Seminari

Međunarodni forum FFSEE o voću i povrću u Beogradu

Datum: 21. 11 2017., Mesto: Hajat, Beograd, Organizator: Fruitnet Forum South-East Europe

Seminar IPARD fond – konkurisanje za bespovratna sredstva za poljoprivredu

Datum: 22. 11 2017., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management

Seminar: Mikotoksini u hrani

Datum: 5. 12 2017., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management

Seminar: Deklarisanje prehrambenih proizvoda

Datum: 12. 12 2017., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management