Ideja o pisanju ove knjige postoji već više godina, ali su se tek sada stekli uslovi da ideja bude realizovana. Pravi odgovor na pitanje zašto leži u izreci „sve u svoje vreme“. Pravi smisao može se naslutiti kad pogledate sadržaj knjige, a nadam se definitivno potvrditi kada smognete snage da je pročitate. Pre svega, oblasti kojima se knjiga bavi veoma su raznovrsne, što predstavlja pravi izazov za autora. Sa druge strane, pridržavao sam se pravila da ni jedna teritorija nije osvojena dok svojom nogom na kročite na nju, pa je bilo logično sačekati dok se u nekim oblastima ne stekne sopstveno iskustvo da bi se o tome moglo kompetentno govoriti. Svakako, razlog leži i u izreci da je „jutro starije od večeri“ i da je gotovo za sve što radite potrebno neko vreme da se „slegne“, da se iskristališu one najbitnije stvari koje ima smisla saopštiti drugima. Na kraju, zbog odgovornog odnosa prema vama, poštovani čitaoci, ali i prema samom sebi, nisam želeo da bilo šta ostane nedovoljno razjašnjeno i nedorečeno, a za to je potrebno vreme, taj dragoceni resurs koga nikada nemamo dovoljno.

Ova knjiga predstavlja na neki način sublimaciju svega onoga što sam u svojoj profesionalnoj karijeri radio, čak iako nije neposredno povezano sa temom knjige, bar na prvi pogled. Pojam integracije, ma koliko nam strano i nepoznato zvučao, sastavni je deo našeg svakodnevnog života. U školi izučavamo različite predmete koji se odnose na naizgled nespojive oblasti, da bi se u jednom trenutku, u nama samima, te oblasti spojile i ispoljile u nečemu što radimo, iako nekada toga ni sami nismo svesni. Tajna, ukoliko je uopšte ima, leži u tome što je naše znanje nedeljivo, što smo i nesvesno povezali različite oblasti pronalazeći u njima zajedničke elemente, koji su nekome vidljivi i prepoznatljivi, a nekome ne.

Ovom prilikom želim da se zahvalim onima koji su doprineli da ova knjiga „ugleda svetlost dana“. Zahvaljujem se recenzentima dr Milošu Jeliću i dr Miodragu Mesaroviću na korisnim sugestijama koje su pomogle formiranju finalne verzije teksta. Posebnu zahvalnost autor duguje preduzeću Energoprojekt Entel a.d. i direktoru Mladenu Simoviću što su imali razumevanja i kroz finansijsku podršku pomogli izdavanje ove knjige.

Zahvaljujem se gospođi Stani Šehalić i ekipi iz „Građevinske knjige“, izdavaču ove knjige, na podršci i korektnom odnosu. Na kraju, jedno VELIKO hvala mojoj porodici, supruzi Slavki i kćerki Jasmini, koje su imale dovoljno ljubavi, strpljenja, podrške i razumevanja za ono što sam radio. Nadam se da je rezultat vredan napora koji smo svi zajedno podneli.

Autor
Dr Radoslav Raković

Sadržaj

PREDGOVOR

1. UVOD

2. ZAJEDNIČKI ELEMENTI MENADŽMENT STANDARDA

2.1 Šta je to menadžment?
2.2 Pojedinačni menadžment standardi i njihova integracija
2.3 Struktura standarda sistema menadžmenta
2.4 Dokumentacija sistema menadžmenta
2.4.1 Izjava o politici i ciljevi
2.4.2 Poslovnik
2.4.3 Plan postizanja ciljeva
2.4.4 Dokument procedure
2.4.5 Uputstva
2.4.6 Obrasci izapisi
2.5 Vrednovanje sistema menadžmenta
2.5.7 Samoocenjivanje
2.5.2 Preispitivanje
2.5.3 Provera – ISO 19011
2.6 Održavanje, poboljšanje i unapređenje sistema menadžmenta
2.6.7 Održavanje
2.6.2 Poboljšanje
2.6.3 Praćenje i merenje
2.6.4 Unapređenje
2.6.5 Koristi od sistema menadžmenta u organizaciji

