Literatura za Tehnologiju hrane za životinje

Mikrobiologija stočne hrane

Dragutin A. Đukić, Leka G. Mandić, Snežana S. Đorđević i Marijana I. Pešaković, Budućnost, Novi Sad, 2009.

Mlekarski kalendar

Dipl. inž. Velimir M. Jovanović, Zadružni savez Srbije, Beograd, 1996.

Stočna hrana

Mirko Vlahović, Vojislav Gajić, NIP „Mala poljoprivredna biblioteka“, Beograd, 1975.