Reklama

Cilj časopisa „Hrana u zdravlju i bolesti“je prezentacija naučnih i stručnih radova iz oblasti nutricionizma i dijetetike, te na taj način afirmacija zdravog životnog stila i zdrave prehrane. Izdavanje časopisa logičan je slijed brojnih aktivnosti koje je provodila skupina znanstvenika s Farmaceutskog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Te aktivnosti su se ogledale u organizaciji seminara i simpozija pod nazivom „Hranom do zdravlja“ u periodu od 2007. do 2012. godine. Na tim seminarima i simpozijumima, pored domaćih, sudjelovali su i brojni istraživači iz inozemstva.

Časopis je fokusiran na područje nutricionizma i dijetetike, odnosno uticaju sastojaka hrane i prehrane na ljudski organizam. Pri tome se uzima u obzir da se nutricionizam temelji na hemiji hrane, metaboličkoj i nutritivnoj biohemiji, ali se oslanja i na ostale discipline kao što su prehrambena tehnologija, farmacija, medicina, agronomija, psihologija, ekonomija i dr. Savremeni nutricionizam uzima u obzir samo tvrdnje zasnovane na dokazima ili evidence base. S druge strane, dijetetika je više fokusirana na uticaj prehrane i životnog stila na ljudsko zdravlje. Danas se diferenciraju brojne druge discipline vezane za nutricionizam i dijetetiku, gdje treba istaknuti djetoterapiju koja je fokusirana na liječenje prehranom. Prehrana je značajan faktor koji utiče na zdravlje i kvalitetu života. Tako su danas prisutni različiti problemi vezani za prehranu i životni stil. Brojne su savremene sistemske bolesti u čijim uzrocima prehrana znatno participira. U ovom smislu u posljednje vrijeme, posebno je izražena pojava metaboličkog sindroma, odnosno dijabetesa melitusa II, hipertenzije, hiperlipidemije, bolesti krvožilnog sistema, ali i anemije, ostoporoze i drugih bolesti. Hipersenzitivnost na hranu u formi alergija, netolerancija i averzija je sve više prisutna, ali isto tako poremećaji u prehrani kao što su anoreksija, bulimija i kaheksija. Na mnoga stanja bolesti može se uticati nutritivnom terapijom, a pravilna prehrana i zdrav životni stil su dobri preduvjeti prevencije većine navedenih bolesti.

Želja uredništva i znanstvenog odbora ovoga časopisa je da članci iz časopisa budu dostupni svima koji se bave nutricionizmom i dietetikom kao i srodnim naučnim disciplinama, ali i svima onima koji žele dobiti najnovije spoznaje iz područja nutricionizma i dietetike i tako uticati na kvalitetu svoga života.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">