Opis firme

Centar RS CERT je sertifikaciona kuća za sertifikaciju sistema menadžmenta u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Ovlašćeni smo predstavnik i partner sertifikacione kuće Acert iz Slovačke, koja je akreditovana od strane slovačkog nacionalnog akreditacionog servisa SNAS (članice EA i IAF).
Naše usluge su: provera, sertifikacija i nadzor nad sistemom menadžmenta prema standardu ISO 9001, ISO 14001 i ISO OHSAS 18001 i drugim sistemima menadžmenta; provera, sertifikacija i nadzor nad HACCP sistemom organizacija prema Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003; provera, sertifikacija i nadzor integrisanog sistema menadžmenta (IMS) i Obuka za interne proveravače.

Broj konsultanata/proverivača 9

Ime i prezime Dragan Rajković

Uža ekspertska oblast ISO 9001; ISO 14001; ISO OHSAS 18001; HACCP/FSMS; IMS

Kraća radna biografija:

„Dr Dragan Rajković, diplomirani mašinski inženjer, zaposlen je u Grupi Zastava Vozila Kragujevac, na mestu zamenika direktora ogranka za kvalitet. Magistrirao je iz oblasti upravljanja kvalitetom. Tema doktorske disertacije je: Integrisani sistemi menadžmenta u malim i srednjim preduzećima.
Standardizovanim sistemima menadžmenta bavi dugi niz godina. Završio je međunarodne kurseve (AQA Chicago) za auditora (lead auditor QMS, EMS, OHSAS i FSMS).
Vodeći je proverivač za ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.
Član je Saveta Instituta za standardizaciju Srbije, za opšte oblasti standardizacije, Saveta Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i AQBiH.

Ime i prezime Petar Stojilković

Uža ekspertska oblast ISO 9001; ISO 14001; ISO OHSAS 18001; HACCP/FSMS, BZR, PPZ

Kraća radna biografija:

„Petar Stojilković, profesor diplomirani inženjer elektrotehnike, zaposlen je u Tehničkoj školi u Leskovcu, na mestu profesora elektrotehničke grupe predmeta. Osnivač je i Generalni menadžer Agencije za bezbednost i zdravlje na radu VIP iz Leskovca, kao i Izvršni menadžer Centra RS Cert.
Završio je međunarodne kurseve za auditora (Lead auditor QMS, EMS, OHSAS i FSMS).
Vodeći je proverivač za ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i HACCP sistem. Takođe je ekspert iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite. Dobitnik je 1.nagrade Uprave za bezbednost i zdravlja na radu Republike Srbije za izuzetan doprinos u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za 2012.godinu.

Ime i prezime Slavoljub Đurđević

Uža ekspertska oblast ISO 9001; ISO 14001; ISO OHSAS 18001;

Kraća radna biografija:

„Slavoljub Đurđević, diplomirani mašinski inženjer, resorni je zamenik generalnog direktora Grupe Zastava Vozila, Kragujevac. Ima značajno iskustvo u rukovodećim i organizacijskim dužnostima u svojoj karijeri. Veći deo karijere proveo je na dužnostima tehničkog direktora i rukovodioca kontrole kvaliteta u proizvodnji putničkih automobila, kamiona, demoaviona i jedrilica.
Dugi niz godina je proverivač za standardizovane sisteme menadžmenta. Završio je međunarodne kurseve (AQA Chicago) za auditora – proverivača. Vodeći je proverivač za ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.
Član je komisije Instituta za standardizaciju Srbije, za oblast bezbednosti drumskog saobraćaja.

Ovlašćeno lice Petar Stojilković
Funkcija direktor