Autori: Dr Stevan Perković, dr Dragan Vučković, dr Dušan Aleksić, dr Goran Grubić, dr Aranđel Pavličević, prof. Dr Nedeljko Nenadić, prof. Vera Katić i mr Predrag Perišić

Sadržaj

1.) Reproduktivni poremećaji – sterilitet zapata
autor: Dr Stevan Perković, Stočarsko veterinarski centar Krnjača

2.) Otkrivanje estrusa i vreme osemenjavanja osnov za poboljšanje plodnosti i proizvodnje u zapatima krava
autori: Prof. Dr Dragan Vučković, Fakultet veterinarske medicine Beograd
Dr Stevan Perković, Stočarsko veterinarski centar Krnjača

3.) Kako poboljšati kvalitet kabaste stočne hrane u ishrani goveda
autori: Dr Dušan Aleksić, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd,
Dr Goran Grubić, vanredni profesor i Dr Aranđel Pavličević, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu – Beograd

4.) Proizvodnja silaže i senaže
autor: Prof. Dr Nedeljko Nenadić, Poljoprivredni fakultet Zemun

5.) Rezidue veterinarskih lekova u mleku
autor: Prof.Vera Katić , Veterinarski fakultet Beograd

6.) Kako hraniti krave u proizvodnom ciklusu
autor: Dr Dušan Aleksić, Institut za primenu nauke u poljoprivredi Beograd

7.) Orezivanje papaka kod goveda
autor: Mr Predrag Perišić, Poljoprivredni fakultet, Zemun

8.) Higijena pri dobijanju mleka
autor: Prof.Vera Katić, Veterinarski fakultet Beograd

9.) Suzbijanje mastitisa krava
autor: Prof.Vera Katić, Veterinarski fakultet Beograd

Higijena pri dobijanju mleka

autor: Prof. Vera Katic , Veterinarski fakultet Beograd

Pri muži zdravih krava u mleko dospeva mali broj mikroorganizama. Tokom muže u mleko dospevaju mikroorganizmi iz vazduha, kod ručne muže sa ruku muzača i sa opreme za mužu i prihvatanje mleka posle muže.

Za ishranu ljudi koristi se samo mleko dobijeno mužom zdravih krava!!!

Da bi se dobilo mleko sa što manjim brojem mikroorganizama:

Muze se čisto i suvo vime

 1. Zaprljano vime oprati mlakom vodom i osušiti krpom koja se koristi samo za jednu kravu.
 2. Pre muže izmusti prve mlazeve mleka na tamnu podlogu. Ukoliko se zapaze bilo kakve promene u boji ili konzistenciji mleka (pahuljice, grudvice, gnoj) zatražiti pomoć veterinara.
 3. Mleko koje je korišćeno za ispitivanje prvih mlazeva, sadrži veliki broj mikroorganizama, pa se njegovim odvajanjem smanjuje početna kontaminacija mleka i ne treba mešati sa ostalim mlekom. Zbog mogućnosti da takvo mleko sadrži uzročnike mastitisa ne sme se prosipati po podu već se posle prokuvavanja može koristiti za ishranu stoke.

Priprema muzača za mužu

 1. Mužu krava može da radi samo zdrava osoba koja nema zagnojenih povreda na rukama.!!!
 2. Muzač treba da nosi čisto radno odelo i kapu ili maramu, koja potpuno pokriva kosu.
 3. Pre muže muzač treba da opere ruke sapunom.
 4. Muzač treba da ima osnovne informacije o muži i postupku sa mlekom posle muže.

Oprema za mužu

 1. Za mužu i prihvatanje mleka mogu se koristiti namenski napravljene kante, koje se lako peru i dezinfikuju. Ne mogu se koristiti kofe od plastike.
 2. Odmah po završenoj muži oprema za mužu (mašine za mužu, kante za mužu) se mora oprati, dezinfikovati, isprati, osušiti i do sledeće muže čuvati u suvom i čistom stanju.
 3. Mora se redovno proveravati tehnička ispravnost mašina za mužu i visina vakuuma pri muži.

Mesto izvođenja muže

 • Staju treba čisiti svakodnevno.
 • S Kod muže u staji, u kojoj se drže krave, čišćenje staje, raznošenje kabaste hrane i rasturanje prostirke mora se uraditi najmanje jedan sat pre muže.

Postupak sa mlekom posle muže

 • Mleko treba procediti kroz cedila koja se posle svake upotrebe moraju iskuvati.
 • Paralelno sa mužom, ako za to postoje tehničke mogućnosti, mleko treba rashladiti do +4°C.
 • Ukoliko to nije moguće mleko treba najduže do 2 sata posle muže rashladiti na +4°C.
 • Mleko se do predaje mlekari čuva u rashlađenom stanju.
Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">