / ULO HLADNJAČE), 2008/2009 Projekat pomognut od strane federalnog ministarstva za poljoprivredu

Tehnološki i investicioni projekti

 1. Valorizaciji poljoprivrednih resursa u Društvenom preduzeća “Majevica“ Srebrenik. Predinvesticiona informacija,1989

 2. Podizanje 35 hektara zasada jagodičastog voća, Investicioni projekat radjen za potebe Društvenog preduzeća “Majevica“ Srebrenik , l989

 3. Projekat za meliorizaciju i uređenje 227 ha zemljšta , Investicioni projekat radjen za potebe Društvenog preduzeća “Majevica“ Srebrenik, l989

 4. Investicioni projekat za proširenje farme tovnih junadi u Radnoj jedinici “Vlastita poljoprivredna proizvodnja“ Investicioni projekat radjen za potebe Društvenog preduzeća “Majevica“ Srebrenik, l989

 5. Prizvodnja čipsa od krompira, Investicioni projekat radjen za potebe Tvornice Corn flips Srebrenik,1996-1997.

 6. Prozvodnja praškastih proizvoda, Investicioni projekat radjen za potebe Tvornice Corn flips Srebrenik,1996.

 7. Investicioni projekat proizvodnje vafla u Vocar dd Brcko, 1997.

 8. Projekat snabdijevanja pitkom i tehnološkom vodom Tvornice Corn flips-pogona za proizvodnju čipsa, Srebrenik 1999

 9. Tehnološki projekat ljuštenja suncokretovog sjemena, Bimal Brčko 2005

 10. Tehnološki projekt dorade i pakovanja mineralne vode, Celvik Tešanj, 2005

 11. Tehnološki projekat proizvodnje snack proizvoda, Voćar Brčko, 2006

 12. Projekat dorade i pakovanja vode, Opština Cazin, 2008

Naučni i stručni projekti implementirani kod proizvodjače hrane u BiH iz područja upravljanja kvalitetom i zdravstvenom sigurnošću hrane

Prehrambena industrija Projekti radjeni pod monitoringoma BASS BiH Naziv projekta Godina
Voćar Brčko Implementacij sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 /HACCP 2003
Mix Orašje Implementacija HACCP-a u proizvodnji stočne hrane 2004
Ferimpex Implementacij sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 2004
“Tesanjska Vrela,
Tesanj
Implementacija dobre higijenske i dobre proizvodne prakse u
proizvodnji zdravstveno sigurne vode (GMP, GHP,HACCP)
2005
“Celvik”
Tesanj
Implementacija dobre higijenske i dobre proizvodne prakse u
proizvodnji zdravstveno sigurne vode (GMP, GHP,HACCP)
2005
Briz Brcko Implementacija dobre higijenske i dobre proizvodne prakse u
proizvodnji začina(GMP, GHP,HACCP)
2005
Semberka Janja Osiguranje kvaliteta sirovina u proizvodnji sušenog
povrća (GAP, GMP, GHP,HACCP)
2006
Mljekara Smajić
Čelić
Osiguranje kvaliteta snabdivanja mlijkom i sljedljivost u
prehrambenom lancu sukladno ISO 22000 (GAP, GMP, GHP,HACCP)
2006
Menprom Tuzla Implementacij sistema upravljanja zdravstvenom sigurnošću
prehrambenih proizvoda HACCP sukladno ISO 22000 (GAP, GMP, GHP,HACCP)
2006
Mljekara Inmer
Gradačac
Implementacij sistema upravljanja zdravstvenom sigurnošću
prehrambenih proizvoda (GAP, GMP, GHP,HACCP)
2006 u toku
AS Jelah Tesanj Implementacij sistema upravljanja zdravstvenom sigurnošću
prehrambenih proizvoda (GAP, GMP, GHP,HACCP)
2008  u toku
Agrocentar G
Vakuf
Implementacij sistema upravljanja zdravstvenom sigurnošću
prehrambenih proizvoda (GAP, GMP, GHP,HACCP)
2007
Bony Tuzla Implementacij sistema upravljanja zdravstvenom sigurnošću
prehrambenih proizvoda (GAP, GMP, GHP,HACCP)
2008
Impro Križevci Implementacij sistema upravljanja zdravstvenom sigurnošću
prehrambenih proizvoda i Halal
2008
Fana Srebrenik Implementacij sistema upravljanja zdravstvenom sigurnošću
(GAP, GMP, GHP,HACCP) i Halala
2008
Druga  industrija Naziv projekta Godina
Inproz Tuzla Implementacij sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 2005
Vocni rasadnik Implementacij sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 2005

