Opis firme

Ime firme: Fish corp. 2000

Oblast delatnosti: Proizvodnja lekova i dodataka stočnoj hrani
PIB: 101746618
Matični broj: 17230620
Šifra delatnosti: 15610

Kontakt:

  • Adresa: Beograd, Nebojšina 41
  • Tel: +381 11 3087 810, 3087 821
  • Fax: +381 11 3087 810

Sajt: http://www.fishcorp2000.com

Google mapa:
[mappress]

Proizvodi firme:

  • Premixi
  • Dodaci hrani

Opis firme:

Kompanija Fish corp.2000 d.o.o. je osnovana krajem 1998.godine u Beogradu sa tri strateški definisana razvojna pravca.

  • Farmacija
  • Dodaci za stočnu hranu
  • Termički obradjena hraniva

Osnovni principi kojima se rukovodimo u proizvodnji lekova su najviši kvalitet aktivnih supstanci, stalna kontrola kvaliteta sirovina i gotovih lekova, odabir formulacija aktivnih supstanci u skladu sa svetskim trendovima kao i široka paleta lekova. Od 2006. godine Fish Corp.2000 je postao i jedan od distributera čuvene američke farmaceutske kuće “ Phizer “. Pod brendom MAX – MIX proizvodimo vitaminsko mineralne predsmeše ili premikse. Pored proizvodnje klasičnih 1% i 3% vitaminsko mineralnih dodataka koncipirali smo i program savremene ishrane životinja, baziran na biotehnologiji, pod brendom “ Formula Max – Mix “.

Ovaj program obuhvata sve kategorije i vrste domaćih životinja i radjen je u saradnji katedre za ishranu Fakulteta Veterinarske Medicine u Beogradu. Od 2007. godine Fish Corp 2000 je postao generalni uvoznik i distributer programa zamene za  mleko čuvene holandske firme “ Nutrifeed “. Termičkom obradom sirovina, kukuruza i sojinog zrna, proizvodimo hraniva sa znatno većom nutritivnom vrednošću kaja su kao takva neuporedivo kvalitetnija i bezbednija po zdravlje životinja.

Promet od 1.300.000.000,00 dinara i proizvodnja od 2.000 tona premiksa u 2008.godini svrstava Fish corp.2000 u grupu vodećih domaćih proizvodjača u gore pomenutim oblastima. Široka lepeza kupaca, jedanaest godina rada,tesna saradnja sa naučnim ustanovama i domaćim strućnjacima, HACCP i GMP standardi su garancija našeg kvaliteta. Naši planovi su dalja modernizacija proizvodnje, edukacija i usavršavanje sopstvenih kadrova, praćenje svih inovacija i trendova u svetu čime bi se doprinelo ne samo još boljem kvalitetu  proizvoda, već i maksimalnoj zaštiti zdravlja šivotinja, a time i zdravlja ljudi.