Reklama

Monografija Troškovi i investicije u proizvodnji stočne hrane nastala je nakon što su autori objavili veći broj radova iz različitih oblasti vezanih za proizvodnju stočne hrane. Takođe, u monografiji su predstavljeni rezultati istraživanja autora na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije broj 31011 pod nazivom: „Uticaj kvaliteta komponenata u ishrani ciprinida na kvalitet mesa, gubitke i ekonomičnost proizvodnje“ i broj 31051 pod nazivom: „Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda.“

Predmet istraživanja u ovoj monografiji su različiti ekonomski i tehnički aspekti proizvodnje stočne hrane. Pored toga, prati se i dosadašnji razvoj i trenutno stanje proizvodnje stočne hrane u Srbiji i njena povezanost sa brojem stoke i obimom stočarske proizvodnje. Značaj ovog istraživanja proizilazi iz važnosti stočarstva za ukupnu poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji, kao i iz činjenice da stočna hrana (kukuruz u zrnu) predstavlja izuzetno značajan izvozni artikal. Cilj istraživanja je da se sagledaju i međusobno povežu različiti kompleksni elementi proizvodnje stočne hrane, kao što su tehnička sredstva koja se u njoj koriste, osiguranje proizvodnje stočne hrane (tradicionalnim i savremenim pristupima), mogućnosti za evidentiranje obima proizvodnje i troškova u ovoj proizvodnji prvenstveno na porodičnim gazdinstvima, kao i uticaj troškova stočne hrane na ekonomsku efektivnost i finansijsku prihvatljivost investicija u stočarskoj proizvodnji.

Ovu monografiju mogu koristiti stručnjaci koji se bave projektovanjem stočarskih gazdinstava, osiguranjem u poljoprivredi, izradom biznis planova, finansiranjem stočarske proizvodnje i kreiranjem podsticajnih mera u stočarstvu. Monografija je namenjena i studentima osnovnih akademskih studija, master i doktorskih studija na Agroekonomskom odseku poljoprivrednih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Beogradu za pisanje seminarskih, diplomskih, master, naučnih i stručnih radova.
Objavljivanje monografije omogućeno je zahvaljujući finansijskoj podršci Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, SANO – Savremene ishrane životinja i Agencije za razvoj opštine Pećinci DOO.

Za nastanak ove monografije neizmernu zahvalnost dugujemo recenzentima prof. dr Milenku Jovanoviću, prof. dr Petru Gogiću i prof. dr Zorici Vasiljević.

U Novom Sadu i Beogradu, novembar 2014. godine
Autori
Dr Todor Marković
Dr Sanjin Ivanović
Dr Dušan Radivojević

Sadržaj

1. ANALIZA PROIZVODNJE STOČNE HRANE I BROJA STOKE U SRBIJI

1.1. Analiza površina i obima proizvodnje stočne hrane
1.2. Analiza zastupljenosti različitih vrsta stoke po regionima

2. MEHANIZACIJA I OBJEKTI U PROIZVODNJI STOČNE HRANE

2.1. Mehanizacija za pripremu kabaste i koncentrovane stočne hrane
2.1.1. Kosačice
2.1.2. Grablje
2.1.3. Prese (balirke)
2.1.4. Silažni kombajni
2.1.5. Mlinovi
2.1.6. Krunjači
2.1.7. Izuzimači silaže
2.2. Objekti za smeštaj poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu po regionima
2.2.1. Region Beograd
2.2.2. Region Vojvodine
2.2.3. Region Šumadije i Zapadne Srbije
2.2.4. Region Južne i Istočne Srbije
2.3. Sušare i objekti za silažu u Srbiji
2.4. Sušare i objekti za silažu po regionima
2.4.1. Region Beograd
2.4.2. Region Vojvodine
2.4.3. Region Šumadije i Zapadne Srbije
2.4.4. Region Južne i Istočne Srbije
2.5. Objekti za smeštaj sena i slame

3. UPRAVLJANJE RIZIKOM I OSIGURANJE U STOČARSTVU I RIBARSTVU

3.1. Upravljanje rizikom u stočarstvu
3.2. Osiguranje životinja
3.3. Osiguranje stočne hrane
3.4. Upravljanje rizikom i osiguranje u ribarstvu
3.4.1. Osiguranje akvakulture
3.4.1.1. Osiguranje akvakulture u Srbiji
3.4.2. Ekonomski pokazatelji u ribarstvu Srbije
3.4.2.1. Proizvodnja i ulov ribe
3.4.2.2. Uvoz i izvoz ribe i proizvoda od ribe
3.4.2.3. Potrošnja ribe

4. OSIGURANJE ŽIVOTINJA U SRBIJI

4.1. Istorijski razvoj osiguranja životinja u Srbiji
4.1.1. Period Kraljevine Srbije
4.1.2. Period Kraljevine Jugoslavije
4.1.3. Period socijalističke Jugoslavije
4.1.4. Period zajednice Srbije i Crne Gore i samostalne Srbije
4.2. Karakteristike osiguranja životinja u Srbiji
4.2.1. Osigurani rizici u stočarstvu
4.2.2. Predmet osiguranja u stočarstvu
4.2.3. Cena rizika (premija) u stočarstvu
4.2.4. Nastale štete u stočarstvu
4.2.5. Tehnički rezultat u osiguranju životinja

5. INDIREKTNO INDEKSNO OSIGURANJE

5.1. Pregled vladajućih stavova o indirektnom indeksnom osiguranju
5.2. Teorijske osnove indirektnog indeksnog osiguranja
5.3. Primena indirektnog indeksnog osiguranja u proizvodnji kukuruza
5.3.1. Osnovni podaci i primenjene metode
5.3.2. Dizajniranje indirektnog indeksnog osiguranja
5.3.3. Efekat eliminacije rizika

6. EVIDENTIRANJE TROŠKOVA PO FADN SISTEMU

6.1. Pojam FADN sistema
6.2. Troškovi po FADN metodologiji
6.2.1. Opšti (režijski) troškovi
6.2.2. Troškovi amortizacije
6.3. Praćenje obima i vrednosti proizvodnje stočne hrane po FADN metodologiji

7. UTICAJ CENE STOČNE IIRANE NA EKONOMSKU EFEKTIVNOST INVESTICIJA U TOV JUNADI

7.1. Polazne pretpostavke za ocenu investicije
7.2. Utvrđivanje primanja i izdavanja od investicije
7.3. Ocena ekonomske efektivnosti i finansijske prihvatljivosti investicije
7.4. Senzitivna analiza investicionih ulaganja
7.5. Analiza mogućnosti za ostvarivanje dobitka u tovu junadi

8. LITERATURA

9. PRILOZI

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">