Nastavni procesi

 • Akademske 2004/2005 kao i akademske 2005/2006 godine izvodi nastavu dodiplomskog studija na predmetu “ Tehnologija voća i povrća” i na predmetu “Tehnologija konzerviranje hrane”
 • Akademske 2005/2006 izvodi nastavu dodiplomskog studija na predmetu “ Prehrambena tehnologija I ” Univerzitet u Tuzli ,Tehnološki fakultet Tuzla, Odjeljenje u Travniku
 • Akademske 2005/2006 izvodi nastavu na Postdiplomskom studiju prehrambenog inženjerstva na predmetu “ Upravljanje kvalitetom u prehrambenoj industriji”
 • Akademske 2005/2006 angažiran na pripremi i izvodjenju nastave na Specijalističkom medjunarodnom studiju u okviru Tempus projekta “Tools for e-learning and technology transfer in Food Technology” i to kurseve
  – Food safety and food quality i
  – Fruit and vegetable processing
 • Akademske 2006/2007 do 2008/2009 izvodi nastavu na Framacutskom fakultet na predmetu “ Bromatologija I” i „Bromatologija II”
 • Akademske 2006/2007 i 2007/2008 izvodi nastavu na Tehnološkom fakultet na predmetu “Ambalažni materijali”
 • Akademske 2007/2008 i 2008/2009 izvodi nastavu na Framacutskom fakultet na predmetu “ Nauka o prehrani”
 • Akademske 2007/2008 2008/2009 izvodi nastavu na Tehnološkom fakultet na predmetu “ Nauka o hrani”
 • Akademske 2007/2008 participira u izvođenju nastave na Tehnološkom fakultet na predmetu “ Mikrobiologija hrane”
 • Akademske 2008/2009 izvodi nastavu na Tehnološkom fakultet na predmetu “Tehnologija pitke vode”

Mentorstvo diplomskih i magistarskih radova

Mentorstvo magistarskog rada
Siniša Blagojević, dipl.ing. tehnologije, pod nazivom “Upravljanje zdravstvenom sigurnosti u procesima tehnološke dorade i pakovanja suhe šljive“

Učešće u komisijama za odbranu magistarskih radova Ajše Mahmutbegović dipl.ing. tehnologije, pod nazivom “Ocjena kvaliteta bosanskog sudžuka”

Mentorstvo 15 diplomskih radova, , a neki diplomski radovi prezentirani na javnim studentskim skupovima:

– Nidret Ibrić, Edis Suljić i Lejla Kikanović: Proizvodnja minimalno procesiranog soka od jabuke pakiranog u PET ambalaži, Mentor: dr.sc. Midhat Jašić, docent , B I L T E N 10. Tehnologijade, Sveučilište u Splitu, Kemijsko-Tehnološki Fakultet, 2006.

– Nidret Ibrić i Daradagan Zehrudin : Luk i njegova biološka svojstava, Mentor: dr.sc. Midhat Jašić, docent, Susret studenta tehnoloških fakulteta N.Sad, 2006

Predavanja po pozivu i ostala predavaja

 1. Relevantni aspekti proizvodnje zdravstveno sigurne hrane i HACCP, Predavanje, Ljetni Univerzitet, Tuzla,1988

 2. Higijena i sanitacija u prehrambenoj industriji, obuka sukladno medjunarodnim standardima, Kurs : EU Food Regulation on Food Quality Control and Safety, TEMPUS IB_JEP 16140-2001 , Vegafruit Gračanica , BiH, 2003

 3. Izgradnja sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2000 u proizvodnji i distribuciji hrane, Predavanja u okviru Tempus IB_JEP 16140-2001 projekta za studente, Tehnoloski fakultet Tuzla, februar , 2004.

