Seminari

Kurs za HACCP administratora

Datum: 14. 10 2023., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Seminar: Deklarisanje prehrambenih proizvoda

Datum: 19. 10 2023., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management

Kurs za ISO 22000 menadžera

Datum: 21. 10 2023., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za ISO 9001 menadžera

Datum: 28. 10 2023., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet