Reklama

Vitamini u ishrani i zdravlju

Dušan Obradović, Data Status, 2024., Beograd

Savremena prerada krompira

Osman Agić, dipl. ing. , Dobra knjiga Sarajevo, 2023., Sarajevo

Savremene metode kontrole autentičnosti brašna i pekarskih proizvoda

dr Kristian Pastor, mr Đura Vujić, prof. dr Marijana Ačanski, Tehnološki fakultet , 2023., Novi Sad