 4. Sadašnji trenutak u oblasti legislative u proizvodnji i prometu hrane u BiH, OKRUGLI STO uvodno predavanje, Centar “ SKENDERIJA“ Sarajevo ,mart 2004

 5. Propisi o GMO , TEMPUS IB_JEP 16140-2001 , Mostar 2004, http://www.tempus16140.rs.sr/seminars/modul9/mostar3_9.pdf

 6. Izgradnja sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2000 u proizvodnji i distribuciji hrane EU Food Regulation on Food Quality Control and Safety, organized by TEMPUS IB_JEP 16140-2001 Consortium Members, Banja Luka, BiH, 2005;

 7. Contemporary principles of politics and legislation in food production“, TEMPUS IB_JEP 16140-2001 , Banja Luka, 2005 http://www.tempus16140.rs.sr/news/pdf/midhat_jasic.pdf

 8. Integracija sistema upravljanja kvalitetom u prehrambenoj industriji sukladno međunarodnim standardima„, Ljetni univerzitet Tuzla, 2005 http://www.untz.ba/ljut/program2005.htm

 9. Voda i zdravlje – drinking your health “ EKO – ZELENI“ LUKAVAC, Lukavac februar 2006.

 10. Očuvanja pitkih voda i njihova zaštitu od uticaja štetnih otpdnih voda„, THE REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER EKO – ZELENI for Central and Eastern Europe LUKAVAC, mart 2006 www.lukavac.info/ekozeleni/Okrugli-sto,10. 03.2006.Fabrika-Cemena-Lukavac-Lukavac.pdf

 11. Savremene metode monitoringa procesa higijene u prehrambenoj industriji „,Ljetni univerzitet 2006, Tehnološki fakultet , 04. 07. 2006. http://www.untz.ba/ljut/ljut2006/program2006.htm

 12. Iskustva inplementacije preduvjetnog programa prema zahtjevima norme ISO 22 000“ na seminaru Sustavi upravljanja sigurnošću hrane u organizaciji ISO i Hrvatskog zavoda za norme 26 i 27 lipnja 2006, http://www.hzn.hr/Iso22000/ISO_22000.htm

 13. Više predavanja u okviru Međunarodnog foruma Bosna na teme razvoja proizvodnje hrane, http://www.ifbosna.org.ba/_site/index.php?lang=ba&sel=3&cat=7-2 http://www.ifbosna.org.ba/_site/index.php?lang=ba&sel=4&cat=2-3-6

 14. Značajni međunarodni standardi u prehrambenoj industriji (Prof. M. Bašić; Doc.dr. M. Jašić; Prof. D. Miličević; M. Vilušić; R. Cvrk), Ljetni univerzitet 2007, Tehnološki fakultet Tuzla http://www.untz.ba/ljut/ljut2007/program2007.htm

 15. Korištenje učenja na daljinu u edukaciji prehrambenih tehnologa (Prof. S. Blatnik; Doc.dr. M. Jašić; Prof. R. Grujić; Doc.dr. G. Avdić ) Ljetni univerzitet 2007, Tehnološki fakultet Tuzla http://www.untz.ba/ljut/ljut2007/program2007.htm

 16. M. Jašić : Prehrambeni običaji i navike različitih etničkih skupina i njihov utjecaj na zdravlje, Ljetni univerzitet 2006, Tehnološki fakultet Tuzla, http://www.untz.ba/ljut/ljut2008/program2008.htm

 17. Nekoliko desetina predavanje u organizacije Agencija za certificiranje halal kvalitete u Klas Sarajevo,Vispak Visoko, Brojler Sarajevo, Vegafruit Gračanica, Pilkom Gradačac, Podravka Koprivnica,Vindija Varždin, Stela Croatica Split, Kraš Zagreb, Šećerana Viro Virovitica, Pipo Čakovec i brojne druge tvrtke

 18. Više kurseva kao predavača za auditore i svajetnike za HACCP i Halal

 19. I druga predavanja van Univerziteta

Studijski boravci , specijalizacije , učeešće na naučnim skupovima u zemlji i inostrnstvu

