Literatura za Tehnologiju mleka

Kajmak

Bogoje Ž. Stević, IPROZ, 1942, Beograd

Romanijski skorup-kajmak

Natalija Dozet, Slaviša Pandurević, Snežana Jovanović, Tanja Borovčanin, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Poljoprivredni fakultet, Istočno Sarajevo, 2011.

Mikroflora sira

Jasmina Stojiljković, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2010.

Proteini mleka

Ognjen Maćej, Snežana Jovanović, Miroljub Barać, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2007.

Higijena mleka

Lazar Stojanović, Vera Katić, GrafoPak, Aranđelovac, 2004.

Topljeni sir

Carić, M., Milanović, S., Nauka, Beograd, 1997.

Tehnologija surutke

Anka Popović Vranješ, Ivica F. Vujičić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 1997.

Autohtoni mlječni proizvodi

Natalija Dozet, Nikola Adžić, Marko Stanišić i Nebojša Živić, Poljoprivredni institut Podgorica i Silmir Beograd, Beograd, 1996.

Proizvodnja mleka

Nadežda Jakimov, Mihailo Milošević, Živojin Milojević, Dragan Negovanović, Stevan Aleksić, Institut za naučna istraživanja „PKB-Agroekonomik“, Beograd, 1988.

Sladoledi

Fernanda Gosetti, Centar za informacije i publicitet, Zagreb, 1988.

Mlekarstvo I

Ivica F. Vujičić, Naučna knjiga, Beograd, 1985.

Mlekarski praktikum

Obren Pejić, Jovan Đorđević, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije, Beograd , 1972.

Mleko

Ivica Vujičić, Poljoprivrendi fakultet , Novi Sad, 1972.

Higijena mleka

Mirko Šipka , Zavod za izdavanje udžbenika , Beograd, 1966.

Mlekarstvo I

Obren M. Pejić, Izdavačko preduzeće NR Srbije, Beograd, 1949.

Mlekarstvo

A. G. Jovanović, Štamparija Mlada Srbija, 1933.

Mlekarstvo

Aleksandar G. Jovanović, Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd, 1921.