Autori su ovom knjigom pokušali da studentima Fakulteta organizacionih nauka (FON), studentima drugih srodnih fakulteta i proizvodnim organizacijama, institucijama pojedincima, ponude tekst koji pruža pregled značajnih pojmova iz oblasti upravljanja kvalitetom materijalnih resursa. Tekst pruža obilje upotrebljivih informacija, podataka, primera i procedura o tome kako se u okviru organizacije može upravljati i poboljšati upravljanje kvalitetom resursa.

U knjizi je, najpre, dat pregled osnovnih pojmova u ovoj oblasti, kao što su obezbeđivanje resursa, infrastruktura, radna sredina, isporučioci i partnerstvo kao resurs, u okviru poglavlja 1. Potom su dati elementi i osnovne osobine materijalnih resursa, u okviru poglavlja 2. U poglavljima 3, 4, 5 i 6 opisane su detaljno pojedine vrste materijalnih resursa, kao što su sredstva za proizvodnju, proizvodni alati i kontrolni alati, materijali, dokumentacija, hardver i softver. U poglavlju 7 prikazana su četiri aspekta kvaliteta resursa, potrebni, projektovani, ostvareni i upotrebni, kao i način njegovog definisanja i merenja, dok su u poglavlju 8 prikazane osnovne karakteristike kvaliteta resursa. U poglavljima 9 i 10 posebna pažnja posvećena je objašnjenju veze između upravljanja kvalitetom resursa, upravljanja troškovima i ostvarenja ekonomije kvaliteta. U poglavlju 11 dat je postupak i primeri samoocenjivanja organizacije u oblasti materijalnih resursa. U poglavlju 12 su objašnjene neke od metoda i alata koji mogu pomoći u obezbeđenju kvaliteta materijalnih resursa. U poglavlju 13 prikazani su neki od načina poboljšavanja u ovoj oblasti, dok poglavlje 14 opisuje načine za održivo korišćenje materijalnih resursa.

Na kraju knjige dat je spisak korišćene literature i pregled korisnih linkova.

Autori ove knjige se zahvaljuju recenzentima, prof. dr Jovanu Filipoviću, i prof. dr Nikoli Vujanoviću, na korisnim sugestijama i usmeravanjima.
Uz svu pažnju autora i recenzenata moguće su i određene greške, pa se unapred zahvaljujemo svim korisnicima ove knjige, ako nam na njih budu ukazali, kako bi u sledećem izdanju uočene greške bile otklonjene, a tekst unapređen i poboljšan.

1. UVOD. O MENADŽMENTU RESURSIMA – OBEZBEĐIVANJE RESURSA, INFRASTRUKTURA, RADNA SREDINA, INFORMACIJE, ISPORUČIOCI I PARTNERSTVO

1.1. Osnovni pojmovi
1.2. Infrastruktura
1.3. Radna sredina
1.4. Obezbeđivanje resursa
1.5. Informacije kao resurs
1.6. Isporučioci i partnerstvo kao resurs

2. MATERIJALNI I OSTALI RESURSI I NJIHOVE OSOBINE

2.1. Materijalni resursi
2.2. Ostali resursi
3.1. Uvod
3.2. Sredstva za proizvodnju
3.3. Proizvodni alati
3.4. Kontrolni alati

4. MATERIJALI – POJAM I VRSTE

4.1. Pojam materijala
4.2. Vrste materijala
4.3. Sledljivost u lancu proizvodnje materijala/usluga

5. DOKUMENTACIJA – SPOLJNA DOKUMENTACIJA I UNUTRAŠNJA DOKUMENTACIJA

5.1. Pojam dokumentacije
5.2. Eksterna dokumentacija
5.3. Interna dokumentacija
5.4. Dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom

6. HARDVER I SOFTVER KAO MATERIJALNI RESURS

6.1. Kategorije proizvoda i njihove osobine
6.2. Hardver kao materijalni resurs
6.3. Softver kao materijalni resurs

7. KVALITET MATERIJALNIH RESURSA – POTREBNI, PROJEKTOVANI, OSTVARENI I UPOTREBNI KVALITET

7.1. Pojam kvaliteta materijalnih resursa
7.2. Potrebni kvalitet materijalnih resursa
7.3. Projektovani kvalitet materijalnih resursa
7.4. Ostvareni kvalitet materijalnih resursa
7.5. Upotrebni kvalitet materijalnih resursa
7.6. Povezanost potrebnog, projektovanog, ostvarenog i upotrebnog kvaliteta materijalnih resursa

8. KARAKTERISTIKE KVALITETA MATERIJALNIH RESURSA

8.1. Uvod
8.2. Pojam i vrste karakteristika kvaliteta
8.3. Karakteristike i parametri kvaliteta resursa
8.4. Specifikacija karakteristika kvaliteta
8.5. Primer karakteristika kvaliteta kompjuterskog softvera kao resursa
8.6. Praćenje, merenje i kontrola kvaliteta resursa

9. ODNOS IZMEĐU UPRAVLJANJA KVALITETOM MATERIJALNIH RESURSA I UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA

9.1. Pojam upravljanja troškovima
9.2. Materijalni resursi i troškovi
9.3. Upravljanje kvalitetom resursa i troškovima putem upravljanja projektima
9.4. Optimizacija kod nabavki

10. UVID U SMERNICE ZA OSTVARIVANJE FINANSIJSKIH I EKONOMSKIH POBOLJŠANJA U OBLASTI MATERIJALNIH RESURSA

10.1. Finansijske i ekonomske koristi u radu organizacije
10.2. Metodologija za upravljanje ekonomijom kvaliteta

11. SAMOOCENJIVANJE ORGANIZACIJE U POGLEDU UPRAVLJANJA KVALITETOM MATERIJALNIH RESURSA

11.1. Pojam samoocenjivanja
11.2. Postupak samoocenjivanja
11.3. Ponderisanje komponenti u samoocenjivanju
11.4. Primer samoocenjivanja primene principa menadžmenta

12. METODE I ALATI ZA OPTIMALNO OBEZBEĐENJE MATERIJALNIH RESURSA

12.1. Uvod
12.2. Proces nabavke resursa

13. SMERNICE ZA POBOLJŠANJE PERFORMANSI MATERIJALNIH RESURSA

13.1. Pojam i značaj poboljšavanja
13.2. PDCA metodologija u poboljšanju performansi materijalnih resursa
13.3. Primena statističkih i drugih metoda u poboljšavanju

14. ODRŽIVO KORIŠĆENJE RESURSA – OPŠTI PRINCIPI I POTREBE ZA RECIKLAŽOM

14.1. Pojam reciklaže
14.2. Vrste reciklaže
14.3. Osnovni principi reciklaže
14.4. Direktive EU u oblasti reciklaže
14.5. Upravljanje opasnim otpadom

15. LITERATURA (prema redosledu pojavljivanja u ovoj knjizi)

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">