Sa zadovoljstvom vas pozivamo na prvu međunarodnu konferenciju SINTEZA 2014 koja se održava 25. aprila 2014. godine na Univerzitetu Singidunum.

Cilj Konferencije je da se integralno razmotri uticaj internet tehnologija i visok stepen inovacija na različite oblike poslovanja u finansijskim institucijama, računovodstvu, reviziji, osiguranju, turizmu i hotelijerstvu, upravljanju ljudskim resursima, inženjerstvu, obrazovanju i sportu. Savremeno poslovanje počiva na informacionim tehnologijama, od proizvodnje i usluga, do marketinga. Web servisi, mobilne tehnologije, bežični sistemi i multimedijalni sadržaji uz koncepte bezbednosti na internetu povećali su obim transakcija uz optimizaciju poslovnih procesa. Informacione i komunikacione tehnologije omogućile su razvoj poslovanja u globalnim razmerama.

Rad Konferencije odvija se u okviru sekcija, okruglih stolova, predavanja po pozivu i prezentacija. Prateći deo konferencije će obuhvatiti prezentaciju renomiranih kompanija iz zemlje i okruženja.

Praćenje Konferencije Sinteza biće omogućeno putem linka.

Radni jezici konferencije su srpski i engleski, a odabrani radovi će biti predloženi za publikovanje u časopisu Singidunum Journal. Svaki od radova imaće svoj DOI broj, citat na Google Scholar-u, a zbornik radova će nositi ISBN i ISSN broj.

O konferenciji

Razvoj Internet tehnologija je svuda u svetu, pa i u našoj zemlji, doveo do nepovratnih promena u ekonomiji i društvu. Internet, kao globalni multimedijalni komunikacioni resurs, omogućio je povezanost u svakom trenutku, kao i rad u realnom vremenu, što je dovelo do radikalnih promena u poslovanju kako u Svetu tako i u Srbiji. Putem Interneta prevaziđen je problem povezivanja udaljenih organizacija, pojednostavljena je komunikacija računara različitih proizvođača sa različitim softverskim platformama i omogućena je direktna veza organizacija koje poslovno sarađuju, kao i njihova direktna veza sa potrošačima. Bežične tehnologije idu i korak dalje i omogućavaju interakciju preko Interneta u svakom trenutku i na svakom mestu. Informatička revolucija i komunikaciona tehnologija omogućili su razvoj poslovanja u globalnim razmerama, a ne na nacionalnim osnovama kao u tradicionalnoj ekonomiji.

Masovno korišćenje Interneta je motivisalo mnoge poslovne subjekte, bez obzira da li se radi o pojedincima ili organizacijama svih veličina i oblika, da uz minimalne investicije sve više koriste mogućnosti koje pruža Intrenet. Ovo ima za posledicu masovno usvajanje elektronskog načina poslovanja na svetskom nivou. Poslovanje preko Interneta obezbeđujući organizacijama značajne tržišne prednosti. Primenom Interneta smanjuju se troškovi, povećava efikasnost, skraćuje tok procesa komunikacije, jednom rečju – menja se suština upravljanja i poslovanja. Usvajanje elektronskog poslovanja utiče na poboljšanje kompletnih performansi organizacije, posebno u uslovima svetske ekonomske krize.

Cilj konferencije SINTEZA je da se integralno razmotri uticaj Internet tehnologija i visok stepen inovacija na različite oblike poslovanja. Poslovanje se pomerilo ka elektronskim oblicima, od proizvodnje, usluga do samog marketinga. Web servisi, mobilne tehnologije, bežični sistemi, multimedijalne mogućnosti uz koncepte bezbednosti na Internetu koji smanjuju rizik poslovanja, povećali su obim transakcija uz smanjenje troškova. Uticaj je evidentan u finansijskim institucijama, računovodstvu, reviziji, osiguranju, turizmu i hotelijerstvu, upravljanju ljudskim rsursima, proizvodnji, sportu i edukaciji. Umreženi, otvoreni sistemi omogućavaju eksploataciju znanja koje je vrednije i moćnije od svih prirodnih resursa ili materijalnih objekata, i danas prerasta u resurs koji se neprestano koristiti u svrhu što kvalitetnijeg poslovanja.

Organizacioni odbor

 • Prof. dr Milovan Stanišić
 • Prof. dr Mladen Veinović
 • Doc. dr Marko Šarac
 • Doc. dr Saša Adamović
 • Doc. dr Aleksandar Jevremović
 • Aleksandar Mihajlović
 • Vladimir Lazović
 • Stefan Perišić
 • Predrag Obradović
 • Miroslav Knežević
 • Ana Petrović

