Seminari

Kurs za HACCP administratora

Datum: 28. 11 2020., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 22000 menadžera

Datum: 12. 12 2020., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 17020 menadžera

Datum: 12. 12 2020., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

44. hrvatskom simpoziju mljekarskih stručnjaka

Datum: 5. 5 2021., Mesto: Rovinj, Hrvatska, Organizator: Hrvatska mljekarska udruga