Nutricionizam – ishrana stanovništva

Prof. dr Ahmed Smajić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2017., Sarajevo

ISO 9001:2015 i LEAN

Vojislav Stoiljković, Talija, 2017., Niš

Sanitarna mikrobiologija

Slavica M. Vesković, Dragutin A. Đukić, Agronomski fakultet u Čačku, 2017., Čačak

Beleške o vinu

Grupa autora, Komuna vinarija, 2017., Irig