Opis firme

Ime firme: Metalac

Oblast delatnosti:
PIB: 100887751
Matični broj: 07177984
Šifra delatnosti: 74150

Kontakt:

  • Kneza Aleksandra 212, Gornji Milanovac, Srbija
  • Centrala,tel: +381 32 770 311, +381 32 727 350; fax: +381 32 725 211
  • E-mail: metalac@metalac.com
  • Marketing,tel: +381 32 770 360
  • E-mail: marketing@metalac.com

Sajt: http://www.metalac.com

Google mapa:
[mappress]

Proizvodi firme:

  • Ofset ambalaža
  • Transportna ambalaža
  • Display palete

Opis firme:

Misija i Vizija

Osposobljeni smo da zadovoljimo potrebe kupaca u kuhinji, na stolu, oko stola, na vatri i oko vatre. Naše tržište je svetsko. Ono je jedini cilj i mera svih naših napora i aktivnosti. Kroz permanentno strateško prilagođavanje, ulaganje u kadrove i nove tehnologije, proizvodićemo visokokvalitetne proizvode prepoznatljivih robnih marki po kojima će nas kupac razlikovati na inostranom tržištu. Bićemo lider na domaćem tržištu i ime od najvećeg poverenja u našem poslu. Naš najveći resurs su zaposleni – kadrovi, visokoobrazovani, posvećeni firmi u kojoj rade. Izgradićemo poslovnu kulturu koja će da favorizuje čestitost, integritet i lični uspeh svakog zaposlenog. Nagrada za naše napore biće ostvarena dobit. Želimo punu integraciju svih zaposlenih, uz stalnu brigu za očuvanje interesa akcionara i poslovnih partnera.

Porodica Metalac proširila se tokom proteklih deset godina osnivanjem četiri nova preduzeća i kupovinom većinskog paketa akcija dva preduzeća na Beogradskoj berzi. Metalac tako prerasta u akcionarsko društvo Metalac a.d. organizovano u holding sa svojih 12 zavisnih društava i to: Metalac Posuđe d.o.o., Metalac Inko d.o.o., Metalac Bojler d.o.o., Metalac Print d.o.o., Metalac Market d.o.o., Metalac-Trade d.o.o.  i Proleter a.d.  iz Gornjeg Milanovca, Metalac-Metalurgija a.d. iz Novog Sada, Metpor d.o.o. iz Beograda, Metrot d.o.o. iz Moskve, Metalac Market Podgorica d.o.o. iz Podgorice, Promo-Metal d.o.o.  iz Zagreba. Više od 15 godina Metalac ima konzistentan upravljački tim čiji rezltati stalno potvrđuju dve osnovne vrednosti: vizionarstvo i preduzimljivost. Predsednik društva je Dragoljub Vukadinović, a generalni direktor Petrašin Jakovljević.

Korporativne vrednosti Metalca su:

1. Jasna vizija i strategija
2. Rad, red, sloga i poverenje
3. Posvećeni kadrovi
4. Stalno inoviranje znaja
5. Poštovanje partnera

To su vrednosti sa kojima Metalac čvrsto ostaje na izabranom putu: KUĆI, U SVET!