Reklama

Radoslav

Napravljene poruke na forumu

 • Autor
  Članci
 • Član 30.104

  Imam ja sve šta se tiče proizv odnje  prirodnih sokova za Vas ako ste zainteresirani Javite se na

  na E-mail: rbzd2012@gmail.com   Dat ću Vam to u pola cijene, jer sam u godinama i pred penzijom sam. Sve je na mjestu posloženo i može se isprobati na licu mjesta. Nekoliko strojeva tj. oko 70% su novi a neki su ko novi u izvrsnom stanju i sve je u ispravnom stanju ( moderna tehnologija ).1. Centrifugalni uređaj za pranje i mljevenje sa senzorom WA-LC 2000kg/h   VORAN2. Presa za presanje voća EBP 500/ 700kg/h   VORAN3. Filter grbi DN25 VORAN4. Posuda za prikupljanje soka  orginal voran 65l sa automatskom pumpom za istakanje u bačvu VORAN5. Pasterizator sa novim Lamborginijem na lož ulje kapaciteta do 470 litara na sat6. Kompresor od 500l  11bari7. Filter VELO 3m2 (za filtraciju )8  Punilica i Čepilica automatska ( blok )9. Etiketirka automatska10.  Tunel za pakiranje automatskisve navedeno ima svoje priključke i međusobno povezani.Kad sam rekao da dajem u pola cijene, onda sam rekao cijena je 57700 Evra, + vaš PDV,dao sam Vam na uvid da ispitate stvarne cijene.  Pozdrav !    inf  rbzd2012@gmail.com

  Član 30.104

  Imam ja sve šta se tiče proizv odnje  prirodnih sokova za Vas ako ste zainteresirani Javite se nana E-mail: rbzd2012@gmail.com   Dat ću Vam to u pola cijene, jer sam u godinama i pred penzijom sam. Sve je na mjestu posloženo i može se isprobati na licu mjesta. Nekoliko strojeva tj. oko 70% su novi a neki su ko novi u izvrsnom stanju i sve je u ispravnom stanju ( moderna tehnologija ).1. Centrifugalni uređaj za pranje i mljevenje sa senzorom WA-LC 2000kg/h   VORAN2. Presa za presanje voća EBP 500/ 700kg/h   VORAN3. Filter grbi DN25 VORAN4. Posuda za prikupljanje soka  orginal voran 65l sa automatskom pumpom za istakanje u bačvu VORAN5. Pasterizator sa novim Lamborginijem na lož ulje kapaciteta do 470 litara na sat6. Kompresor od 500l  11bari7. Filter VELO 3m2 (za filtraciju )8  Punilica i Čepilica automatska ( blok )9. Etiketirka automatska10.  Tunel za pakiranje automatskisve navedeno ima svoje priključke i međusobno povezani.Kad sam rekao da dajem u pola cijene, onda sam rekao cijena je 57700 Evra, + vaš PDV,dao sam Vam na uvid da ispitate stvarne cijene.  Pozdrav !    inf  rbzd2012@gmail.com

  Član 30.104

  Imam ja sve šta se tiče proizv odnje  prirodnih sokova za Vas ako ste zainteresirani Javite se nana E-mail: rbzd2012@gmail.com   Dat ću Vam to u pola cijene, jer sam u godinama i pred penzijom sam. Sve je na mjestu posloženo i može se isprobati na licu mjesta. Nekoliko strojeva tj. oko 70% su novi a neki su ko novi u izvrsnom stanju i sve je u ispravnom stanju ( moderna tehnologija ).1. Centrifugalni uređaj za pranje i mljevenje sa senzorom WA-LC 2000kg/h   VORAN2. Presa za presanje voća EBP 500/ 700kg/h   VORAN3. Filter grbi DN25 VORAN4. Posuda za prikupljanje soka  orginal voran 65l sa automatskom pumpom za istakanje u bačvu VORAN5. Pasterizator sa novim Lamborginijem na lož ulje kapaciteta do 470 litara na sat6. Kompresor od 500l  11bari7. Filter VELO 3m2 (za filtraciju )8  Punilica i Čepilica automatska ( blok )9. Etiketirka automatska10.  Tunel za pakiranje automatskisve navedeno ima svoje priključke i međusobno povezani.Kad sam rekao da dajem u pola cijene, onda sam rekao cijena je 57700 Evra, + vaš PDV,dao sam Vam na uvid da ispitate stvarne cijene.  Pozdrav !    inf  rbzd2012@gmail.com

