Seminari

Kurs za ISO 22000 menadžera

Datum: 23. 10 2021., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 17020 menadžera

Datum: 23. 10 2021., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za HACCP administratora

Datum: 30. 10 2021., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 17025 menadžera

Datum: 30. 10 2021., Mesto: Tehnološki fakultet, Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet