Mnoge naučne i stručne discipline toliko su se razvile da obični dvojezični rečnici ne mogu zadovoljiti njihove potrebe, pa se stoga izrađuju posebni stručni rečnici. U mnogim zemljama postoje i stručni rečnici poljoprivrednih termina, pa i posebni rečnici iz stočarstva. Našim stručnjacima takođe nedostaju rečnici koji bi im olakšali, u prvom redu, praćenje stručne literature na drugim jezicima i komuniciranje sa drugim govornim područjima, pre svega engleskim.

Pored toga što engleski jezik zahvata prostrano područje, najveći broj svetskih stručnih i naučnih časopisa i knjdga donosi rezimea na engleskom jeziku. Na ovom jeziku takođe se objavljuju publikacije OUN za poljoprivredu i ishranu (FAO), većina statističkih informatora i publikacije regionalnih organizacija koje se bave problemima stočarstva, a značajne su za mnoge naše stručnjake i organizacije.

Tokom poslednjih godina veliki broj jugoslovenskih stručnjaka i studenata odlazi u zemlje engleskog jezičkog područja zbog studija i stručnog usavršavanja, pružanja tehničke pomoći ili kooperacije. Naučni radnici na poljoprivrednim, veterinarskim i srodnim fakultetima i u institutima služe se engleskim jezikom u naučnom i nastavnom radu. Sve veći obim saradnje naše zemlje sa zemljama u razvoju zahteva izradu raznih analiza, planova i programa, dokumenata, kao i obavljanje prepiske, najčešće na engleskom jeziku. Nije manje značajna ni potreba da se brojni strani studenti i stručnjaci upoznaju sa našom praksom i istraživanjima.

Izdavanjem Englesko-srpskohrvatskog rečnika iz stočarstva, prvom publikacijom takve vrste kod nas, želimo da zadovoljimo pomenute, sve izraženije potrebe. Na rečniku je rađeno tokom nekoliko godina — sakupljanjem termina neposredno iz prakse, a posebno korišćenjem obimne i raznovrsne stručne i naučne literature. Na taj način prikupljeno je i obrađeno preko 20.000 reči.

Ovaj rečnik namenjen je svima onima koji su u nekoj vezi sa stočarstvom (proizvodnja, prerada stočnih proizvoda, nastava, naučnoistraživački rad, promet, izvoz i uvoz, tehnička pomoć) i koji koriste stručnu i naučnu literaturu iz te oblasti.

U rečniku se nalaze termini iz anatomije i fiziologije domaćih životinja, uzgoja, reprodukcije i ishrane stoke, prerade mleka, mesa i drugih stočarskih proizvoda, mehanizacije stočarstva, pašnjaštva, livadarstva, gajenja krmnog bilja, zatim iz entomologije i fitopatologije, pčelarstva, ribarstva i agroekonomike. Obuhvaćeni su takođe i izrazi iz veterinarstva, korovskog bilja i lovstva. Uz botaničke, zoološke, entomološke i fitopatološke izraze stavljeni su latinski nazivi, što olakšava korišćenje rečnika.

Pri pisanju rečnika posebno smo se služili sledećim delima: Webster’s Third New International Dictionary, The Shorter Oxford. Dictionary, Enciklopedijski englesko-srpskohrvatski rečnik beogradske Prosvete i Botanički rečnik Srpske akademije nauka.

Prijatna nam je dužnost da se zahvalimo Samoupravnoj interesnoj zajednici za naučni rad SAP Vojvodine na pomoći za pripremu i štampanje rečnika. Tome su isto tako doprineli U. S. Feed Grains Council, American Soybean Association i National Renderers Association iz SAD, Institut za stočarstvo u Novom Sadu i izdavač.

Novi Sad, juna 1976.
Autori
Dr Timotej Čobić, Dr Stevan Bačvanski, Dr Aleksandar Srećković

Skraćenice (u zagradama)

anat. — anatomski
bot. — botanički
ent. — entomološki
fit. — fitopatološki
fiz. — fiziološki
gen. — genetički
hem. — hemijski
iht. — ihtiološki
maš. — mašinski
orn. — ornitološki
zool. — zoološki

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">