 1. Univerzitet u Leed-cu u Engleskoj, Tema: “Upravljanje razvojem industrijskog preduzeća primjenom informatičkih tehnologija” , (1991). 2 mjeseca
 2. Univerzitet u Kairu, Kairo, Egipat, Tema: “Prerada soje”, (1995). 2 mjeseca
 3. Univerzitet Leida, Katalunija, Španija, Tema: “Tehnologija voća i povrća poslije berbe”, (1997). 1 mjesec, http://web.udl.es/arees/cci/bosnia.htm
 4. Institut “ Porim “, Kuala Lumpur, Malezija, Tema: “Kemija i primjena palminog ulja”, (1998) . 1 mjesec
 5. Katolički Univerzitet u Portu, Biotehnološki fakultet, Porto u okviru Tempus JEP13299-98 : “ Razvoj novog studijskog profila iz oblasti prehrambene tehnologije“ ,1999.,21 dan
 6. Univerzitet Cranfield Engleska,u okviru Tempus JEP13299-98 : “ Razvoj novog studijskog profila iz oblasti prehrambene tehnologije„, 2001., 15 dana
 7. Univerzitet Obihiro , Obihiro , Japan, Tema: “Proizvodnja i distribucija hrane”, 2000 .2 mjeseca
 8. Freedom house USA,Ohio, Toledo: “ Razvoj tržišta–prodaja i distribucija prehrambenih proizvoda”, 2001 .1 mjesec
 9. Univerzitetu Lleida ,Spain,Tempus IB-JEP16140-201: „Propisi o kvalitetu prehrambenih proizvoda most izmedju industrije i univerziteta“ ,2005. ( 7 dana )
 10. Cork College University ,Ireland , Tempus JEP 18084-2003 Theme: Tools for e-learning and technology transfer in Food Technology, 2006, 7 dana
 11. Univerzitet Porto ,Portugal Tempus JEP 18084-2003 Theme: Tools for e-learning and technology transfer in Food Technology, 2007, 7 dana
 12. Tokom 2007 i 2008 godine 2 puta boravio u Kuala Lumpuru, Malezija na „World halal forum“, 2 puta po 10 dana

Specijalizacije

 1. IRCA/ IATCA medjunarodno registrirani ispit za vodeceg auditora kod implementacije i provjere uvodjenja sistema kvaliteta po standardu ISO 9001:2000, Nigel Bauer and associates, certifikat broj 2003/1552 od Oktobra 2003 .
 2. INTERNI AUDIT , tečaj u organizaciji RW TUV Slavonski Brod, oktobar 2003.

Društvena stručna-naučna aktivnost

 1. Preko 20 projekata investicionih programa radjenih u saradnji sa UPI Institut Sarejvo, ili samostalnog tima .Navodimo neke koji su valorizirani ili aplicirani.
 2. Valorizaciji poljoprivrednih resursa u Društvenom preduzeća “Majevica“ Srebrenik. Predinvesticiona informacija,1989
 3. Podizanje 35 hektara zasada jagodičastog voća ,Investicioni projekat radjen za potebe Društvenog preduzeća “Majevica“ Srebrenik , l989
 4. Projekat za meliorizaciju i uređenje 227 ha zemljšta , Investicioni projekat radjen za potebe Društvenog preduzeća “Majevica“ Srebrenik, l989 APLICIRAN
 5. Investicioni projekat za proširenje farme tovnih junadi u Radnoj jedinici “Vlastita poljoprivredna proizvodnja“ Investicioni projekat radjen za potebe Društvenog preduzeća “Majevica“ Srebrenik, l989 APLICIRAN
 6. Proizvodnja čipsa od krompira ,Investicioni projekat radjen za potebe Tvornice Corn flips Srebrenik,1996-1997.APLICIRAN
 7. Prozvodnja praškastih proizvoda, Investicioni projekat radjen za potebe Tvornice Corn flips Srebrenik,1996. APLICIRAN
 8. Investicioni projekat proizvodnje vafla u Vocar dd Brcko, 1997. APLICIRAN
 9. Projekat snabdijevanja pitkom i tehnološkom vodom Tvornice Corn flips-pogona za proizvodnju čipsa 1999 APLICIRAN
 10. Bimal Brčko Tehnološki projekat ljuštenja suncokretovog sjemena, 2005 APLICIRAN
 11. Celvik Tešanj Tehnološki projekt dorade i pakovanja mineralne vode, 2005 APLICIRAN
 12. Voćar Brčko Tehnološki projekat proizvodnje snack proizvoda, 2006 APLICIRAN
 13. Opština Cazin Projekat dorade i pakovanja vode,2008

Ostala stručna putovanja

 • Višekratne posjete sajmovima, izložbama i savjetovanjima iz obasti prehrambene industrije: SEAL Pariz, IPAC-IMA Milano, Anuga Keln, Budafood Budimpešta, Snack – expo Prag, Mihas Kuala Lumpur itd
 • Studijsko putovanje u organizaciji Njemačke vlade, sa BiH televizijom uz posjete voćnjacima u okolini Bodenskog jezera, berzi šparoga, oreganizaciji Demetra u Darmštatu za proizvodnju i certificiranje biodinamičke organske hrane, plantažama za intezivnu i organsku proizvodnju voća itd.
 • Studijsko putovanje u organizaciji NERDA CREDO u Hrvatskoj: Podravka, Vindija itd