Reklama

Prehrambeni proizvodi moraju biti označeni, deklarisani, oglašeni i izloženi u skladu sa Zakonu o bezbednosti hrane. Naše zakonodavstvo usaglašava se sa zakonodavstvom Evropske unije u sklopu čega su usklađeni i pravilnici koji se odnose na deklarisanje proizvoda.

Kome je seminar namenjen

Obuka je razvijena za potrebe firmi prehrambene industrije. Namenjena je rukovodiocima kvaliteta i osoblju koje je uključeno u proces deklarisanja proizvoda.

Obuka je koncipirana tako da se od kandidata ne zahteva da imaju prethodno znanje o zahtevima deklarisanja proizvoda. Ovakav koncept omogućava da obuku prate i kandidati koji nemaju prethodno znanje i iskustvo u deklarisanju proizvoda.

Obuka obuhvata objašnjenje svih zahteva pravilnika i način njihove primene tako da može poslužiti i konsultantima za proširenje obima svoje ponude.

Mesto i vreme održavanja

Mesto održavanja seminara: Novi Sad. ONLINE
Vreme održavanja seminara: 23. (četvrtak) avgusta 2024. od 10-15h.

Prijava

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com
Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.

Metode rada

Seminaru može prisustvovati maksimalno 12 polaznika. Na ovaj način je obezbeđeno da predavač može posveti dovoljno pažnje svakom polazniku. Sve teme biće obrađene kroz primere iz prakse i vežbanja.
Kako bi se obuka što više prilagodila samim kandidatima poželjno je da kandidati sa sobom ponesu primere deklaracija svojih proizvoda. U toku obuke kandidati će vežbati deklarisanje proizvoda rešavanjem individualnih i timskih zadataka.

Teme seminara

  1. Regulativa u oblasti deklarisanja prehrambenih proizvoda
  2. Zaštita potrošača
  3. Deklarisanje proizvoda za tržište Srbije i EU
  4. Nutritivne izjave i deklarisanje nutritivne vrednosti
  5. Zdravstvene izjave
  6. Provera deklaracije polaznika

Kotizacija

Kotizacija za seminar je 12.000 dinara. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave dobićete uplatnicu (fizička lica), odnosno račun (pravna lica).
Kotizacija obuhvata potvrdu o pohađanju seminara, ekspertska predavanja, materijal za seminar i posluženje u pauzama.

* Na osnovu zahteva institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Content management se obavezao da će sve dobijene lične podatke kandidata držati u tajnosti, neće ih ustupati trećim licima i koristiće ih samo u svrhu jednoznačne identifikacije identiteta kandidata, održavanja dokumentacije seminara, kao i pri izdavanju potvrde nakon seminara.