Seminari

Kurs za ISO 9001 menadžera

Datum: 17. 6 2023., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 17025 menadžera

Datum: 17. 6 2023., Mesto: Tehnološki fakultet, Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Seminar: Deklarisanje prehrambenih proizvoda

Datum: 21. 6 2023., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management

Kurs za HACCP administratora

Datum: 24. 6 2023., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet