Proizvodnja i korišćenje silaže i senaže

Dr Milan Adamović, naučni savetnik, Dr Saša Obradović, docent , Državni Univerzitet u Novom Pazaru, 2016., Novi Pazar

Kupina

Prof. dr Evica Mratinić, Partenon, 2015., Beograd

Biološke osnove čuvanja voća

Prof. dr Evica Martinić, dr Dejan Đurović, 2015., Beograd

Gajenje i kvalitet mesa šaranskih riba

Dr Miroslav Ćirković, dr Dragana Ljubojević, dr Nikolina Novakov i dr Vesna Đorđević, Naučni institut za veterinarstvo, 2015., Novi Sad

Plantažno gajenje ljekovitog bilja

Dr Miodrag Jovančević i dr Jasmina Balijagić, NVO NATURA, 2015., Kolašin

Ambalaža i pakiranje hrane

Benjamin Muhamedbegović, Nils V. Juul i Midhat Jašić, Tehnološki Fakultet, Tuzla, 2015., Tuzla

Borovnica i brusnica

Prof. dr Evica Mratinić, Partenon, 2015., Beograd

Obrada mesa

dr Igor Tomašević, dr Vladimir Tomović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2015., Beograd

Tehnologija sušenja voća

Prof. dr Radisav Blagojević, master.ekon. Goran Ranković, dipl. inž. Zoran Stefanović i inž. Ivan Radojković, Kancelarija za program podrške u privatnom sektoru voćarstva i bobičastog voća u Južnoj Srbiji, 2015., Niš