Opis firme

Ime firme: JUŽNI BANAT

Oblast delatnosti: Gajenje jabučastog i koštičavog voća
PIB: 100866843
Matični broj: 08154848
Šifra delatnosti: 0124

Kontakt:

  • Adresa: Ekstravilan bb, 26340 Bela Crkva, Srbija
  • Tel: +381 (0)13 851 312
  • Fax: +381 (0)13 853 137
  • E-mail: juznibanat@juznibanat.com

Sajt: http://www.juznibanat.com/

Google mapa:

[mappress]

Proizvodi firme:

Voće i grožđe

  • Jabuka
  • Breskva i nektarina
  • Vinsko grožđe
  • Stono grožđe

Rakija od voća i grožđa

  • Rakija od voća
  • Rakija od grožđa

Rasadnik

Opis firme:

PIK »Južni Banat«  osnovan je 01.01.1960.god. Od novembra 2003. godine posluje kao akcionarsko društvo, vecinski akcionar preduzeća je Agromarket d.o.o. Kragujevac. Osnovna delatnost  preduzeća  je gajenje voća i grožđa. Pored ove delatnosti preduzeće se bavi proizvodnjom sadnog materijala, ratarskom proizvodnjom, skladištenjem robe u hladnjačama  i proizvodnjom rakije od voća i grožđa. PIK »Južni Banat« a.d. zapošljava 207 radnika razne kvalifikacione strukture, među kojima je 30 sa visokom stručnom spremom od kojih je najviše poljoprivrednih inženjera.

PIK »Južni Banat« a.d. zauzima površinu od 1830 ha., pod dugogodišnjim zasadima ima oko 400 ha voćnjaka i oko 100 ha vinograda. Celokupne površine su pokrivene sistemom za navodnjavanje.Na plantažama PIK »Južni Banat« a.d. zastupljene su sledeće vrste voća:

jabuka na oko 230 ha, breskva i nektarina na oko 170 ha, groždje na oko 100ha.

Sa plantaža PIK »Južni Banat« a.d. svake godine se ubere oko 10.000 tona jabuke i breskve i oko 600 tona vinskog i stonog grožđa. Naša rasadničarska proizvodnja je u stalnom porastu. U ovom trenutku postigli smo proizvodnju od 110.000 komada sadnica jabuke, 10.000 breskve, 40.000 okulanata breskve i nektarine i 200.000 podloga jabuke. PIK »Južni Banat« a.d. takođe ima i ratarsku proizvodnju na oko 500 ha obradive površine.  PIK »Južni Banat« a.d. dosledno primenjuje sistem menadžmenta  kvaliteta usaglašenim sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i dobre poljoprivredne prakse u okviru GLOBALGAP standarda. Proizvodni program Pik »Južni Banat« a.d. je raznolik.