Reklama

Različite vrste voćaka i vinova loza gaje se na manjim ili većim površinama u svim krajevima naše zemlje. To je sasvim razumljivo kad se imaju u vidu hranljiva i ekonomska, pa i lekovita svojstva voća i grožđa, a nisu zanemarljive i druge mnogobrojne koristi. Otuda i interes svakog voćara i vinogradara da primenom savremenih agrotehničkih mera što uspešnije gaji svoje voćke i vinovu lozu, kako bi od njih dobio visoke prinose i plodove što boljeg kvaliteta.

Imajući u vidu da đubrenje predstavlja jednu od najvažnijih agrotehničkih mera u proizvodnji, neophodno je znati mnogo više o tome kako se voćke i vinova loza hrane, kako se utvrđuju njihove potrebe za pojedinim hranivim elementima, zatim koja đubriva sadrže te elemente, i kada se i kako upotrebljavaju pojedina đubriva, da bi se dobili najbolji rezultati. Ovo je posebno važno danas, kada su đubriva prilično skupa, posebno onda kada se nepravilno i neracionalno koriste. Posebno ističemo reči nepravilno i neracionalno, jer pravilno upotrebljena đubriva nikad nisu skupa, s obzirom na njihov doprinos u povećanju prinosa i dužine života voćaka i vinove loze, s jedne strane, i kvaliteta plodova, odnosno voća i grožđa, s druge strane. Nepravilnom upotrebom đubriva, ne samo da se neće postići željeni rezultati, već se mogu pretrpeti i velike štete.

Polazeći od navedenog, a u želji da mnogobrojnim proizvođačima voća i grožđa pomogne u svakodnevnom radu edicija Mala poljoprivredna biblioteka izdaje ovu publikaciju „150 saveta o đubrenju voćaka i vinove loze“. Sa ovih 150 saveta (10 opštih, 100 o đubrenju voćaka i 40 o đubrenju vinove loze) daju se odgovori na pitanja koja najčešće iskrsavaju u praksi upotrebe organskih i mineralnih đubriva pri đubrenju voćaka i vinove loze.

Saveti su dati na osnovu raspoložive stručne i naučne literature, kao i saznanja iz višegodišnje prakse. Razumljivo, imajući u vidu različitost uslova u pojedinim krajevima i druge činioce, moguća su manja ili veća odstupanja od datih preporuka, a da se pri tome ne naprave greške kakve se danas u praksi često čine i zbog kojih, i pored znatnih ulaganja, izostaju očekivani rezultati.

Redakcija

SADRŽAJ

PREDGOVOR
OSNOVNA NAČELA ĐUBRENJA
ĐUBRENJE VOĆAKA
ŠTA TREBA ZNATI O HRANLJIVIM ELEMENTIMA
KAKO OTKLONITI ŠTETNE POJAVE USLED VIŠKA ILI MANJKA POJEDINIH ELEMENATA
ŠTA TREBA ZNATI O SASTAVU I OSOBINAMA ZEMLJIŠTA
KAKO OBEZBEDITI NORMALNU PLODNOST ZEMLJIŠTA
ŠTA TREBA ZNATI O ĐUBRIVIMA ZA ĐUBRENJE VOĆAKA
ODREĐIVANJE POTREBNIH KOLIČINA HRANIVA I ĐUBRIVA ZA VOĆKE
NAČINI I VREME ĐUBRENJA VOĆAKA
ORIJENTACIONE NORME – PREPORUKE ZA ĐUBRENJE POJEDINIH VRSTA VOĆAKA
ĐUBRENJE VINOVE LOZE
O HRANLJIVIM ELEMENTIMA POTREBNIM VINOVOJ LOZI
O ZEMLJIŠTU ZA VINOVU LOZU
O UTVRĐIVANJU POTREBA VINOVE LOZE ZA HRANIVIMA
O ĐUBRIVIMA KOJA SE KORISTE ZA VINOVU LOZU
O NAČINIMA I VREMENU ĐUBRENJA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">