3. KVALITETI SISTEMI KVALITETA

3.1 Pojam kvaliteta
3.2 Sistem kvaliteta
3.3 Principi sistema kvaliteta
3.4 Zahtevi sistema kvaliteta
3.5 Obezbeđenje i kontrola kvaliteta
3.6 Održivi razvoj – standard ISO 9004:2009
3.7 Infrastruktura kvaliteta – zakonski okvir

4. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

4.1 Familija standarda ISO 14000 – EMS
4.2 Zaštita životne sredine – aspekti i uticaji
4.3 Program zaštite životne sredine
4.4 Zahtevi sistema menadžmenta zaštitom ZS
4.5 Zakonski okvir za zaštitu životne sredine

5. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

5.1 Familija standarda BS OHSAS 18000
5.2 Bezbednost i zdravlje na radu – opasnosti i uticaji
5.3 Program bezbednosti i zdravlja na radu
5.4 Zahtevi sistema manadžmenta BZR
5.5 Zakonski okvir za bezbednost i zdravlje na radu
5.5.1 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
5.5.2 Ostala zakonska reguiativa iz oblasti BZR
5.6 Bezbednost i zdravlje na radu – Case study: ENTEL

6. BEZBEDNOST INFORMACIJA

6.1 Komunikacija, informacija i bezbednost informacija
6.2 Familija standarda ISO 27000 – ISMS
6.3 Zahtevi sistema menadžmenta bezbednošću informacija
6.4 Registar informacione imovine
6.5 Procena rizika po bezbednost informacija
6.6 Izjava o primenjivosti
6.7 Bezbednosni događaji i incidenti
6.8 Obezbeđenje kontinuiteta poslovanja
6.9 Praktični aspekti primene ISMS
6.10 Zakonski okvir za bezbednost informacija

7. BEZBEDNOST HRANE

7.1 Hrana i lanac ishrane
7.2 Međunarodne institucije i regulativa
7.3 Koncept HACCP
7.4 Preduslovni programi – PRP
7.5 Familija standarda ISO 22000 -FSMS
7.6 Zahtevi sistema menadžmenta bezbednošću hrane
7.7 Zakonski okvir za bezbednost hrane

8. ENERGETSKI MENADŽMENT

8.1 Standardi EN 16001 i ISO 50001 – EnMS
8.2 Zahtevi sistema energetskog menadžmenta
8.2.1 Energetski menadžment – početni profil i uticaji
8.2.2 Akcioni plan energetske efikasnosti
8.3 Zakonski okvir za energetsku efikasnost
8.4 Primeri praktične primene energetskog menadžmenta

9. MENADŽMENT RIZICIMA

9.1 Pojam rizika i menadžment rizicima
9.2 Standardi serije ISO 31000 – RM
9.3 Proces menadžmenta rizicima
9.4 Menadžment rizicima u drugim sistemima menadžmenta
9.5 Osnovni projektni rizici
9.6 Menadžment rizicima u preduzeću
9.6.1 Definicija koncepta i vrste rizika
9.6.2 Proces, menadžmenta rizicima u preduzeću
9.6.3 Ciljevi menadžmenta rizicima u preduzeću
9.6.4 Komponente menadžmenta rizicima u preduzeću
9.6.5 Organizacija za menadžment rizicima u preduzeću
9.6.6 Koristi od menadžmenta rizicima u preduzeću

10. DRUŠTVENA ODGOVORNOST

10.1 Standardi serije ISO 26000 – CSR
10.2 Principi društvene odgovornosti
10.2.1 Odgovornost
10.2.2 Javnost u radu
10.2.3 Etičko ponašanje
10.2.4 Poštovanje interesa zainteresovanih strana
10.2.5 Poštovanje vladavine prava
10.2.6 Poštovanje međunarodnih pravila ponašanja
10.2.7 Poštovanje Ijudskih prava
10.3 Prakse društvene odgovornosti
10.4 Ključne oblasti društvene odgovornosti
10.4.1 Upravljanje organizacijom
10.4.2 Ljudska prava
10.4.3 Praksa vezana za rad i radne odnose
10.4.4 Životna sredina
10.4.5 Fer posiovna praksa
10.4.6 Pitanja vezana za korisnike – potrošače
10.4.7 Uključenje i razvoj šire društvenezajednice
10.5 Integrisanje društvene odgovornosti kroz organizaciju
10.6 Društvena odgovornost i drugi sistemi menadžmenta

