Reklama

Literatura za Tehnologiju hrane za životinje

Siliranje i silaže

Georgi Antov, Timotej Čobić, Anđelija Antov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2004.

Ishrana i bolesti živine

Dr Vladeta Bugarski, dr Borivoje Vasić, dr Nada Vasić, dr Zdravko Kesić i dr Živorad Mladenović, Veterinarski zavod, Zemun, 1998.

Ishrana domaćih životinja

Radomir Jovanović, Stavra Stanisavljević, Miloš Kosanović, Zavod za izdavanje udžbenika , Novi Sad, 1984.

Stočna hrana

Živojin M. Milosavljević, Veljko Puača, Privredni pregled, Beograd, 1978.

Stočna hrana

Mirko Vlahović, Vojislav Gajić, NIP „Mala poljoprivredna biblioteka“, Beograd, 1975.