  Član 30.104

  Imam ja sve šta se tiče proizv odnje  prirodnih sokova za Vas ako ste zainteresirani Javite se nana E-mail: rbzd2012@gmail.com   Dat ću Vam to u pola cijene, jer sam u godinama i pred penzijom sam. Sve je na mjestu posloženo i može se isprobati na licu mjesta. Nekoliko strojeva tj. oko 70% su novi a neki su ko novi u izvrsnom stanju i sve je u ispravnom stanju ( moderna tehnologija ).1. Centrifugalni uređaj za pranje i mljevenje sa senzorom WA-LC 2000kg/h   VORAN2. Presa za presanje voća EBP 500/ 700kg/h   VORAN3. Filter grbi DN25 VORAN4. Posuda za prikupljanje soka  orginal voran 65l sa automatskom pumpom za istakanje u bačvu VORAN5. Pasterizator sa novim Lamborginijem na lož ulje kapaciteta do 470 litara na sat6. Kompresor od 500l  11bari7. Filter VELO 3m2 (za filtraciju )8  Punilica i Čepilica automatska ( blok )9. Etiketirka automatska10.  Tunel za pakiranje automatskisve navedeno ima svoje priključke i međusobno povezani.Kad sam rekao da dajem u pola cijene, onda sam rekao cijena je 57700 Evra, + vaš PDV,dao sam Vam na uvid da ispitate stvarne cijene.  Pozdrav !    inf  rbzd2012@gmail.com

  Član 30.104

  Imam ja sve šta se tiče proizv odnje  prirodnih sokova za Vas ako ste zainteresirani Javite se nana E-mail: rbzd2012@gmail.com   Dat ću Vam to u pola cijene, jer sam u godinama i pred penzijom sam. Sve je na mjestu posloženo i može se isprobati na licu mjesta. Nekoliko strojeva tj. oko 70% su novi a neki su ko novi u izvrsnom stanju i sve je u ispravnom stanju ( moderna tehnologija ).1. Centrifugalni uređaj za pranje i mljevenje sa senzorom WA-LC 2000kg/h   VORAN2. Presa za presanje voća EBP 500/ 700kg/h   VORAN3. Filter grbi DN25 VORAN4. Posuda za prikupljanje soka  orginal voran 65l sa automatskom pumpom za istakanje u bačvu VORAN5. Pasterizator sa novim Lamborginijem na lož ulje kapaciteta do 470 litara na sat6. Kompresor od 500l  11bari7. Filter VELO 3m2 (za filtraciju )8  Punilica i Čepilica automatska ( blok )9. Etiketirka automatska10.  Tunel za pakiranje automatskisve navedeno ima svoje priključke i međusobno povezani.Kad sam rekao da dajem u pola cijene, onda sam rekao cijena je 57700 Evra, + vaš PDV,dao sam Vam na uvid da ispitate stvarne cijene.  Pozdrav !    inf  rbzd2012@gmail.com

  Član 30.104

  Imam ja sve šta se tiče proizv odnje  prirodnih sokova za Vas ako ste zainteresirani Javite se na
  na E-mail: rbzd2012@gmail.com   Dat ću Vam to u pola cijene, jer sam u godinama i pred penzijom sam. Sve je na mjestu posloženo i može se isprobati na licu mjesta. Nekoliko strojeva tj. oko 70% su novi a neki su ko novi u izvrsnom stanju i sve je u ispravnom stanju ( moderna tehnologija ).
  1. Centrifugalni uređaj za pranje i mljevenje sa senzorom WA-LC 2000kg/h   VORAN
  2. Presa za presanje voća EBP 500/ 700kg/h   VORAN
  3. Filter grbi DN25 VORAN
  4. Posuda za prikupljanje soka  orginal voran 65l sa automatskom pumpom za istakanje u bačvu VORAN
  5. Pasterizator sa novim Lamborginijem na lož ulje kapaciteta do 470 litara na sat
  6. Kompresor od 500l  11bari
  7. Filter VELO 3m2 (za filtraciju )
  8  Punilica i Čepilica automatska ( blok )
  9. Etiketirka automatska
  10.  Tunel za pakiranje automatski
  sve navedeno ima svoje priključke i međusobno povezani.
  Kad sam rekao da dajem u pola cijene, onda sam rekao cijena je 57700 Evra, + vaš PDV,dao sam Vam na uvid da ispitate stvarne cijene.  Pozdrav !    inf  rbzd2012@gmail.com