11. OSTALE MENADŽMENT DISCIPLINE

11.1 Strategijski menadžment
11.2 Upravljanje promenama
11.3 Upravljanje znanjem
11.4 Upravljanje inovacijama
11.5 Projektni menadžment
11.6 Pravila poslovnog ponašanja

12. INTEGRACIJA SISTEMA MENADŽMENTA

12.1 Struktura i način uspostavljanja IMS
12.2 PAS 99 – Smernice za integraciju
12.3 Case Study: ENTEL

13. POSLOVNA IZVRSNOST

13.1 Menadžment kvalitetom i poslovna izvrsnost
13.2 Modeli poslovne izvrsnosti
13.2.1 Malcom Baldrige model
13.2.2 Japanski model
13.2.3 EFQM modet
13.2.4 Ostali modeiiposlovne izvrsnosti
13.2.5 Poslovna izvrsnost u našim uslovima – FQCE model
13.3 Koncepti poslovne izvrsnosti
13.3.1 Dodatna vrednostza korisnika
13.3.2 Stvaranje održive budućnosti
13.3.3 Razvoj organizacijskih sposobnosti
13.3.4 Ubiranje plodova inovativnosti i kreativnosti
13.3.5 Vođenje sa vizijom, inspiracijom i integritetom
13.3.6 Upravljanje kroz pokretljivost
13.3.7 Ostvarivanje uspeha kroz talenat zaposlenih
13.3.8 Održavanje naročitih rezultata
13.4 Kriterijumi poslovne izvrsnosti
13.4.1 Liderstvo
13.4.2 Strategija
13.4.3 Ljudski resursi
13.4.4. Partnerstvo iresursi
13.4.5 Procesi, proizvodi i usluge
13.4.6 Rezultati – korisnici
13.4.7 Rezultati – Ijudski resursi
13.4.8 Rezultati – društvo
13.4.9 Poslovni rezultati
13.5 Ocenjivanje i nivoi poslovne izvrsnosti
13.5.1 Ocenjivanje poslovne izvrsnosti
13.5.2 Nivoi poslovne izvrsnosti

14. ALATI I TEHNIKE U SISTEMIMA MENADŽMENTA

14.1 Sedam osnovnih alata
14.1.1 Dijagram „uzrok – posledica“
14.1.2 Lista provera
14.1.3 Kontrolne karte
14.1.4 Histogram
14.1.5 Pareto dijagram
14.1.6 Dijagram rasipanja
14.1.7 Dijagram toka
14.2 Sedam novih alata
14.2.1 Dijagram srodnosti
14.2.2 Relacioni dijagrami
14.2.3 Dijagram stabla
14.2.4 Matrični dijagram
14.2.5 Matrica utvrđivanja pririteta
14.2.6 Strela dijagram
14.2.7 Programirane karteza proces odlučivanja
14.3 Ostali alati i tehnike
14.3.1 Šest sigma
14.3.2 Razvoj funkcije kvaliteta
14.3.3 Projektovanje eksperimenta
14.3.4 Analiza „troškovi/dobiti“
14.3.5 Benčmarking
14.3.6 Brainstorming
14.3.7 SWOT matrica
14.3.8 Metod scenarija
14.3.9 Portfolio matrica
14.4 Softverski alati za upravljanje projektima

15. ZABLUDE I PREDRASUDE O SISTEMIMA MENADŽMENTA

POGOVOR

PRILOG A: REČNIK OSNOVNIH POJMOVA
A.1 TERMINOLOGIJA I SRPSKO-ENGLESKI REČNIK
A.2 ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINA
A.3 SKRAĆENICE – ABBREVIATIONS

PRILOG B: LITERATURA
B.1 KNJIGE, ČLANCI, ZBORNICI, UPUJSIVA, IZVEŠTAJI
B.2 STANDARDI
B.3 ZAKONSKA REGULATIVA
B.4 VAŽNI INTERNET SAJTOVI

PRILOG C: IZVEŠTAJI RECENZENATA
Dr Miloš Jelić
Dr Miodrag Mesarović

O AUTORU

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">