Seminari

Kurs za ISO 9001 menadžera

Datum: 22. 5 2021., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet

Kurs za HACCP administratora

Datum: 29. 5 2021., Mesto: Novi Sad, Organizator: Tehnološki fakultet