  Član 30.104

  Imam ja sve šta se tiče proizv odnje  prirodnih sokova za Vas ako ste zainteresirani Javite se nana E-mail: rbzd2012@gmail.com   Dat ću Vam to u pola cijene, jer sam u godinama i pred penzijom sam. Sve je na mjestu posloženo i može se isprobati na licu mjesta. Nekoliko strojeva tj. oko 70% su novi a neki su ko novi u izvrsnom stanju i sve je u ispravnom stanju ( moderna tehnologija ).1. Centrifugalni uređaj za pranje i mljevenje sa senzorom WA-LC 2000kg/h   VORAN2. Presa za presanje voća EBP 500/ 700kg/h   VORAN3. Filter grbi DN25 VORAN4. Posuda za prikupljanje soka  orginal voran 65l sa automatskom pumpom za istakanje u bačvu VORAN5. Pasterizator sa novim Lamborginijem na lož ulje kapaciteta do 470 litara na sat6. Kompresor od 500l  11bari7. Filter VELO 3m2 (za filtraciju )8  Punilica i Čepilica automatska ( blok )9. Etiketirka automatska10.  Tunel za pakiranje automatskisve navedeno ima svoje priključke i međusobno povezani.Kad sam rekao da dajem u pola cijene, onda sam rekao cijena je 57700 Evra, + vaš PDV,dao sam Vam na uvid da ispitate stvarne cijene.  Pozdrav !    inf  rbzd2012@gmail.com

  Član 30.104

  Imam ja sve šta se tiče proizv odnje  prirodnih sokova za Vas ako ste zainteresirani Javite se na
  na E-mail: rbzd2012@gmail.com   Dat ću Vam to u pola cijene, jer sam u godinama i pred penzijom sam. Sve je na mjestu posloženo i može se isprobati na licu mjesta. Nekoliko strojeva tj. oko 70% su novi a neki su ko novi u izvrsnom stanju i sve je u ispravnom stanju ( moderna tehnologija ).
  1. Centrifugalni uređaj za pranje i mljevenje sa senzorom WA-LC 2000kg/h   VORAN
  2. Presa za presanje voća EBP 500/ 700kg/h   VORAN
  3. Filter grbi DN25 VORAN
  4. Posuda za prikupljanje soka  orginal voran 65l sa automatskom pumpom za istakanje u bačvu VORAN
  5. Pasterizator sa novim Lamborginijem na lož ulje kapaciteta do 470 litara na sat
  6. Kompresor od 500l  11bari
  7. Filter VELO 3m2 (za filtraciju )
  8  Punilica i Čepilica automatska ( blok )
  9. Etiketirka automatska
  10.  Tunel za pakiranje automatski
  sve navedeno ima svoje priključke i međusobno povezani.
  Kad sam rekao da dajem u pola cijene, onda sam rekao cijena je 57700 Evra, + vaš PDV,dao sam Vam na uvid da ispitate stvarne cijene.  Pozdrav !    inf  rbzd2012@gmail.com

  Član 30.104

  Za Milan čl.29.740

  Imam ja sve šta se tiče proizv odnje  prirodnih sokova za Vas ako ste zainteresirani Javite se na

  na E-mail: rbzd2012@gmail.com   Dat ću Vam to u pola cijene, jer sam u godinama i pred penzijom sam. Sve je na mjestu posloženo i može se isprobati na licu mjesta. Nekoliko strojeva tj. oko 70% su novi a neki su ko novi u izvrsnom stanju i sve je u ispravnom stanju ( moderna tehnologija ).

  1. Centrifugalni uređaj za pranje i mljevenje sa senzorom WA-LC 2000kg/h   VORAN

  2. Presa za presanje voća EBP 500/ 700kg/h   VORAN

  3. Filter grbi DN25 VORAN

  4. Posuda za prikupljanje soka  orginal voran 65l sa automatskom pumpom za istakanje u bačvu VORAN

  5. Pasterizator sa novim Lamborginijem na lož ulje kapaciteta do 470 litara na sat

  6. Kompresor od 500l  11bari

  7. Filter VELO 3m2 (za filtraciju )

  8  Punilica i Čepilica automatska ( blok )

  9. Etiketirka automatska

  10.  Tunel za pakiranje automatski

  sve navedeno ima svoje priključke i međusobno povezani.

  Kad sam rekao da dajem u pola cijene, onda sam rekao cijena je 57700 Evra, + vaš PDV,dao sam Vam na uvid da ispitate stvarne cijene.  Pozdrav !    inf  rbzd2012@gmail.com