đorđe

Napravljene poruke na forumu

  • Autor
    Članci
  • Član 4.665

    Protivzakonito je da se hrana za životinje pusti u promet bez deklaracije. Na prijemu pošiljke hrane imate pravo da odbijete prijem iste ukoliko ne zadovoljava bilo koji uslov: količina, deklaracija, pakovanje, ambalaža…

    Član 4.665

    Interesuje me da li neko ima podatak da je upotreba merkantilne pšenice za proizvodnju hrane za životinje zabranjena, i ako jeste kojim pravnim aktom je to regulisano?