Reklama

IZDAVAČ

Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd
Bulevar despota Stefana 68 b, poštanski fah 43, Tel: 2751-622,
Faks: 2752-959
e-mail: ipn@beocity.net

Za izdavača: Dr Snežana Janković

IZDAVAČKI SAVET

prof. dr Miroslav Malešević, prof. dr Slaven Prodanović, prof. dr Mirjana Jarak, dr Miroslav Kostić, dr Snežana Janković, prof. dr Rade Protić, dr Zora Jeličić, dr Janja Kuzevski, prof. dr Milica Petrović, prof. dr Goran Grubić, prof. dr Vladan Bogdanović, prof. dr Mihajlo Ostojić, dr Miroslav Žujović, dr Milovan Pušić, dr Marina Vukić-Vranješ, dr Rade Jovanović, dr Nada Kosanović, prof. dr Milovan Veličković, prof. dr Slavica Todić, dr Ivan Sivčev, dr Sveto Rakić

GLAVNI UREDNIK
Dr Rade Jovanović

Lektor-korektor
Milijana Jelovac

Prevod na engleski jezik, lektura, korektura
Aleksandar Tomović i Verica Savić

Štampa: Futura, Petrovaradin

Tiraž: 500 primeraka

 • Autor
  Članci
 • Komentari (1)
  Član 5.156

  Čestitam Idavačkom savetu a posebno Glavnom i odgovornom uredniku Prof. dr. Radetu Jovanović za časopis Poljoprivredne Aktuelnosti.
  Predlažem za novu, večno aktuelna tema: Ishrana visokomlečnih krava. Verujem da će to sa lakoćom i zadovoljstvom voditi naš doajen Jugoslovenske Ishrana Prof. dr. Rade Jovanović.
  Dr. sci. Apostol Cilevski, Skopje

Odgovor na: Poljoprivredne aktuelnosti

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">