Seminari

Seminar: Deklarisanje prehrambenih proizvoda

Datum: 29. 6 2018., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management

Seminar: Sanitacija u prehrambenoj industriji

Datum: 30. 6 2018., Mesto: Novi Sad, Organizator: Content Management