Opis firme

Ime firme: Srbokoka

Oblast delatnosti: Uzgoj živine
PIB: 101731071
Matični broj: 07697031
Šifra delatnosti: 01240

Kontakt:

 • Adresa: Jagodina, Stevana Prvovenčanog bb
 • E-mail: milesto@ptt.rs
 • Direktor, tel: 035/234-086
 • Komercijala, tel: 035/232-338
 • Fabrika opreme, tel: 035/227-353
 • Predstavništvo –Zrenjanin, tel: 023/549-024

Sajt: http://www.srbokoka.co.rs

Google mapa:
[mappress]

Proizvodi firme:

 • Pilići roditeljskog jata lakog hibrida
 • Jednodnevni ženski pilići
 • Odgoj 18-to nedeljnih konzumnih koka nosilja
 • Konzumna jaja
 • Jednodnevni ćurići
 • Ćureće meso
 • Ekstruzione linije za preradu sojinog zrna
 • Mašine za sortiranje jaja
 • Oprema za farme konzumnih jaja
 • Mašine za obmotavanje paleta

Opis firme:

Početak rada i interesovanja za živinarsku proizvodnju firme DOO „Srbokoka“ vezan je za 1985. godinu. Sredinom 1987. godine rad firme se sa poslova u uslužnoj i komercijalnoj delatnosti u živinarstvu proširuje na izgradnju farmi za proizvodnju konzumnih jaja. U narednim godinama delatnost firme je značajno proširena tako da obuhvata:

 • odgoj i eksploataciju roditeljskog materijala lakog i teškog linijskog hibrida
 • proizvodnju koka nosilja konzumnih jaja
 • proizvodnju opreme za živinarstvo
 • proizvodnju stočne hrane sa sopstvenim prevozom sirovina i gotovih smeša do farmi

U zadnje dve godine je obnovljen program tova ćuraka kao i potpuno novi program kompletne izrade ekstrudera za preradu sojinog zrna. Program koji je naveden ostvaruje oko 120 zaposlenih radnika različite kvalifikacione strukture,od kvalifikovanih do visokostručnih radnika ekonomske, mašinske, veterinarske i poljoprivredne struke.