Naučni odbor

 • Prof. dr Milovan Stanišić, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Slobodan Unković, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Mladen Veinović, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Milan Milosavljević, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Verka Jovanović, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Danijel Cvjetičanin, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Krunoslav Čačić, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Dragan Cvetković, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Miroslav Lutovac, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Predrag Popović, Institut Vinča, Srbija
 • Prof. dr Slobodan Čerović, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Jovan Popesku, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Nemanja Stanišić, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Marija Kostić, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Lidija Barjaktarović, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Miloš Stojmenović, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Petar Spalević, Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, Srbija
 • Doc. dr Goran Šimić, Vojna akademija, Srbija
 • Doc. dr Gordana Dobrijević, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Doc. dr Jelena Stanković, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Doc. dr Aleksandar Jevremović, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Doc. dr Marko Šarac, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Doc. dr Saša Adamović, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Doc. dr Jelena Gajić, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Doc. dr Marina Marjanović, Univerzitet Singidunum, Srbija
 • Prof. dr Riste Temjanovski, Univerzitet „Goce Delčev“, Makedonija
 • Prof. dr Heng Qi, Dalian University of Technology, Kina
 • Prof. dr Jovica V. Milanović, University of Manchester, Velika Britanija
 • Prof. dr Duško Lukač, Univerzitet u Kelnu, Nemačka
 • Prof. dr Dinu Vasile, Bucharest University of Economic Studies, Rumunija
 • Prof. dr Alexandru Nedelea, Stefan cel Mare University of Suceava, Rumunija
 • Prof. dr Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics, Poljska
 • Prof. dr Rade Ratković, Fakultet za uslužni biznis, Crna Gora
 • Prof. dr Puiu Nistoreanu, The Bucharest Academy of Economic Studies, Rumunija
 • Prof. Mag. Christian Maurer, IMC FH Krems University of Applied Sciences, Austrija
 • Prof. dr Gordana Pesaković, Argosy University, USA
 • Prof. Mag. Michael Reiner, IMC FH Krems University of Applied Sciences, Austrija
 • Prof. dr Slobodan Milojković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, RS, BiH
 • Prof. dr Stanimir Sadinov, Tehnički Univerzitet u Gabrovu, Bugarska
 • Prof. dr Kristofer Neslund, Ashland University, USA
 • Prof. dr Nancy Neslund, Ohio Northern University, USA
 • Prof. dr Đorđe Jovanović, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
 • Prof. dr Mike Dawney, Middlesex University, Velika Britanija
 • Prof. dr Mohammed Ismail Elnaggar, The Ohio State University, USA
 • Prof. dr Moe Win, Massachusetts Institute of Technology, USA
 • Prof. dr Snezana Lawrence, Bath Spa University, Velika Britanija
 • Prof. dr Diego Andina De la Fuente, Universidad Politecnica de Madrid, Španija
 • Prof. dr Vladimir Terzija, University of Manchester, Velika Britanija
 • Prof. dr Lenko Uravić, Fakultet ekonomije i turizma, Hrvatska

Tematske oblasti

 • Primene interneta i perspektive razvoja
 • Digitalna ekonomija i uprava
 • Elektronska trgovina i robne berze
 • Savremeno berzansko i bankarsko poslovanje
 • Rizik poslovanja preko Interneta
 • Internet marketing
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Internet i sport
 • Internet i obrazovanje
 • Edukacija preko Interneta
 • Platforme za distribuciju i obradu materijala
 • Sistemi za učenje na daljinu
 • Virtuelne učionice
 • Informacioni sistemi u računovodstvu i reviziji
 • Revizija informacionih sistema
 • Savremeni informacioni sistemi u računovodstvu i reviziji
 • Forenzičko računovodstvo
 • Zaštita podataka
 • Kriptografske tehnike
 • Zaštita u računarskim mrežama
 • Savremeni metodi autentifikacije
 • Biometrija i forenzika
 • Zaštita privatnosti
 • Računarstvo u oblaku
 • Distribuirano računarstvo
 • Virtualizacija
 • Web servisi i aplikacije
 • Energetska efikasnost
 • Elektronsko poslovanje u turizmu i hotelijerstvu
 • Informacioni sistemi u turizmu i hotelijerstvu
 • Savremene tendencije u turizmu i hotelijerstvu
 • Sistemi za upravljanje turističkim agencijama i organizatorima putovanja
 • Primena računara u tehničkim sistemima
 • Savremena kretanja u inženjeringu
 • Inteligentni poslovni sistemi
 • Inženjersko projektovanje
 • Kontrola kvaliteta
 • Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti
 • Računarska grafika i veb dizajn
 • Inteligentni sistemi
 • Geografski informacioni sistemi
 • Informacioni sistemi za podršku poslovnom odlučivanju
 • Digitalna obrada signala

Kotizacija

Kotizacija za naučni skup iznosi 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Uplate se vrše na račun: 160-360188-92, za poziv na broj upisati „Sinteza“.

U kotizaciju su uključeni: predaja rada, recenzija rada, učestvovanje u programu konferencije, CD zbornik radova i koktel dobrodošlice. Kotizacija se plaća po radu ne vezeno od broja autora. Jedan autor rada može učestvovati kao autor ili koautor na najviše tri rada.

Studentski radovi se izlažu u posebnoj sekciji i oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Uputstva za autore

Radove je prema priloženim uputstvima potrebno koncipirati u formi od četiri do šest strana uključujući naslovnu stranu i reference. Radni jezici konferencije su srpski i engleski.

Uputstvo za pisanje radova na srpskom jeziku možete preuzeti sa sledećih linkova:
Microsoft Word format(doc)
Acrobat Reader format(pdf)

Uputstvo za pisanje radova na engleskom jeziku možete preuzeti sa sledećih linkova:
Microsoft Word format ENG uputstvo(doc)
Acrobat Reader format ENG uputstvo (pdf)

Rokovi za prijavu i predaju radova

Važni datumi:

20.02.2014. Prijava rada (naslov, autori i apstrakt)
14.03.2014. Rok za dostavljanje kompletnog rada za recenziju
21.03.2014. Obaveštenje o prihvatanju rada
31.03.2014. Dostavljanje konačne verzije rada
11.04.2014. Objavljivanje programa konferencije
25.04. 2014. Svečano otvaranje

Adresa
Univerzitet Singidunum, Danijelova 32, 11000 Beograd, Srbija

Predsednik:
Prof. dr Milovan Stanišić
Tel: 00381113093220
E-mail: mstanisic@singidunum.ac.rs

Organizacija:
Prof. dr Mladen Veinović
Tel: 00381113093220
E-mail: mveinovic@singidunum.ac.rs

Sekretar
Stefan Perišić
E-mail: sinteza@singidunum.ac.rs