Reklama

Literatura za Standarde

Menadžment kvaliteta

Dragiša Ranđić, Zorana Antić, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija, Beograd, 2013.

Kvalitet hrane – stanje i mogućnosti kontrole

Dr Milan Žeželj, dr Gordana Ušćebrka, dipl. inž. Miloš Šešlija, mr. Erna Šumes, dr Paul Endre, dipl. inž. Snežna Mutavdžić, dr Jasna Mastilović i dr Jasna Gvozdenović, Udruženje inženjera prehrambene struke Srbije, Beograd, 2010.

Osnove kvaliteta

Jovan Filipović, Mladen Đurić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2009.

Metode u sistemu kvaliteta

Živko Mitrović, Mile Pešaljević, Nikola Vujanović, Milan Drezgić, Institut za istraživanja u poljoprivredi, Beograd, 1996.

JUS ISO 9000

Rajna Mihailović, Benian ekonomik, Beograd, 1995.